ASCII karakter tablosu

Uygulama
Aşağıdaki Microsoft Office programlarının 2003 sürümü: Access 2003,
Excel 2003, FrontPage® 2003, InfoPath™ 2003, OneNote® 2003,
Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Project 2003, Publisher 2003,
Visio® 2003 ve Word 2003

Aşağıdaki Microsoft Office programlarının 2002 sürümü: Access 2002,
Excel 2002, FrontPage® 2002, Outlook® 2002, PowerPoint® 2002,
Project 2002, Publisher 2002, Visio® 2002 ve Word 2002

Sayılar bilgisayarın dilidir. Bu durumda, bilgisayarınız programlar ve diğer bilgisayarlarla iletişim kurmak için alfabeyi nasıl kullanır? Bunun yolu karakter kümesini (karakter kümesi: Ortak bir ilişkiye sahip olmaları gereken alfabe, sayı ve diğer karakterlerin bir gruplandırması. Örneğin, standart ASCII karakter kümesi ASCII kodlama düzenini oluşturan harfler, sayılar, simgeler ve denetim kodlarını içerir.) sayısal gösterime dönüştürmektir.

1960'larda, standartlaştırma gereksinimi Bilgi Değişimi için Amerikan Standart Kodu (ASCII) (ASCII: İngilizce'deki karakterleri sayılar olarak gösteren kod. Her karaktere 0 ile 127 arasındaki bir sayı atanmıştır. Çoğu bilgisayar metni göstermek ve verileri bir bilgisayardan diğerine iletmek için ASCII kullanır.) (aski okunur) standardının doğmasına neden oldu. ASCII tablosunda ilişkili karakterlere (karakter: Bir harf, sayı, noktalama işareti veya simge.) atanmış 128 rakam vardır. ASCII, bilgisayarların diğer bilgisayar ve programlarla veri değiş tokuşu yapmasına ve saklamasına olanak sağlar.

ASCII biçimli metinde koyu, italik veya yazı tipi gibi biçimlendirme bilgileri yoktur. Microsoft Not Defteri kullandığınızda veya Microsoft Office Word'de bir dosyayı düz metin olarak kaydettiğinizde ASCII kullanılır. İşverenin özgeçmişi ASCII biçimde istediği iş ilanları görmüşsünüzdür. Bu, özgeçmişinizi ister e-posta iletisiyle, ister faksla, ister basılı kopya olarak gönderin, işverenin özgeçmişinizde özel stil biçimlendirmeleri istemediği anlamına gelir. Büyük şirketler özgeçmişleri tarayabilir; ASCII biçimli metinler de Optik Karakter Tanıma (OCR) (OCR: Metin resimlerini, örneğin taranmış belgeleri gerçek metin karakterlerine dönüştürür. Metin tanıma olarak da bilinir.) tarama yazılımıyla iyi çalışır.

Belgeye ASCII karakter ekleme

 Not   Bu özellik için Excel, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Word veya Visio gerekir.

Klavyenizde bir karakter yazmaya ek olarak, klavye kısayolu olarak simge karakter kodunu da kullanabilirsiniz. Örneğin, derece simgesi eklemek için ALT tuşuna basıp, basılı tutarken sayısal tuş takımında da 0176 yazın.

  • Aşağıdaki grafikten ASCII karakter eklemek için, ondalık sayı eşdeğerini yazarken ALT tuşuna basın ve basılı tutun.

Örneğin, derece simgesi eklemek için ALT tuşuna basıp, basılı tutarken sayısal tuş takımında da 0176 yazın.

 Not   Sayıları yazmak için klavyeyi değil, sayısal tuş takımını kullanmanız gerekir. Klavyeniz sayısal tuş takımında sayıları yazmak için NUM LOCK tuşunun açık olmasını gerektiriyorsa, tuşun açık olduğundan emin olun.

ASCII yazdırma karakterleri

32–126 arası sayılar klavyenizde bulabileceğiniz ve bir belgeyi görüntülediğinizde veya yazdırdığınızda görünen karakterlere atanmıştır. 127 SİL komutunu gösterir.

