Çalışma sayfalarını veya çalışma kitaplarını gizleme ya da gösterme

Görünümden kaldırmak amacıyla çalışma kitabındaki çalışma sayfalarını gizleyebilirsiniz. Çalışma alanından kaldırmak için çalışma kitabının çalışma kitabı penceresini de gizleyebilirsiniz. Gizli çalışma sayfalarındaki ve çalışma kitabı pencerelerindeki veriler görünür değildir; ancak, başka çalışma sayfalarından ve çalışma kitaplarından bunlara başvurmaya devam edilebilir. Gerektiğinde gizli çalışma sayfalarını ve çalışma kitabı pencerelerini görüntüleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, açtığınız çalışma kitaplarının tüm çalışma kitabı pencereleri görev çubuğunda görüntülense de, gerektiğinde bunları gizleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Çalışma sayfasını gizleme

 Not   Gizlemek istediğiniz çok sayıda çalışma sayfası varsa, bir kerede birden çok çalışma sayfası gizlerken her seferinde yalnızca tek sayfa gizleyebileceğinizi unutmayın.

 1. Gizlemek istediğiniz çalışma sayfalarını seçin.

GösterÇalışma sayfaları nasıl seçilir?

Seçmek için Bunu yapın
Tek bir sayfa

Sayfa sekmesini tıklatın.

Etkin sayfa sekmesi

İstediğiniz sekmeyi görmezseniz, ilgili sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini, ardından da sekmeyi tıklatın.

Sekme kaydırma düğmeleri

İki veya daha fazla bitişik sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Sonra, SHIFT tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.
İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Sonra, CTRL tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.
Çalışma kitabındaki tüm sayfalar Bir sayfa sekmesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın, sonra kısayol menüsünde (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

İpucu    Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü gösterilir. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini iptal etmek için, seçili olmayan çalışma sayfalarından birini tıklatın. Görünürde seçili olmayan sayfa yoksa, seçili bir sayfanın sekmesini sağ tıklatıp kısayol menüsünde Sayfaları Çöz'ü tıklatın.


 1. Giriş sekmesindeki Hücreler grubunda Biçim öğesini tıklatın.

Excel Şeridi, Giriş sekmesi, Hücreler grubu

 1. Görünürlük altında Gizle ve Göster'i, ardından da Sayfa Gizle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Gizli çalışma sayfasını görüntüleme

 1. Giriş sekmesindeki Hücreler grubunda Biçim öğesini tıklatın.

Excel Şeridi, Giriş sekmesi, Hücreler grubu

 1. Görünürlük altında Gizle ve Göster'i, ardından da Sayfayı Göster'i tıklatın.
 2. Göster kutusunda, görüntülemek istediğiniz gizli sayfanın adını çift tıklatın.

 Not   Bir defada yalnızca tek çalışma sayfası gösterebilirsiniz.

 Not   Çalışma sayfaları, xlSheetVeryHidden özelliğini atayan Visual Basic for Applications (VBA) tarafından gizlenmişse bu gizli sayfaları görüntülemek için Göster komutunu kullanamazsınız. VBA makrolarının bulunduğu bir çalışma kitabı kullanıyorsanız ve gizli çalışma sayfalarıyla çalışırken sorun yaşıyorsanız, daha fazla bilgi için çalışma kitabının sahibiyle görüşün.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Çalışma kitabı penceresini gizleme

 • Görünüm sekmesinin Pencere grubunda Gizle'yi tıklatın.

Excel Şeridi, Görünüm sekmesi, Pencere grubu

 Not   Excel'den çıktığınızda değişiklikleri gizli çalışma kitabı penceresine kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Çalışma kitabını bir sonraki açışınızda çalışma kitabı penceresinin gizli kalmasını isterseniz Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Gizli çalışma kitabı penceresini görüntüleme

 1. Görünüm sekmesinin Pencere grubunda Göster'i tıklatın.

Excel Şeridi, Görünüm sekmesi, Pencere grubu

 Not   Göster kullanılamıyorsa çalışma kitabında gizli çalışma kitabı pencereleri yoktur.

 1. Göster iletişim kutusunda, görüntülemek istediğiniz çalışma kitabı penceresini çift tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Çalışma kitabı pencerelerini Windows görev çubuğunda gizleme veya görüntüleme

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 1. Excel altında, Seçenekler'i tıklatın.
 2. Görüntüle altında Görev Çubuğunda tüm pencereleri göster onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010