Hücreleri birleştirme veya birleştirilmiş hücreleri bölme

Tek bir hücreyi bölemezsiniz, ancak üstündeki hücreleri birleştirerek hücre bölünmüş gibi gösterebilirsiniz. Örneğin, A2 hücresini A1 hücresinin altında yan yan görünen üç hücreye bölmek istiyorsunuz (A1 hücresini başlık olarak kullanmak istiyorsunuz). A2 hücresini bölmek mümkün değildir, ancak A1, B1 ve C1 hücrelerini tek bir hücre olarak birleştirerek benzer bir etki elde edebilirsiniz. Ardından verilerinizi A2, B2 ve C2 hücrelerine girebilirsiniz. Bu hücreler başlık vazifesi gören büyük bir hücrenin (A1) altında bölünmüş gibi görünür.

Yatay veya dikey olarak bitişik bir veya daha fazla hücreyi birleştirdiğinizde, hücreler, birden fazla sütun veya satırı kapsayacak şekilde görüntülenen büyük bir hücre oluşturur. Birden fazla hücreyi birleştirdiğinizde, birleştirilmiş hücrede (birleştirilmiş hücre: Seçilmiş iki veya ikiden çok hücrenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş tek bir hücre. Birleştirilmiş bir hücrenin hücre başvurusu başlangıçta seçilen aralığın sol üst hücresidir.) yalnızca bir hücrenin içeriği (soldan sağa dillerde sol üstteki hücre veya sağdan sola dillerde sağ üstteki hücre) görünür. Aşağıdaki örnekte, Birleştir ve Ortala komutunun kullanılması birleştirilmiş hücrede metni ortalar.

Birleştirilmiş hücredeki metin

 Önemli   Birleştirdiğiniz diğer hücrelerin içeriği silinir.

Birleştirme işlemini geri alarak birleştirilen bir hücreyi yeniden ayrı hücrelere bölebilirsiniz. Birleştirdiğiniz hücrelerin nerede olduğunu bilmiyorsanız, birleştirilmiş hücreleri hızlı bir şekilde bulmak için Bul komutunu kullanabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Bitişik hücreleri birleştirme ve ortalama

 1. Birleştirmek istediğiniz iki veya daha fazla bitişik hücre seçin.

 Not   Birleştirilmiş hücrede görüntülemek istediğiniz verilerin, seçilen aralığın sol üst hücresinde olduğundan emin olun. Birleştirilmiş hücrede, yalnızca sol üst hücrenin içerdiği veriler kalacaktır. Seçilen aralıkta bulunan diğer bütün hücrelerin içerdiği veriler silinecektir.

 1. Giriş sekmesinin Hizalama grubunda Birleştir ve Ortala'yı tıklatın.

Hizalama grubundaki Birleştir ve Ortala düğmesi

Hücreler bir satır veya sütunda birleştirilecek ve hücre içeriği birleştirilmiş hücrede ortalanacaktır. Hücreleri ortalamadan birleştirmek için Birleştir ve Ortala düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve ardından Çapraz Birleştir veya Hücreleri Birleştir seçeneklerini tıklatın.

 Not   Birleştir ve Ortala düğmesi kullanılamıyorsa, seçilen hücreler Düzenleme modunda olabilir veya hücreler bir Excel tablosunun içinde olabilir. Excel tablosundaki hücreleri birleştiremezsiniz.

 1. Birleştirilmiş hücredeki metin hizalamasını değiştirmek için hücreyi seçin ve sonra Giriş sekmesinde, Hizalama grubunda hizalama düğmelerinden birini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Birleştirilmiş bir hücreyi bölme

 1. Birleştirilmiş hücreyi seçin.

Birleştirilmiş bir hücre seçtiğinizde, Giriş sekmesinde, Hizalama grubunda Birleştir ve Ortala düğmesi Düğme görüntüsü de seçili olarak görüntülenir.

Hizalama grubundaki Birleştir ve Ortala düğmesi

 1. Birleştirilmiş hücreyi bölmek için Birleştir ve Ortala Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.

Birleştirilmiş hücrenin içeriği, bölünmüş hücrelerin aralığında sol üst hücrede görüntülenecektir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Birleştirilmiş hücreleri bulma

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'i tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 1. Bul'u tıklatın.
 2. Bul sekmesinde, Seçenekler'i tıklatın ve sonra Biçim'i tıklatın.

Not    Biçim düğmesini göremiyorsanız Seçenekler'i tıklatın.

 1. Hizalama sekmesinde, Metin denetimi altında, Hücreleri birleştir onay kutusunu seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir sonraki birleştirilmiş hücreyi bulmak için Sonrakini Bul'u tıklatın.

Excel çalışma sayfasındaki bir sonraki birleştirilmiş hücreyi seçer.

 • Tüm birleştirilmiş hücreleri kaldırmak için Tümünü Bul'u tıklatın.

Excel tüm birleştirilmiş hücrelerin listesini Bul ve Değiştir iletişim kutusunun en alt bölümünde listeler. Listeden bir birleştirilmiş hücre seçtiğinizde, Excel çalışma sayfasında bu birleştirilmiş hücreyi seçer.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010