PivotTable veya PivotChart raporunda verileri özetleme

Microsoft Excel 2010 uygulamasında, verilerin alan düzenini değiştirerek bir PivotTable'da veya PivotChart'ta verilerin özetini oluşturabilirsiniz. PivotTable Alan Listesi'ni kullanarak, PivotTable'da veya PivotChart'ta verileri tam olarak istediğiniz şekilde göstermek için alan ekleyebilir, kaldırabilir ve alanları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, PivotTable Alan Listesi'nde yaptığınız değişiklikler rapor düzeninde otomatik olarak güncelleştirilir. Büyük miktarda dış veriye erişirken performansı artırmak için geçici olarak el ile güncelleştirmeye geçiş yapabilirsiniz.

Bu makalede


PivotTable Alan Listesi ile çalışma

Bir PivotTable oluşturduğunuzda, PivotTable'a alan eklemeniz, ihtiyaca göre bunları yeniden düzenlemeniz ve konumlandırmanız veya PivotTable'dan kaldırmanız için Excel tarafından PivotTable Alan Listesi görüntülenir. Varsayılan olarak, PivotTable Alan Listesi'nde iki bölüm görüntülenir:

 • Üstte PivotTable'a alan eklemek veya kaldırmak için kullanılan bir alan bölümü
 • Altta alanları yeniden düzenlemek ve konumlandırmak için kullanılan bir düzen bölümü

PivotTable Alan Listesi

PivotTable Alan Listesi'ni Excel penceresinin her iki tarafından birinde sabitleyebilir ve yatay olarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca, PivotTable Alan Listesi'ni ayırabilirsiniz; bu durumda hem dikey hem de yatay olarak boyutu değiştirilebilir.

PivotTable Alan Listesi'ni göremiyorsanız, PivotTable içinde herhangi bir yeri tıklattığınızdan emin olun.

PivotTable Alan Listesi'ni kapatırsanız yeniden görüntüleyebilirsiniz. PivotTable'ı sağ tıklatın ve sonra Alan Listesini Göster'i tıklatın. Şerit üzerinde Alan Listesi'ni (PivotTable için PivotTable Araçları, Seçenekler sekmesi, Göster grubu; PivotChart için PivotChart Araçları, Çözümle sekmesi, Göster/Gizle grubu) tıklatın.

Kullanmak istediğiniz alanları PivotTable Alan Listesi'nde görmüyorsanız, PivotTable'ı veya PivotChart'ı yenileyerek (yenileme: Özet Tablo veya PivotChart raporunun içeriğini alttaki kayıt verilerinde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleştirme. Rapor dış verilere dayanıyorsa, yenileme yeni veya değiştirilmiş verileri almak için alttaki sorguyu çalıştırır.) son işlemden sonra eklediğiniz yeni alanlar, hesaplanan alanlar (hesaplanmış alan. Özet Tablo raporunda veya PivotChart raporunda oluşturduğunuz bir formülü kullanan alan. Hesaplanmış alanlar Özet Tablo raporu veya PivotChart raporundaki başka alanların içeriklerini kullanarak hesaplamalar yapabilir.), ölçüler, hesaplanan ölçüler veya boyutlar varsa bunları görüntüleyebilirsiniz (PivotTable Araçları, Seçenekler sekmesi, Veri grubu).

PivotTable Alan Listesi nasıl çalışır?

PivotTable veya PivotChart raporunun alan düzenini oluştururken istediğiniz sonuçları elde edebilmeniz için PivotTable Alan Listesi'nin ne şekilde çalıştığını ve farklı türdeki alanları hangi yollarla düzenleyebileceğinizi anlamanız önemlidir.

PivotTable Alan Listesi nasıl çalışır?

Çağrı 1 Dış veri kaynağı, Alan Listesi'nde görüntülenen bir veya birden çok alan (sütun olarak da bilinir) biçiminde düzenlenen yapılandırılmış veriler içerir.
Çağrı 2 Alanı, Alan Listesi'ndeki Rapor Filtresi bölgesine taşıma. Bu işlem, alanı aynı zamanda PivotTable raporundaki Rapor Filtresi bölgesine taşır.
Çağrı 3 Alanı, Alan Listesi'ndeki Sütun Etiketi bölgesine taşıma. Bu işlem, alanı eş zamanlı olarak PivotTable raporundaki Sütun Etiketi bölgesine taşır.
Çağrı 4 Alanı, Alan Listesi'ndeki Satır Etiketi bölgesine taşıma. Bu, alanı eş zamanlı olarak PivotTable raporundaki Satır Etiketi bölgesine taşır.
Çağrı 5 Alanı, Alan Listesi'ndeki Değerler bölgesine taşıma. Bu işlem, alanı eş zamanlı olarak PivotTable raporundaki Değerler bölgesine taşır.

