Çalışma sayfasında hücre, aralık, satır veya sütun seçme

Çalışma sayfasında (çalışma sayfası: Excel'de verileri depolamak ve verilerle çalışmak için kullandığınız birincil belge. Elektronik tablo adı da verilir. Çalışma sayfası sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş hücrelerden oluşur; bir çalışma sayfası her zaman bir çalışma kitabının içinde depolanır.), örneğin seçimdeki verileri biçimlendirmek veya başka hücre, satır veya sütun eklemek için hücreleri, aralıkları (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.), satırları veya sütunları seçebilirsiniz. Hücre içeriğinin tamamını veya bir kısmını da seçebilir, verileri değiştirmek için ise Düzenleme modunu açabilirsiniz.

Hücreleri ve aralıkları tam da çalışma sayfasında olduğu gibi Microsoft Excel tablosunda da seçebilirsiniz; ancak tablo satır ve sütunlarını seçme çalışma sayfası satır ve sütunlarını seçmekten farklıdır.

 Not   Çalışma sayfası korunmuşsa, buradaki hücreleri ve içeriklerini seçemezsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Hücre, aralık, satır veya sütunları seçme

Seçmek için Bunu yapın
Tek bir hücre Hücreyi tıklatın veya ok tuşlarına basarak hücreye gidin.
Hücre aralığı Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve son hücreye doğru sürükleyin veya seçimi genişletmek amacıyla ok tuşlarına basarken SHIFT tuşunu basılı tutun.Ayrıca, aralığın ilk hücresini seçip sonra da ok tuşlarıyla seçimi genişletmek için F8'e basabilirsiniz. Seçimi genişletmeyi durdurmak için F8'e yeniden basın.
Büyük bir hücre aralığı Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve SHIFT tuşunu basılı tutarken aralıktaki son hücreyi tıklatın. Son hücreyi görüntüye getirmek için kaydırabilirsiniz.
Çalışma sayfasındaki tüm hücreler Tümünü Seç düğmesini tıklatın. Tümünü Seç düğmesi Çalışma sayfasının tamamını seçmek için CTRL+A tuşlarına da basabilirsiniz.

 Not   Çalışma sayfasında veriler varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıkları İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, ardından CTRL tuşunu basılı tutarken diğer hücreleri veya aralıkları seçin.Ayrıca, ilk hücreyi veya hücre aralığını seçtikten sonra bitişik olmayan başka hücre veya aralık eklemek üzere SHIFT+F8 tuşlarına basabilirsiniz. Seçime hücre veya aralık eklemeyi durdurmak için SHIFT+F8 tuşlarına yeniden basın.

 Not   Bitişik olmayan seçimlerde belirli hücrelerin veya hücre aralıklarının seçimini iptal edemezsiniz; tüm seçimi iptal etmeniz gerekir.

Tüm satır veya sütun Satır veya sütun başlığını tıklatın.Satır başlığını ve sütun başlığını gösteren çalışma sayfası
 Satır başlığı
 Sütun başlığı
Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+SHIFT+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basabilirsiniz.

 Not   Satır veya sütunda veriler varsa, CTRL+SHIFT+OK tuşu son kullanılan hücrenin satırını veya sütununu seçer. CTRL+SHIFT+OK tuşu bileşimine ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.

Bitişik satırlar veya sütunlar Satır veya sütun başlıkları boyunca sürükleyin. Bunun yerine ilk satırı veya sütunu seçebilir ve SHIFT tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu da seçebilirsiniz.
Bitişik olmayan satırlar veya sütunlar Seçiminizdeki ilk satır veya sütunun satır veya sütun başlığını tıklatın; sonra CTRL tuşunu basılı tutarak seçime eklemek istediğiniz diğer satır veya sütunların başlıklarını tıklatın.
Satır veya sütunun ilk veya son hücresi Satır veya sütunda bir hücreyi seçin ve sonra CTRL+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basın.
Çalışma sayfasının veya Microsoft Office Excel tablosunun ilk veya son hücresi Çalışma sayfasının veya Excel listesinin ilk hücresini seçmek için CTRL+HOME tuşlarına basın.Çalışma sayfasının veya Excel listesinin veri veya biçimlendirme içeren son hücresini seçmek için CTRL+END tuşlarına basın.
Çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar olan hücreler İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+END tuşlarına basın.
Çalışma kitabının başına kadar olan hücreler İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının başlangıcına kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+HOME tuşlarına basın.
Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre SHIFT tuşunu basılı tutarken yeni seçime eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatın. Etkin hücre (etkin hücre: Yazmaya başladığınızda verilerin girildiği seçili hücre. Bir defada tek bir hücre etkindir. Etkin hücrenin etrafında kalın bir kenarlık vardır.) ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen aralık, yeni seçim haline gelir.