GösterASCII yazdırma karakterleri tablosu

Ondalık Karakter Ondalık Karakter
32 boşluk 80 P
33 ! 81 Q
34 " 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 s
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 DEL

Genişletilmiş ASCII yazdırma karakterleri

Genişletilmiş ASCII karakterler ek karakter talebini karşılar. Genişletilmiş ASCII'de, ASCII'de yer alan (aşağıdaki grafikte görüntülenen 0–32 arası sayılar) 128 karaktere ek olarak, 128 karakter daha bulunur; böylece toplam karakter sayısı 256'ya ulaşır. Bu ek karakterlerle bile, birçok dilde 256 karaktere katılamayan simgeler vardır. Bu nedenle, bölgesel karakter ve simgeleri karşılamak için ASCII çeşitlemeleri vardır.

Örneğin, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Avustralya ve Afrika dillerine ait yazılım programlarında ISO 8859-1 olarak da bilinen ASCII tablosu kullanılır.

GösterGenişletilmiş ASCII yazdırma karakterleri tablosu

Ondalık Karakter Ondalık Karakter
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 à 197
134 å 198
135 ç 199
136 ê 200
137 ë 201
138 è 202
139 ï 203
140 î 204
141 ì 205
142 Ä 206
143 Å 207
144 É 208
145 æ 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 ò 213
150 û 214
151 ù 215
152 ÿ 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ¢ 219
156 £ 220
157 ¥ 221
158 222
159 ƒ 223
160 á 224 α
161 í 225 ß
162 ó 226 Γ
163 ú 227 π
164 ñ 228 Σ
165 Ñ 229 σ
166 ª 230 µ
167 º 231 τ
168 ¿ 232 Φ
169 233 Θ
170 ¬ 234 Ω
171 ½ 235 δ
172 ¼ 236
173 ¡ 237 φ
174 « 238 ε
175 » 239
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251
188 252
189 253 ²
190 254
191 255  

ASCII yazdırma dışı denetim karakterleri

ASCII tablosundaki 0–31 arasındaki sayılar, yazıcı gibi bazı çevresel aygıtları denetlemek için kullanılan denetim karakterlerine atanmıştır. Örneğin, 12 form besleme/yeni sayfa işlevine ayrılmıştır. Bu komut yazıcıya bir sonraki sayfanın başına atlama bilgisi verir.

GösterASCII yazdırma dışı denetim karakterleri tablosu

Ondalık Karakter Ondalık Karakter
0 boş 16 veri bağlantısından çık
1 başlık başlangıcı 17 aygıt denetimi 1
2 metin başlangıcı 18 aygıt denetimi 2
3 metin sonu 19 aygıt denetimi 3
4 aktarım sonu 20 aygıt denetimi 4
5 sorgu 21 olumsuz bildirim
6 bildirim 22 zaman uyumlu boşta kalma
7 zil 23 aktarım bloğu sonu
8 geri al 24 iptal
9 yatay sekme 25 ortam sonu
10 satır besleme/yeni satır 26 değiştir
11 dikey sekme 27 çık
12 form besleme/yeni sayfa 28 dosya ayırıcısı
13 satır başı 29 grup ayırıcısı
14 dışarı kaydır 30 kayıt ayırıcısı
15 içeri kaydır 31 birim ayırıcısı

ASCII ötesi

Bir başka ve daha yeni bir karakter tablosu da Unicode (Unicode: Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiş karakter kodlama standardı. Her bir karakteri göstermek için birden çok bayt kullanarak Unicode dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilebilmesini sağlar.)'dur. Unicode tablosu daha büyük bir tablo olduğundan, 128 ASCII veya 256 genişletilmiş ASCII karakter yerine 65.536 karakter atanabilir. Bu büyük kapasite farklı dillerden birçok karakterin tek karakter kümesinde toplanmasını sağlar.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003