Metin ve görüntü kopyalama ve yapıştırma

GösterMetin kopyalama ve yapıştırma

sayfa bölmesinde (sayfa bölmesi: Küçük resim bölmesinde seçilen sayfayı daha büyük boyutta görüntüler ve sayfanın parçalarının seçilmesine ve kopyalanmasına olanak sağlar.) veya Okuma görünümünde (Okuma görünümü: Ekranda kolay okunabilmesi için tek bir sayfa veya sayfa parçasının tam ekran görünümünü sunar.) metinin seçili bölümlerini kopyalayabilirsiniz. Bir metin seçimi yaptığınızda, yalnızca tüm sözcükler seçilir. Seçim dikdörtgeninin dışına taşan sözcükler bütün olarak seçilir. Metni bir Microsoft Document Imaging belgesine geri yapıştırırsanız, metin bir ek açıklama (ek açıklama: Metin, vurgu, serbest biçim metni veya şekil ve resim dahil belgenizi işaretlemek üzere ekleyebileceğiniz öğe.) olarak araya eklenir.

 1. Görünüm araç çubuğundan, Seç Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.
 2. Sayfa bölmesinde, kopyalamak istediğiniz alanı seçin.
 3. Düzen menüsünden Kopyala'yı tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kopyalanan metni Microsoft Document Imaging belgesine ek açıklama olarak geri yapıştırmak için, ek açıklamanın görünmesini istediğiniz sayfayı seçin, ardından da Düzen menüsünden Yapıştır'ı tıklatın.
  • Kopyalanan metni başka bir programa yapıştırmak için, ilgili programa geçin ve programın yapıştırma komutunu kullanın.

 Notlar 

GösterResim kopyalama ve yapıştırma

Sayfanın seçili alanlarının görüntülerini sayfa bölmesinde (sayfa bölmesi: Küçük resim bölmesinde seçilen sayfayı daha büyük boyutta görüntüler ve sayfanın parçalarının seçilmesine ve kopyalanmasına olanak sağlar.) kopyalayabilirsiniz. Görüntüyü bir Microsoft Document Imaging belgesine geri yapıştırırsanız, görüntü ek açıklama (ek açıklama: Metin, vurgu, serbest biçim metni veya şekil ve resim dahil belgenizi işaretlemek üzere ekleyebileceğiniz öğe.) olarak eklenir.

 1. Görünüm araç çubuğundan, Seç Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.
 2. Sayfa bölmesinde, kopyalamak istediğiniz alanı seçin.
 3. Düzen menüsünden, Resmi Kopyala'yı tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kopyalanan görüntüyü Microsoft Document Imaging belgesine ek açıklama olarak geri yapıştırmak için, ek açıklamanın görünmesini istediğiniz sayfayı seçin ve ardından Düzen menüsünden Yapıştır'ı tıklatın.
  • Kopyalanan görüntüyü başka bir programa yapıştırmak için, ilgili programa geçin ve programın yapıştırma komutunu kullanın.

 Not   Görüntü Kopyala komutunu kullandığınızda ek açıklamalar da araya eklenir.

GösterEk açıklama kopyalama ve yapıştırma

Ek açıklamaları (ek açıklama: Metin, vurgu, serbest biçim metni veya şekil ve resim dahil belgenizi işaretlemek üzere ekleyebileceğiniz öğe.) bir Microsoft Document Imaging belgesine geri yapıştırabilir veya başka bir programa resim olarak yapıştırabilirsiniz.

 1. Ek Açıklamalar araç çubuğundan, Ek Açıklama Seç Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir ek açıklama seçmek için, ek açıklamayı tıklatın.
  • Birden fazla ek açıklama seçmek için, imleci ek açıklamaların üzerinde sürükleyin.
 3. Düzen menüsünden, Kopyala'yı tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ek açıklamaları Microsoft Document Imaging belgesine geri yapıştırmak için, ek açıklamaların görünmesini istediğiniz sayfayı seçin ve ardından Düzen menüsünden Yapıştır'ı tıklatın.
  • Ek açıklamaları başka bir programa yapıştırmak için, ilgili programa geçin ve programın yapıştırma komutunu kullanın.

GösterSayfa içeriğini başka bir programa kopyalama ve yapıştırma

Sayfadaki tüm metni veya tüm sayfa görüntüsünü kopyalayabilirsiniz.

 1. Örnek resim bölmesinde (örnek resim bölmesi: Geçerli taranmış belgeyi bir veya daha fazla örnek resim olarak sunar.), kopyalamak istediğiniz sayfayı seçin.
 2. Düzen menüsünden Tümünü Seç'i tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tüm metni kopyalamak için, Düzen menüsünden Kopyala'yı tıklatın.
  • Tüm sayfanın görüntüsünü kopyalamak için, Düzen menüsünden Görüntü Kopyala'yı tıklatın.
 4. Kopyalanan metni veya görüntüyü yapıştırmak istediğiniz programa geçin ve bu programın yapıştırma komutunu kullanın.

GösterBaşka bir programdan görüntü yapıştırma

Başka bir programdan görüntü kopyalayabilir ve bu görüntüyü Microsoft Office Document Imaging'e yeni bir sayfa olarak veya varolan bir sayfaya ek açıklama (ek açıklama: Metin, vurgu, serbest biçim metni veya şekil ve resim dahil belgenizi işaretlemek üzere ekleyebileceğiniz öğe.) olarak yapıştırabilirsiniz.

 1. Diğer programda, yapıştırmak istediğiniz görüntüyü kopyalayın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın: