Belge tarama

İki taraflı belgeleri, çok sayfalı belgeleri veya tek sayfalı birden fazla belgeyi tek bir sürekli işlem içinde tarayabilirsiniz. Her sayfayı tek bir Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi (TIFF) (Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi (TIFF): Yüksek çözünürlüklü, etiket tabanlı grafik biçimi. TIFF, dijital grafiklerin evrensel olarak değişimi için kullanılır.) veya Microsoft Document Imaging Biçimi (MDI) (Microsoft Document Imaging Biçimi (MDI): Dijital grafikler için kullanılan Etiketli Görüntü Dosya Biçimi'ni (TIFF) temel alan, yüksek çözünürlüklü, etiket tabanlı grafik biçimi.) dosyasına kaydedebilir veya her sayfayı ayrı bir dosya olarak kaydedebilirsiniz.

Renkli belge veya fotoğrafları tarayıp optik karakter tanıma (OCR) (OCR: Metin resimlerini, örneğin taranmış belgeleri gerçek metin karakterlerine dönüştürür. Metin tanıma olarak da bilinir.) işlemi yaparken, tarayıcı ayarlarını doğruluk (metin tanıma için tarama yaparken) veya en yüksek çözünürlük (fotoğraf tararken) için en iyi duruma getirebilirsiniz.

GösterTek sayfalı belge tarama

 1. Belgeyi tarayıcınıza yerleştirin.
 2. Dosya menüsünde Yeni Belge Tara seçeneğini tıklatın.
 3. Yeni Belge Tara iletişim kutusundan, istediğiniz seçenekleri belirleyin.
  • Ek tarama seçenekleri seçmek için, Önceden belirlenmiş seçenekler'i ve ardından Yeni önceden tanımlı öğe oluştur'u veyaÖnceden tanımlı öğeyi düzenle'yi tıklatın.
  • Çift taraflı sayfa taramak isterseniz, Özgün belge iki taraflı onay kutusunu seçin.
 4. Tara'yı tıklatın.

Özgün belge iki taraflı onay kutusunu seçtiyseniz, Yeni Belge Tara iletişim kutusu gerektiğinde yeniden görüntülenir.

 1. Özgün belge iki taraflı veya Ek sayfalar için komut isteminde bulun onay kutusunu seçtiyseniz, son sayfa tarandıktan sonra dosyayı kaydetmek için Bitti'yi tıklatın.

 Not   OCR, varsayılan olarak, belge tarama sırasında otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu özelliği kapatmak için, Dosya menüsünden Yeni Belge Tara seçeneğini ve ardından Yeni önceden belirlenmiş ayar oluştur veya Seçili önceden belirlenmiş öğeyi düzenle seçeneğini tıklatın. Önceden Belirlenmiş Ayar Seçenekleri iletişim kutusunun İşlem sekmesinde, Taranan görüntünün metnini tanımak için OCR kullan onay kutusunun işaretini kaldırın.

GösterBirden çok sayfayı tek bir dosyaya tarama

 1. Dosya menüsünden Yeni Belge Tara seçeneğini tıklatın.
 2. Yeni Belge Tara iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Her taramadan sonra Microsoft Office Document Scanning iletişim kutusu ekrana gelir ve sayfaları çevirip sayfa arkalarını taramanıza olanak sağlar. Microsoft Office Document Imaging, tarama işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak sayfaları doğru sırada toplar.

 • Sayfaları el ile taramak isterseniz, Ek sayfalar için komut isteminde bulun onay kutusunu seçin. Office Document Imaging her sayfa tarandıkça duraklayarak, sıradaki sayfayı tarayıcıya yerleştirmenize olanak sağlar.

ADF kullanıyorsanız, besleyiciyi boş kaldığında duraklatıp yeni sayfalar yüklemenize olanak vermesi için bu seçeneği tıklatın. Bu seçeneği ayrıca, besleyiciye sığmayacak kadar büyük veya uzun belgeleri tararken de kullanabilirsiniz. Microsoft Office Document Scanning iletişim kutusu her sayfa tarandıktan sonra veya ADF boşaldıktan sonra görüntülenir.

 1. Tara'yı tıklatın.
 2. Özgün belge iki taraflı veya Ek sayfalar için komut isteminde bulun onay kutusunu seçtiyseniz, son sayfa tarandıktan sonra Bitti'yi tıklatın.

 Not   Gerçek çift yönlü (sayfanın her iki yüzünü de otomatik olarak tarayabilen) ADF'niz varsa, Özgün sayfa iki taraflı seçeneğini kullanmayın. Bunun yerine, Yeni Belge Tara iletişim kutusundan Tarayıcı'yı tıklatın ve Taramadan önce tarayıcı sürücüsü iletişim kutusunu göster iletişim kutusunu seçin. Tarayıcınızın sürücüsünün iletişim kutusu görüntülendiğinde, uygun çift yönlü ayarları seçin.

