Çalışma sayfasını yatay veya dikey yönde yazdırma

Varsayılan olarak, Microsoft Excel çalışma sayfalarını dikey yönde (genişliğe göre uzun) yazdırır. Çalışma sayfasından çalışma sayfasına dayanarak sayfa yönünü yatay (uzunluğundan daha geniş) olarak değiştirebilirsiniz. Çalışma sayfalarını her zaman yatay yönde yazdırmak isterseniz sayfa yönünü dikeyden yataya değiştirip bu şablonu daha ileride çalışma kitabı olarak kullanın.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Çalışma sayfasında sayfa yönlendirmesini değiştirme

 1. Yönlendirmesini değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını veya sayfalarını seçin.

GösterÇalışma sayfaları nasıl seçilir?

Seçmek için Bunu yapın
Tek bir sayfa Sayfa sekmesini tıklatın. Etkin sayfa sekmesi İstediğiniz sekmeyi görmezseniz, ilgili sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini, ardından da sekmeyi tıklatın.Sekme kaydırma düğmeleri
İki veya daha fazla bitişik sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Sonra, SHIFT tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.
İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Sonra, CTRL tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.
Çalışma kitabındaki tüm sayfalar Bir sayfa sekmesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın, sonra kısayol menüsünde (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.
İpucu    Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü gösterilir. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini iptal etmek için, seçili olmayan çalışma sayfalarından birini tıklatın. Görünürde seçili olmayan sayfa yoksa, seçili bir sayfanın sekmesini sağ tıklatıp kısayol menüsünde Sayfaları Çöz'ü tıklatın.


 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda, Yönlendirme'yi tıklatın ve sonra da Dikey veya Yatay'ı tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 Not   Yazıcı kurulumunuz yoksa Yönlendirme seçeneği soluk görüntülenir ve bunu seçemezseniz. Bunu çözmek için yazıcı kurmanız gerekir. Hücrenin içeriğinin düzenlenmesi işlemindeyken de bu seçenek soluk görüntülenir. Bunu çözmek amacıyla, değişiklikleri kabul etmek için ENTER, değişiklikleri iptal etmek için de ESC tuşuna basın.

 İpucu   Yazdırılan sayfaların kenarlıklarını daha net bir şekilde görebilmek için Sayfa Düzeni görünümünde (Görünüm sekmesi, Çalışma Sayfası Görünümleri grubu) çalışabilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yazdırmaya hazır olduğunuzda sayfa yönlendirmesini değiştirme

 1. Yazdırmak istediğiniz çalışma sayfasını, çalışma sayfalarını veya çalışma sayfası verilerini seçin.
 2. Dosya sekmesini tıklatın.
 1. Yazdır'ı tıklatın.

Klavye kısayolları  CTRL+P tuşlarına da basabilirsiniz.

 1. Kağıt Yönlendirmesi açılan kutusunda Ayarlar altında Dikey Yönlendirme veya Yatay Yönlendirme'yi tıklatın.
 2. Yazdırmaya hazır olduğunuzda Yazdır'ı tıklatın.

Varsayılan olarak yatay yönlendirmeyi kullanan şablonu oluşturma

Zamandan kazanmak için şablon (şablon: Oluşturduğunuz ve diğer benzer çalışma kitapları için temel olarak kullandığınız bir çalışma kitabı. Çalışma kitapları ve çalışma sayfaları için şablonlar oluşturabilirsiniz. Çalışma kitapları için varsayılan şablona Book.xlt adı verilir. Çalışma sayfaları için varsayılan şablona Sheet.xlt adı verilir.) olarak yatay yönlendirmede yazdırmak üzere yapılandırılan çalışma kitabını kaydedebilirsiniz. Başka çalışma kitapları oluşturmak için bu şablonu daha sonra kullanabilirsiniz.

Şablon oluşturma

 1. Yeni çalışma kitabı oluşturun.
 2. Yönlendirmesini değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını veya sayfalarını seçin.