 İpucu   Hücrelerin seçimini iptal etmek için, çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 Notlar 

  • Excel seçili hücreleri ve aralıkları vurgulayarak işaretler. Bu vurgular yazıcı çıktısında görüntülenmez. Çalışma sayfasını yazdırırken hücrelerin vurgularla görüntülenmesini isterseniz, hücre gölgelendirmeyi uygulamak için biçimlendirme özelliklerini kullanabilirsiniz.
  • SCROLL LOCK modu açık olduğunda, durum çubuğunda Kaydırma Kilidi görüntülenir. SCROLL LOCK modu açıkken bir ok tuşuna basılması, sayfayı bir satır yukarı veya aşağı ya da bir sütun sola veya sağa kaydırır. Ok tuşlarını kullanarak hücreler arasında ilerlemek için SCROLL LOCK modunu kapatmalısınız.
  • Bir hücreyi tıklattığınızda veya çalışma sayfasında hareket etmek için tuşlara bastığınızda seçim genişlerse, bunun nedeni seçimi genişletmek veya seçime eklemek için F8 ya da SHIFT+F8 tuşuna basılmış olmasıdır. Bu durumda, durum çubuğunda (durum çubuğu: Ekranın altındaki, programın geçerli durumu hakkında, penceredeki öğelerin durumu, geçerli görevin gelişimi veya seçili öğe hakkındaki bilgiler gibi bilgileri görüntüleyen yatay çubuk.) Seçimi Genişlet veya Seçime Ekle görüntülenir. Seçimin genişletilmesini veya seçime eklemeyi durdurmak için bir kez daha F8 veya SHIFT+F8 tuşuna basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Hücre içeriği seçme

Hücrenin içeriğini seçmek için Bunu yapın
Hücrede Hücreyi çift tıklatın, sonra seçmek istediğiniz hücre içeriği boyunca fareyi sürükleyin.
Formül çubuğunda (formül çubuğu: Excel penceresinin üzerinde, hücreler veya grafiklere değerler veya formüller eklemek veya düzenlemek için kullanılan bir çubuk. Etkin hücrede depolanan sabit değer veya formülü görüntüler.) Formül çubuğu Hücreyi tıklatın, sonra formül çubuğunda seçmek istediğiniz hücre içeriği boyunca fareyi sürükleyin.
Klavye kullanarak Hücreyi düzenlemek için F2'ye basın, ekleme noktasını konumlandırmak için ok tuşlarını kullanın ve sonra içeriği seçmek için SHIFT+OK tuş birleşimine basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Excel tablosunda satırları ve sütunları seçme

Tabloda, hücreleri ve aralıkları aynı çalışma sayfasında seçtiğiniz gibi seçebilirsiniz; ancak tablo satırlarının ve sütunlarının seçilmesi, çalışma sayfası satırlarının ve sütunlarının seçilmesinden farklıdır.

Bunu seçmek için Bunu yapın
Tablo üstbilgisi olan veya olmayan tablo sütunu

Tabloda sütun üstbilgisinin veya sütunun üst kenarını tıklatın. Aşağıdaki seçim oku görüntülenip tıklatmanın sütunu seçtiğini belirtir.

Tablo sütunu seçim oku

Not    Üst kenarı bir kez tıklatma tablo sütun verilerini seçer; iki kez tıklatma tüm tablo sütununu seçer.

Tablo sütununda istediğiniz yeri tıklatıp CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına veya tablo sütunundaki ilk hücreyi tıklatıp CTRL+SHIFT+AŞAĞI OK tuşlarına da basabilirsiniz.

Not    CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına bir kez basma tablo sütunu verilerini seçer; CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına iki kez basma tüm tablo sütununu seçer.

Tablo satırı

Tablo satırının sol kenarlığını tıklatın. Aşağıdaki seçim oku görüntülenip tıklatmanın satırı seçtiğini belirtir.

Tablo satırı seçim oku

Tablo satırının ilk hücresini tıklatıp ardından CTRL+SHIFT+AŞAĞI OK tuşlarına basabilirsiniz.

Tüm tablo satırları ve sütunları

Tablonun sol üst köşesini tıklatın. Aşağıdaki seçim oku görüntülenip tıklatmanın tüm tabloda yer alan tablo verilerini seçtiğini belirtir.

Tablo köşesi seçim oku

Tablonun sol üst köşesini iki kez tıklatma, tablo üstbilgileriyle birlikte tüm tabloyu seçer.

Tablodaki tüm tablo verilerini seçmek için, tabloda istediğiniz yeri tıklatıp CTRL+A tuşlarına basabilir veya tablonun en sol üst hücresini tıklatıp CTRL+SHIFT+END tuşlarına basabilirsiniz.

CTRL+A tuşlarına iki kez basılması, tablo üstbilgileriyle birlikte tüm tabloyu seçer.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010