Değerleri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme

Form tasarımı yaparken; metin kutuları, zengin metin kutuları, tarih seçiciler ve ifade kutuları içindeki değerleri hesaplayan bir formül oluşturabilirsiniz. İfade kutuları verileri depolamadığı, yalnızca görüntülediği için ifade kutusunu, ancak hesaplanmış değeri başka bir hesaplamada kullanmak veya formunuzun bir parçası olarak kaydetmek istemediğinizde kullanmalısınız.

Formüller alanlarda (alan: Veri kaynağındaki, veri içerebilen öğe veya öznitelik. Alan bir öğeyse birden fazla öznitelik alanı içerebilir. Alanlar denetimlere girilen verileri depolar.) depolanır ve o alanlara bağlı (bağlama: Denetime girilen verilerin kaydedilmesini sağlamak için denetimi veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlama. Denetim serbest bırakıldığında, alanla veya grupla olan bağı kesilir ve bu yüzden denetime girilen veriler kaydedilmez.) denetimlerde görüntülenir.

  1. Tasarım modunda, formülün oluşturulmasını istediğiniz denetimi çift tıklatın.
  2. Denetim Özellikleri iletişim kutusundaki Veri sekmesinde, Formül Ekle Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.

 Not   Formülü oluşturmak için alanın özelliklerini kullanmak istiyorsanız, Veri Kaynağı görev bölmesinden alanı sağ tıklatın, sonra kısayol menüsünden Özellikler'i tıklatın.

  1. Formül Ekle iletişim kutusunda, Alan veya Grup Ekle'yi tıklatın.
  2. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, değerini formüle eklemek istediğiniz alanı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
  3. Formül Ekle iletişim kutusundaki Formül kutusunda bulunan alandan sonra istediğiniz matematiksel işlem simgesini girin. Simgeler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (bölme simgesinden önce ve sonra boşluk bırakıldığına dikkat edin).
İşlem Simge
Toplama +
Çıkarma -
Çarpma *
Bölme /
  1. Formülünüze ikinci değeri eklemek için Alan veya Grup Ekle'yi tıklatın.
  2. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda değerini eklemek istediğiniz alanı tıklatın.

 Notlar 

  • Daha karmaşık formüller oluşturmak istiyorsanız, 3. ve 4. adımları yineleyebilir, işlevler ekleyebilir ve parantez kullanabilirsiniz.
  • Yinelenen bir alandaki değerleri toplamak için toplam işlevini kullanın.
  • Hizmet paketi yüklenmemiş bir Microsoft Office InfoPath 2003 uygulaması kullanılarak tasarlanmış bir formla çalışıyorsanız, bu konuda yer alan bilgiler geçerli olmayabilir.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
InfoPath 2003