PivotTable Alan Listesi'nde alanları taşıma kılavuzu

Alan düzeni oluşturmak için Değer, Ad ve Boyut alanlarını alan bölümünden düzen bölümündeki dört rapor bölgesine taşımayla ilgili aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Yalnızca hiyerarşileri, öznitelikleri ve adlandırılmış kümeleri, Satır Etiketleri, Sütun Etiketleri ve Rapor Filtreleri alanlarına taşıyabilirsiniz.

Yalnızca ölçümleri, hesaplanmış ölçümleri ve Anahtar Performans Göstergeleri'ni (KPI'leri) Değerler alanına taşıyabilirsiniz.

PivotTable Alan Listesi görünümünü değiştirme

PivotTable Alan Listesi'nin farklı PivotTable görevleri için tasarlanmış ve onları en iyi duruma getirecek beş faklı görünümü vardır.

 1. Görünümü değiştirmek için, PivotTable Alan Listesi'nin en üstündeki Alan Listesi görünümleri düğmesini tıklatın.

PivotTable Alan Listesi Görünümü düğmesi

 1. Listede aşağıdaki görünümlerden birini seçin:
Alanlar Bölümü ve Bölgeler Bölümü Yığılmış Bu varsayılan görünüm olup az sayıda alan için tasarlanmıştır.
Alanlar Bölümü ve Bölgeler Bölümü Yığılmış Bu görünüm, her bölge içinde dörtten fazla alan bulunduğunda alan eklemek ve kaldırmak için tasarlanmıştır.
Yalnızca Alanlar Bölümü Bu görünüm, yalnızca birçok alanı eklemek ve kaldırmak için tasarlanmıştır.
Yalnızca Bölgeler Bölümü (2 x 2) Bu görünüm yalnızca birçok alanı yeniden düzenlemek için tasarlanmıştır.
Yalnızca Bölgeler Bölümü (1 x 4) Bu görünüm yalnızca birçok alanı yeniden düzenlemek için tasarlanmıştır.

İpucu    Alanlar Bölümü ve Bölgeler Bölümü Yığılmış ve Alanlar Bölümü ve Bölgeler Bölümü Yan Yana görünümlerinde, işaretçiyi bölüm ayırıcı üzerinde, dikey çift oka Dikey çift ok veya yatay çift okaYatay çift ok dönüşene kadar tutarak çift oku nereye isterseniz aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyip tıklatmak veya ENTER tuşuna basmak suretiyle her bölümün genişlik ve yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

PivotTable'a veya PivotChart'a alan ekleme

Bir PivotTable veya PivotChart raporu oluşturduktan sonra, raporda görüntülemek istediğiniz verileri içeren alanları eklemeye hazırsınız demektir. Tipik olarak düzen bölümündeki her alan için bir bölge seçersiniz. Ancak, belirli bir alan için farklı değerler görmek istiyorsanız, Değerler bölgesine bir alanın birden fazla kopyasını ekleyebilirsiniz.

PivotTable raporu birçok veri içeren bir dış veri kaynağına bağlıysa, rapora alan eklemeden önce bir ya da birden çok alana filtre uygulayabilirsiniz. Bu, raporu güncelleştirmek için harcanan vakti azaltmaya yardımcı olabilir.

Görüntülemek istediğiniz alanları ekleme

PivotTable Alan Listesi'nde, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yaparak PivotTable'a veya PivotChart'a alan ekleyebilirsiniz:

 • Düzen bölümünün belirtilen bölgesine bir alan yerleştirmek için Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, istediğiniz alanın onay kutusunu seçin. Daha sonra isterseniz alanları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Not    Varsayılan olarak, sayısal olmayan alanlar Satır Etiketleri bölgesine eklenir; sayısal alanlar Değerler bölgesine eklenir ve Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) (OLAP: Hareketleri işleme yerine, sorgulama ve raporlama için en iyi duruma getirilmiş bir veritabanı teknolojisi. OLAP verileri hiyerarşik olarak düzenlenir ve tablolar yerine küplerin içinde depolanır.) tarih ve saat hiyerarşileri Sütun Etiketleri bölgesine eklenir.

