ActiveX denetimi ekleme

Kendi özel ActiveX denetiminizi oluşturmak ve dağıtmak, Microsoft Office InfoPath'te olmayan bir işlevsellik sunmasının yanı sıra diğer form şablonu tasarımcıları için de zamanınız ve enerjiniz olmasını sağlar. Tasarım modunda (tasarım modu: Form şablonu oluşturabileceğiniz veya bunun üzerinde değişiklik yapabileceğiniz InfoPath tasarım ortamı.) kullanılabilir Microsoft ActiveX denetimleri oluşturabilir ve ardından oluşturduğunuz form şablonlarındaki denetimleri kullanabilirsiniz.

Bu makalede


Ne zaman ActiveX denetimi kullanılır

Genelde ActiveX denetimini form şablonunuza Microsoft Windows'la gelen bir kaydırıcı denetimi gibi InfoPath'te kullanılamayan bir kullanıcı arabirimi eklemek istediğinizde kullanırsınız.

Kuruluşunuz da iş amaçlı belirli bir kullanım için kendi özel ActiveX denetimlerini oluşturabilir. Örneğin, hastaneler tıbbi görüntülerin formlarda kullanılmasına olanak veren bir ActiveX denetimi geliştirebilir. Ya da diyelim ki satış temsilcileriniz belirli bir ayda satılan öğelerin sayısını tutmak zorunda. Yazarak bir metin kutusunu güncelleştirmek zaman alabileceği gibi satış temsilcilerinin defalarca kez tek tek artış yapması gerektiği için hatalara da yol açabilir. Farenin tıklatılmasıyla kendi kendisini artıran özel bir ActiveX denetimi bu bilgileri izlemek için harcanan süreyi kısaltmasının yanı sıra hataların azaltılmasına da yardımcı olur.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcının formda ne göreceği tamamen form şablonunuzda kullandığınız ActiveX denetiminin türüne bağlıdır.

ActiveX denetimi içeren bir form şablonu yayımladığınızda, kullanıcıların form şablonunu temel alan formları açabilmesi için ilgili denetimin kullanıcı bilgisayarlarına yüklenmiş ve kaydının yapılmış olması gerekir. Bazı ActiveX denetimleri (örneğin, Microsoft Windows ile gelenler) kullanıcıların bilgisayarlarına yüklenmiş ve kaydedilmiş olabilir. Diğer ActiveX denetimleri (örneğin, sizin geliştirdiğiniz özel denetimler) yüklenmiş ve kayıtlı olmayabilir. Böyle durumlarda, kullanıcılarınıza gereken denetimlerin yüklenmesini ve kayıt işleminin yapılmasını sağlamalısınız.

Form şablonunuzu özel bir kurulum programıyla yüklemeyi düşünüyorsanız, aynı zamanda özel ActiveX denetimini de yükleyip kaydını yapabilirsiniz. Ya da, denetimi kullanıcıların bilgisayarlarına yüklemek için kullanılan Özel Denetim Sihirbazı Ekle'de varolan bir kabin (.cab) dosyası belirtebilirsiniz.

ActiveX denetimini kullanıcılarınızın kullanımına sunmak için Özel Denetim Ekle Sihirbazı'nı kullandığınızda, form şablonunuz ile birlikte varolan .cab dosyasını da paketlemek isteyip istemediğinizi belirtmeniz gerekir. Bu .cab dosyası, kullanıcılarınızın bilgisayarlarına denetimin yüklenmesine ve kaydedilmesine olanak verir. Form şablonunuzla birlikte .cab dosyası eklemeyi seçerseniz ve kullanıcılarınızda ActiveX denetimi yüklü değilse, form şablonunuzu temel alan bir formu ilk kez açtıklarında InfoPath kullanıcılardan denetimi yüklemelerini ister.

Aşağıdaki her iki koşul da geçerli olduğunda InfoPath, kullanıcılarınız için denetimi otomatik olarak yükler ve kaydeder:

 • .cab dosyası, dosyada dijital bir imza oluşturan dijital bir sertifikayla imzalanmıştır.
 • Dijital imza bir form geliştiricisinden veya başka bir güvenilir yayımcıdan geliyorsa. İlgili .cab dosyası imzalanmışsa, ancak yayımcı, kullanıcının bilgisayarında henüz güvenilir yayımcılar arasında değilse, InfoPath bir güvenlik uyarısı görüntüler ve kullanıcıdan yayımcı için güveni etkinleştirmesini ister.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

InfoPath'te bir form şablonu tasarladığınızda, bir tarayıcı uyumlu form şablonu (tarayıcıyla uyumlu form şablonu: InfoPath'te belirli bir uyumluluk modu kullanılarak tasarlanan form şablonu. Tarayıcıyla uyumlu form şablonu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda yayımlandığında tarayıcıda etkinleştirilebilir.) tasarlamayı seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, ActiveX denetimleri, Web tarayıcısında görüntülenemedikleri için Denetimler görev bölmesinde kullanılamaz.

