Sayfa 16/21ÖNCEKIİLERI

Daha iyi bir hesap makinesi

MAK işlevini kullanma

Çağrı 1 F7 hücresinin içini tıklatın, Otomatik Toplam düğmesindeki oku tıklatın, sonra listeden Mak'ı tıklatın.
Çağrı 2 F7 hücresinde sonucu görüntülemek üzere ENTER tuşuna basın.

MAK işlevi bir dizi sayı içindeki en büyük sayıyı, MİN işlevi ise bir dizi sayı içindeki en küçük sayıyı bulur.

Örnekte, daha önce görmediğiniz bir değer kümesi kullanılmaktadır.

Burada, kümedeki en büyük sayıyı bulmak için kullanılan bir formül görüyorsunuz. F7 hücresinin içini tıklatın, Otomatik Toplam düğmesindeki oku tıklatın, listeden Mak'ı tıklatın ve ENTER tuşuna basın. =MAK(F3:F6) formülü çalışma sayfasının üst kısmına yakın bir yerde bulunan formül çubuğunda görünür.

En büyük değer 131,95'tir.

Dizideki en küçük değeri bulmak için, listeden Min'i tıklatıp ENTER tuşuna basın. Formül çubuğunda =MİN(F3:F6) formülü görünür.

Dizideki en küçük değer 131,75'tir.

Her formülü doğrudan hücrenin içine de yazabilirsiniz.

Sayfa 16/21ÖNCEKIİLERI