GösterÇalışma sayfaları seçme

Seçmek için Bunu yapın
Tek bir sayfa Sayfa sekmesini tıklatın. Etkin sayfa sekmesi İstediğiniz sekmeyi görmezseniz, ilgili sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini, ardından da sekmeyi tıklatın.Sekme kaydırma düğmeleri
İki veya daha fazla bitişik sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Sonra, SHIFT tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.
İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Sonra, CTRL tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.
Çalışma kitabındaki tüm sayfalar Bir sayfa sekmesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın, sonra kısayol menüsünde (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.
İpucu    Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü gösterilir. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini iptal etmek için, seçili olmayan çalışma sayfalarından birini tıklatın. Görünürde seçili olmayan sayfa yoksa, seçili bir sayfanın sekmesini sağ tıklatıp kısayol menüsünde Sayfaları Çöz'ü tıklatın.


 1. Sayfa Düzeni sekmesinde, Sayfa Yapısı grubunda Yönlendirme, ardından da Yatay seçeneklerini tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 Not   Yazıcı kurulumunuz yoksa Yönlendirme seçeneği soluk görüntülenir ve bunu seçemezseniz. Bunu çözmek için yazıcı kurmanız gerekir. Hücrenin içeriğinin düzenlenmesi işlemindeyken de bu seçenek soluk görüntülenir. Bunu çözmek amacıyla, değişiklikleri kabul etmek için ENTER, değişiklikleri iptal etmek için de ESC tuşuna basın.

 1. Çalışma kitabında istediğiniz diğer tüm özelleştirmeleri yapın.

 İpucu   Bir kerede bir dizi çalışma sayfasını özelleştirmek isterseniz çalışma sayfalarını geçici olarak gruplandırın, değişiklikleri yapıp bunların grubunu çözün. Çalışma sayfalarını gruplandırmak için çalışma sayfasının altındaki sekmeleri sağ tıklatın. Kısayol menüsünde Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın. Başlık çubuğunda [Grup] sözcüğünün başında çalışma kitabı adını görmeniz gerekir. Ardından, yönlendirmeyi yatay olarak değiştirin veya istediğiniz diğer özelleştirmeleri yapın. Gruplandırmayı kapatmak için herhangi bir sekmeyi sağ tıklatıp Tablo Grubunu Çöz'ü tıklatın (veya başka bir çalışma sayfası sekmesini tıklatın). Çalışma sayfalarını çözmeyi unutmayın. Çalışma sayfaları gruplandırıldığında çalışma sayfasında yaptıklarınız istemedikleriniz de olabilecek diğer tüm çalışma kitaplarını etkiler.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 1. Farklı Kaydet'i tıklatın.
 2. Dosya adı kutusuna şablon için kullanmak istediğiniz adı yazın.
 3. Kayıt türü kutusunda Excel Şablonu (*.xltx) seçeneğini veya çalışma kitabınız şablonda kullanılabilmesini istediğiniz makrolar içeriyorsa Makro İçerebilen Excel Şablonu (*.xltm) seçeneğini belirleyin.
 4. Kaydet'i tıklatın.

Şablon otomatik olarak Templates klasörüne yerleştirilir.

 İpucu   Herhangi bir Excel çalışma kitabını Templates klasörüne kopyalarsanız, bunu şablon dosya biçiminde (.xltx veya .xltm) kaydetmeden şablon olarak kullanabilirsiniz. Windows Vista uygulamasında, Templates klasörü genellikle C:\Users\<adınız>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates konumundadır. Microsoft Windows XP'de, Templates klasörü genellikle C:\Documents and Settings\<adınız>\Application Data\Microsoft\Templates konumundadır.

 1. Yeni çalışma kitabı oluşturmak üzere şablon kullanmak için aşağıdakileri yapın:
  1. Dosya sekmesini tıklatın.
 1. Yeni'yi tıklatın.
 2. Kullanılabilir Şablonlar'ın altında Şablonlarım'ı tıklatın.
 3. Yeni iletişim kutusunda o sırada oluşturmuş olduğunuz şablonu çift tıklatın.

Excel, şablonunuzu temel alan yeni çalışma kitabı oluşturur.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010