Buna ek olarak, ActiveX denetimleri şablon parçalarında (şablon parçası: Form şablonunun, birden çok form şablonunda yeniden kullanılmak üzere kaydedilebilen bir parçası. Normal bir şablon parçası denetimlerden ve veri kaynağından oluşur; veri bağlantıları, veri doğrulaması ve kurallar gibi özellikler de içerebilir.) kullanılamaz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Form şablonuna ActiveX denetimi ekleme

Form şablonunuza ActiveX denetimi ekleyebilmeniz için denetimin Denetimler görev bölmesinde kullanılabilmesini sağlamanız gerekir. InfoPath size ActiveX denetimlerini seçmek, gerekirse form şablonunuzla birlikte bir .cab dosyası eklemek ve ActiveX denetimi için bağlama (bağlama: Denetime girilen verilerin kaydedilmesini sağlamak için denetimi veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlama. Denetim serbest bırakıldığında, alanla veya grupla olan bağı kesilir ve bu yüzden denetime girilen veriler kaydedilmez.) seçeneklerini ve diğer özellikleri belirtmek amacıyla yol gösterecek Özel Denetim Ekleme Sihirbazı içerir.

Denetimler görev bölmesine ActiveX denetimi ekleme

InfoPath'te kullanmak üzere kendi ActiveX denetiminizi geliştiriyorsanız, aşağıdaki yordamı tamamlayabilmeniz içim denetimi hem başlatma işlemi için güvenli, hem de komut yazma işlemi için güvenli olarak tanımlamalısınız.

 1. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.
 1. Denetimler görev bölmesinin alt kısmında Özel Denetim Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.
 2. Özel Denetim Ekle veya Kaldır iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.
 3. Özel Denetim Ekleme Sihirbazının ilk sayfasında, ActiveX Denetimi'ni ve ardından İleri'yi tıklatın.
 4. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, istediğiniz denetimi Denetim seç listesinden tıklatın, ardından İleri'yi tıklatın.

 Not   Denetim seç listesinde, bilgisayarınızda kayıtlı bulunan tüm ActiveX denetimleri (Microsoft Windows ile birlikte gelen ActiveX denetimleri dahil) görüntülenir. Kendiniz özel bir ActiveX denetimi oluşturursanız, o denetimin Denetim seç listesinde görünmesi için kaydettirmeniz gerekir. ActiveX denetimleri InfoPath ile uyumsuz ise veya güvenli değilse, onları InfoPath'e ekleyemezsiniz.

 1. Sihirbazın sonraki sayfasında, şunlardan birini yapın:
  • Form şablonunuzla birlikte bir kurulum .cab dosyası eklemek için .cab dosyası ekle'yi tıklatın, kullanmak istediğiniz dosyayı belirtin ve ardından İleri'yi tıklatın.
  • ActiveX denetimini özel bir kurulum programını kullanarak yüklemek için veya ActiveX denetimi zaten kullanıcılarınızın bilgisayarlarında yüklüyse .cab dosyası ekleme'yi tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.
 2. Bağlantı özellikleri listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:
  • ActiveX denetiminin bir özelliğini veri kaynağındaki bir alana bağlamak için bir öğeyi tıklatın.

 Not   ActiveX denetiminde bir Değer özelliği varsa, InfoPath onu otomatik olarak seçer, ancak değiştirebilirsiniz.

 • ActiveX denetimini bağlamadan bırakmak için (bağlama)'yı tıklatın.
 1. İleri'yi tıklatın.
 2. Eklemeyi seçtiğiniz ActiveX denetiminin türüne bağlı olarak, Özelliği Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak listesi belirir. Bu durumda, önce bir özelliği, sonra İleri'yi tıklatın.

 Not   Denetimde bir Etkin özellik varsa, InfoPath onu otomatik olarak seçer, ancak istiyorsanız bunu değiştirebilirsiniz.

 1. 7. adımda bir bağlama özelliği belirttiyseniz istediğiniz bağlama seçeneklerini belirtin.

GösterNasıl?

