Sayfa 8/14ÖNCEKIİLERI

Formül kullanarak tarihleri hesaplama

TAMİŞGÜNÜ fonksiyonunu kullanma

Çağrı 1 Çalışma sayfasındaki formül
Çağrı 2 Formül sonucu
Çağrı 3 Formül çubuğundaki formül

İki tarih arasındaki iş günü (Pazartesi'nden Cuma'ya) sayısını bulma işlemi, kolayca bir tarihten diğerini çıkararak yapılamaz. Bunun için TAMİŞGÜNÜ fonksiyonu olarak bilinen, iki tarih arasındaki net iş günü sayısını hesaplayan önceden yazılmış bir formül gerekir.

Tarih hala 9 Haziran 2004'ü gösteriyor ve yıllık izniniz yine 21 Ağustos 2004 tarihinde başlıyor; ancak bu kez izne kadar kaç iş günü kaldığını bulmak istiyorsunuz. Formülü boş bir hücreye yazabilirsiniz:

=TAMİŞGÜNÜ(A2;A3)

Yıllık izne kadar 53 iş günü var. A2 ve A3 hücrelerindeki değerler, TAMİŞGÜNÜ fonksiyonuna neyi hesaplaması gerektiğini gösteren bilgiler, yani bağımsız değişkenlerdir. Parantezler fonksiyonu bağımsız değişkenlerden ayırır. Parantez içinde de bağımsız değişkenler birbirlerinden virgülle ayrılır.

Sayfa 8/14ÖNCEKIİLERI