Gösterİpucu

Taramayla ilgili sorunla karşılaşırsanız, her taramada tarayıcınızın sürücü iletişim kutusunu görüntüleyebilirsiniz.

 1. Dosya menüsünden Yeni Belge Tara'yı tıklatın.
 2. Yeni Belge iletişim kutusundan Tarayıcı'yı tıklatın ve sonra Taramadan önce tarayıcı sürücüsü iletişim kutusunu göster onay kutusunu seçin.

GösterBirden çok sayfayı ayrı dosyalara tarama

 1. Dosya menüsünden Yeni Belge Tara seçeneğini tıklatın.
 2. Yeni Belge Tara iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Her taramadan sonra Microsoft Office Document Scanning iletişim kutusu ekrana gelir ve sayfaları çevirip sayfa arkalarını taramanıza olanak sağlar. Microsoft Office Document Imaging, tarama işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak sayfaları doğru sırada toplar.

 1. Kullanmak istediğiniz önceden belirlenmiş ayarı seçin, Önceden belirlenmiş ayar seçenekleri seçeneğini ve ardından Yeni önceden belirlenmiş ayar oluştur veya Seçili önceden belirlenmiş ayarı düzenle seçeneğini tıklatın.
 2. Sayfa sekmesinde Her sayfayı ayrı bir belge olarak kaydet onay kutusunu seçin.
 3. Tek dosyaların otomatik olarak adlandırılma şeklini seçmek için, Çıkış sekmesinde Dosya Adı seçeneklerinden birini tıklatın.
 4. Tamam'ı tıklatın ve Tara'yı tıklatın.
 5. Özgün belge iki taraflı veya Ek sayfalar için komut isteminde bulun onay kutusunu seçtiyseniz, son sayfa tarandıktan sonra Bitti'yi tıklatın.

 Not   Gerçek çift yönlü (sayfanın her iki yüzünü de otomatik olarak tarayabilen) ADF'niz varsa, Özgün sayfa iki taraflı onay kutusunu seçmeyin. Bunun yerine, Yeni Belge Tara iletişim kutusundan Tarayıcı'yı tıklatın ve Taramadan önce tarayıcı sürücüsü iletişim kutusunu göster iletişim kutusunu seçin. Tarayıcınızın sürücüsünün iletişim kutusu görüntülendiğinde uygun çift yönlü ayarları seçin.

Gösterİpucu

Taramayla ilgili sorunla karşılaşırsanız, her taramada tarayıcınızın sürücü iletişim kutusunu görüntüleyebilirsiniz.

 1. Dosya menüsünden Yeni Belge Tara'yı tıklatın.
 2. Yeni Belge iletişim kutusundan Tarayıcı'yı tıklatın ve sonra Taramadan önce tarayıcı sürücüsü iletişim kutusunu göster onay kutusunu seçin.

GösterRenkli belgeleri tarama

 1. Belgeyi tarayıcınıza yerleştirin.
 2. Dosya menüsünden Yeni Belge Tara seçeneğini tıklatın.
 3. Tarama için önceden belirlenmiş ayar seç listesinden, Renkli sayfadan siyah beyaz seçeneğini belirleyin.
 4. Tara'yı tıklatın.

GösterRenkli fotoğraf tarama

 1. Fotoğrafı tarayıcınıza yerleştirin.
 2. Dosya menüsünden Yeni Belge Tara seçeneğini tıklatın.
 3. Tarama için önceden belirlenmiş ayar seç listesinden Renkli'yi seçin.
 4. Tara'yı tıklatın.

Gösterİpucu

Üzerinde OCR gerçekleştirmek istediğiniz metni içeren bir renkli fotoğraf tarayacaksanız, Renkli sayfadan siyah beyaz önceden belirlenmiş ayarını kullanın. Belirli aralıklarla fotoğraf veya çizim çalışmaları tarıyorsanız, kendi en iyi duruma getirilmiş önceden belirlenmiş tarama ayarınızı oluşturabilirsiniz.

 Not   OCR, varsayılan olarak, belge taradığınızda otomatik olarak gerçekleştirilir. Metin içermeyen fotoğraf veya çizim çalışmalarını tararken, OCR tarama sürecini etkilemez, ancak bu süreç biraz daha uzun sürer.

GösterOtomatik OCR'yi kapatma

 1. Dosya menüsünden Yeni Belge Tara seçeneğini ve ardından Yeni önceden belirlenmiş ayar oluştur seçeneğini tıklatıp, yeni önceden belirlenmiş ayar için bir ad yazın ve Tamam'ı veya Seçili önceden belirlenmiş ayarı düzenle seçeneğini tıklatın.
 2. İşlem sekmesinde, Taranan görüntünün metnini tanımak için OCR kullan onay kutusunun işaretini kaldırın.