Alan veya grup türü listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

 • ActiveX denetimini basit veri türüne sahip bir alana bağlamak için Alan (öğe veya öznitelik)'i tıklatın. Bu tür bağlantı basit ActiveX denetimleri (örneğin, Microsoft Windows kaydırıcı denetimi) tarafından kullanılır. Bu seçeneği seçerseniz, ActiveX denetimi için varsayılan bir veri türü ve ActiveX denetiminin bağlanabileceği ek veri türleri belirtmeniz gerekir.
 • ActiveX denetimini özel veri türüne sahip bir alana bağlamak için Alan (özel veri türüne sahip öğe)'yi tıklatın. Bu tür bağlantı belirli türden bir içerik için düzenleyici olarak çalışan (örneğin, MathML'yi düzenleyen eşitlik düzenleyicisi) ActiveX denetimleri tarafından kullanılır. Bu seçeneği seçerseniz, düzenlenecek XML için bir ad alanı (ad alanı: Aynı ada sahip olan ancak birden çok kaynaktan gelen öğelerin çakışmasını engellemek üzere öğe adlarını ve ilişkilerini benzersiz şekilde niteleyen düzenek.) da belirtmeniz gerekir.
 • ActiveX denetimini (veri türü ne olursa olsun) bir alana veya gruba bağlamak için Alan veya Grup (herhangi bir veri türü) öğesini tıklatın. Bu tür bağlantı, aynı formda başka bir yere girilen bilgileri (örneğin, bir grafik veya çizelge) çözümleyen ActiveX denetimleri tarafından ya da XML verilerini doğrudan kullanan ActiveX denetimleri tarafından kullanılır.
 1. Son öğesini tıklatın.
 2. Onay iletisini gözden geçirin ve ardından sihirbazdan çıkmak için Kapat'ı tıklatın.
 3. Özel Denetim Ekle veya Kaldır iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

ActiveX denetimini, Denetimler görev bölmesinde görüntülendikten sonra form şablonunuza ekleyebilirsiniz.

Yeni, boş bir form şablonuna ActiveX denetimi ekleme

Form şablonunuza Microsoft ActiveX denetimi eklediğinizde, Infopath, Özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nda belirttiğiniz seçeneklere bağlı olarak, veri kaynağındaki alana veya gruba bağlı özel bir denetim ekler.

 Not   Kuruluşunuzdaki diğer form şablonu tasarımcılarının form şablonlarında aynı ActiveX denetimini kullanmaları gerekiyorsa ve ilgili denetim bilgisayarlarında yüklü değilse, özel bir kurulum programı (örneğin, bir Microsoft Windows Installer Package (.msi) dosyası) oluşturabilirsiniz. Bu özel kurulum programı, form şablonu tasarımcılarına gereken ActiveX denetimini hızlı bir şekilde yükler ve kaydeder.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.
 1. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.
 1. Denetim ekle'nin altında, eklemek istediğiniz ActiveX denetiminin adını tıklatın.

Güvenlik  Form şablonunuza ActiveX denetimleri eklerken dikkatli olun. ActiveX denetimleri, güvenlik açısından tehlikeli olabilecek biçimde tasarlanmış olabilir. Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen denetimleri kullanmanızı öneririz.

 1. ActiveX denetimleri için standart InfoPath özellik sayfalarının yanında ActiveX denetimine özgü özellik sayfaları da görüntülenir. Bu özellik sayfalarını görmek için form şablonunda ActiveX denetimini çift tıklatın.

Varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna ActiveX denetimi ekleme

Form şablonunuzun tasarımında varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyasını, veritabanını veya Web hizmetini temel alırsanız, InfoPath Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları varolan bir veri kaynağından türetir. Böyle bir durumda, Veri Kaynağı görev bölmesinden form şablonuna alan sürükleyerek veya ActiveX denetimini Denetimler görev bölmesinden ekleyerek aşağıdaki yordamda açıklandığı gibi bir ActiveX denetimi ekleyebilirsiniz.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.
 1. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.
 1. Denetim ekle'nin altında, eklemek istediğiniz ActiveX denetiminin adını tıklatın.
 2. DenetimBağlaması iletişim kutusunda denetim verilerini depolamak istediğiniz alanı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Güvenlik İpuçları

ActiveX denetimleri içeren formlar tasarlarken, güvenlikle ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekir:

 • InfoPath'te kullanılan ActiveX denetimlerinin Windows Internet Explorer'da kullanılan ActiveX denetimlerinden daha sıkı kısıtlamaları vardır. Örneğin, InfoPath, ActiveX denetimlerinin hem komut yazma işlemi hem de başlatma işlemi için güvenli olarak işaretlenmiş olmasını gerektirir. Form şablonlarında kullanmak için özel ActiveX denetimleri geliştirirseniz, InfoPath'in belirli bir denetimin kod yazma ve başlatma işlemleri için güvenli olarak işaretlendiğini anlaması için IObjectSafety arabirimini uygulamanız gerekir.
 • Form şablonunuza ActiveX denetimleri eklerken dikkatli olun. ActiveX denetimleri, güvenlik açısından tehlikeli olabilecek biçimde tasarlanmış olabilir. Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen denetimleri kullanmanızı öneririz.
 • ActiveX denetimleri, sınırlı güven düzeyine sahip form şablonları tarafından yüklenemez veya o form şablonlarında (tasarım modunda Form Seçenekleri iletişim kutusunda belirtildiği gibi) çalıştırılamaz.
 • Daha güvenli ActiveX denetimleri tasarlama konusunda bilgi almak için Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
InfoPath 2007