 • Bir alanı düzen bölümünün belirli bir bölgesine yerleştirmek için Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, alan adını sağ tıklatın ve sonra Rapor Filtresine Ekle, Sütun Etiketine Ekle, Satır Etiketine Ekle veya Değerlere Ekle seçeneklerinden birini tıklatın.
 • Bir alanı düzen bölümündeki bir bölgeye sürüklemek için Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, bir alanı tıklatıp basılı tutun ve sonra alan bölümünden istediğiniz düzen bölümüne sürükleyin.

Değerler bölgesine bir alanın birden fazla kopyasını ekleme

Bir Excel çalışma sayfasındaki verileri veya Çevrimiçi Analitik İşlem (OLAP) (OLAP: Hareketleri işleme yerine, sorgulama ve raporlama için en iyi duruma getirilmiş bir veritabanı teknolojisi. OLAP verileri hiyerarşik olarak düzenlenir ve tablolar yerine küplerin içinde depolanır.) olmayan bir veri kaynağındaki dış verileri temel alan bir PivotTable raporunda, aynı alanı birden fazla kez Değerler bölgesine eklemek isteyebilirsiniz. Veri türü sayısal olsa da olmasa da bunu yapabilirsiniz. Örneğin, brüt ve net kar marjları, en düşük ve en yüksek satış veya müşteri sayıları ve toplam müşterilerin yüzdeleri gibi hesaplamaları yan yana karşılaştırabilirsiniz.

 1. PivotTable Alan Listesi'nde, Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, bir alanı tıklatıp basılı tutun ve sonra düzen bölümündeki Değerler bölgesine sürükleyin.
 2. Söz konusu alanın kaç kopyasını Değerler bölgesinde görüntülemek istiyorsanız, 1. adımı o sayı kadar yineleyin.
 3. PivotTable'da, özet işlevini veya özel hesaplamayı her bir alan kopyası için istediğiniz gibi değiştirin.

İpucu    PivotTable'da, kopyalanan alanların adlarını da gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz.

Notlar    

 • Değerler bölgesine iki veya daha fazla alan eklediğinizde, bunların aynı alanın kopyaları veya farklı alanlar olmalarına bakılmaksızın, Alan Listesi otomatik olarak Değerler bölgesine bir Değerler Sütunu ekler. Bu alanı Değerler bölgesinde alan konumlarını yukarı veya aşağı taşımak için kullanabilirsiniz. Hatta Değerler Sütunu Etiketi'ni Sütun Etiketleri bölgesine veya Satır Etiketleri bölgelerine taşıyabilirsiniz. Ancak, Değerler Sütunu Etiketi'ni Rapor Filtreleri bölgesine taşıyamazsınız.
 • Veri türünün sayısal olup olmamasına bakılmaksızın bir alanı Rapor Filtresi, Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgeleri yalnızca bir kez ekleyebilirsiniz. Aynı alanı, (örneğin, düzen bölümündeki Satır Etiketleri veya Sütun Etiketleri bölgesine) birden fazla kez eklemeye çalışırsanız, alan otomatik olarak özgün alandan kaldırılır ve yeni bölgeye eklenir.
 • Aynı alanı Değerler bölgesine eklemenin başka bir yolu, aynı alanı kullanan bir formül (hesaplanan sütun da denir) kullanmaktır.

Alanları eklemeden önce verileri filtreleme

 • PivotTable Alan Listesi'nde, Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, işaretçiyi bir alan adının üzerinde tutun ve sonra alan adının yanındaki filtre aşağı okunu tıklatın.

Filtre menüsünde, istediğiniz filtre seçeneklerini belirleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

PivotTable'da veya PivotChart'ta alanları yeniden düzenleme

PivotTable Alan Listesi'nde, Düzen bölümünün altındaki dört bölgeden birini kullanarak, varolan alanları yeniden düzenleyebilir veya bu alanları yeniden konumlandırabilirsiniz:

PivotTable raporu Açıklama PivotChart Açıklama
Değerler Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın. Değerler Özet sayısal verileri görüntülemek için kullanın.
Satır Etiketleri Alanları raporun yan tarafında satır olarak görüntülemek için kullanın. Daha alçak konumdaki satır, hemen üzerindeki başka bir satırla iç içe geçirilir. Eksen Alanı (Kategoriler) Alanları grafikteki bir eksen olarak görüntülemek için kullanın.
Sütun Etiketleri Alanları raporun üstünde sütun olarak görüntülemek için kullanın. Daha alçak konumdaki sütun, hemen üzerindeki başka bir sütun ile iç içe geçirilir. Gösterge Alanları (Seriler) Alanları grafiğin göstergesinde görüntülemek için kullanın.
Rapor Filtresi Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın. Rapor Filtresi Rapor filtresinde seçilen öğeyi temel alan raporun tamamına filtre uygulamak için kullanın.
 • Alanları PivotTable raporunda yeniden düzenlemek için, bu bölgelerden birindeki alan adını tıklatın ve ardından aşağıdaki komutlardan birini seçin:
Yukarı Taşı Alanı, bölgede bir konum yukarı taşır.
Aşağı Taşı Alanı, bölgede bir konum aşağı taşır.
Başlangıca Taşı Alanı, bölgenin başlangıcına taşır.
Sona Taşı Alanı, bölgenin sonuna taşır.
Rapor Filtresine Taşı Alanı, Rapor Filtresi bölgesine taşır.
Satır Etiketlerine Taşı Alanı, Satır Etiketleri bölgesine taşır.
Sütun Etiketlerine Taşı Alanı, Sütun Etiketleri bölgesine taşır.
Değerlere Taşı Alanı, Değerler bölgesine taşır.
Değer Alanı Ayarları, Alan Ayarları Alan Ayarları veya Değer Alanı Ayarları iletişim kutularını görüntüler. Tüm ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişim kutusunun üstündeki Yardım düğmesini Düğme resmi tıklatın.

İpucu    Alan adını tıklatıp basılı tutabilir ve ardından alanı, alan ile düzen bölümleri arasında ve farklı bölgeler arasında sürükleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

PivotTable'dan veya PivotChart'tan alan kaldırma

Bir alanı kaldırmak için, PivotTable Alan Listesi'nde aşağıdakilerden birini yapın:

 • Rapora eklenecek alanları seçin kutusunda, kaldırmak istediğiniz alanın onay kutusunun işaretini kaldırın.

Not    Onay kutusunun işareti kaldırıldığında, alanın tüm örnekleri rapordan kaldırılır.

 • Düzen bölgesinde, kaldırmak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra Kaldır'ı tıklatın.
 • Düzen bölgesinde, kaldırmak istediğiniz alanı tıklatıp basılı tutun ve sonra PivotTable Alan Listesi'nin dışına sürükleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Rapor düzenini otomatik güncelleştirme ile el ile güncelleştirme arasında geçiş yapma

Varsayılan olarak, PivotTable Alan Listesi'nde yaptığınız değişiklikler rapor düzeninde otomatik olarak güncelleştirilir. Büyük miktarda dış veriye erişirken performansı artırmak için geçici olarak el ile güncelleştirme moduna geçiş yapabilirsiniz. El ile güncelleştirme modu hızlı bir şekilde PivotTable Alan Listesi'nde alan ekleme, taşıma ve kaldırma işlemleri yapmanızı sağlar. Ancak, otomatik güncelleştirme moduna dönünceye kadar raporu kullanamazsınız.

 1. PivotTable raporunun el ile güncelleştirilmesine olanak tanımak için, PivotTable Alan Listesi'nin en altındaki Düzen güncelleştirmesini ertele onay kutusunu seçin.

Dikkat    Raporun düzenini el ile güncelleştirmeye ayarladıktan sonra, PivotTable Alan Listesi'ni kapatmak, Yalnızca Alanlar görünümüne geçmek veya Excel'den çıkmak PivotTable raporunda onaylamadan yaptığınız tüm değişikliklerin kaybedilmesine neden olur .

 1. PivotTable Alan Listesi'nde, alan düzeninin değiştiğinden emin olun ve sonra PivotTable raporundaki düzeni el ile güncelleştirmek için Güncelleştir'i tıklatın.
 2. Alan Listesi'nde rapor düzenini değiştirmeyi tamamladıktan sonra otomatik güncelleştirmeye dönmek için Düzen güncelleştirmesini ertele onay kutusunun işaretini kaldırın.

Not    PivotTable raporu, çalışma sayfasını her açışınızda otomatik güncelleştirmeyle başlar.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010