Sayı toplama

Depo envanterinin fiyat toplamını veya yıllık bütçe altındaki tüm bölümlerin toplam brüt kar marjını hesaplamak istediğinizi varsayalım. Sayı toplamanın birkaç yolu vardır.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Bir hücredeki sayıları toplama

Formülde + (artı işareti) aritmetik işlecini kullanın.

Örneğin, aşağıdaki formülü hücreye yazarsanız:

=5+10

Hücre aşağıdaki sonucu görüntüler:

15

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir satır veya sütundaki tüm ardışık sayıları toplama

Bitişik bir dizi (diğer bir deyişle boş hücre olmayan) sayınız varsa Otomatik Toplam Düğme resmi düğmesini kullanabilirsiniz.

 1. Sayılar sütunu altında veya sayılar satırı sağında bir hücreyi tıklatın.
 2. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Otomatik ToplamDüğme resmi düğmesini tıklatıp ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Ardışık olmayan sayıları toplama

Boş veya sayı yerine metin olan hücrelerin bulunduğu bir dizi sayınız varsa TOPLA işlevini bir formülde kullanın. Formülde kullanılan bir aralıkta yer alsalar bile, boş ve metin içeren hücreler yoksayılır.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

Not    Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
Satış elemanı Fatura
Biber 15.000
Biber 9.000
Göktepe 8.000
Göktepe 20.000
Biber 5.000
Özmen 22.500
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLA(B2:B3,B5) Biber'in iki faturasıyla Göktepe'nin bir faturasını toplar (44.000)
=TOPLA(B2;B5;B7) Biber, Göktepe ve Özmen'in faturalarını teker teker toplar (57.500)

 Not    TOPLA işlevinde 30'a ulaşan sayıda hücre ve aralık başvurusu birleşimi olabilir. Örneğin, =TOPLA(B2:B3,B5) formülünde bir aralık başvurusu (B2:B3), bir de hücre (B5) vardır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Tek koşula dayalı sayı ekleme

Başka bir aralık değerine dayanana tek aralık için toplam değer oluşturmak amacıyla ETOPLA işlevini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte yalnızca, Biber adlı satış elemanı için A sütunundaki (satış elemanı) değerle ilişkili B sütunundaki (Fatura) değerler için toplam oluşturmak isteyebilirsiniz.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

Not    Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
Satış elemanı Fatura
Biber 15.000
Biber 9.000
Göktepe 8.000
Göktepe 20.000
Biber 5.000
Özmen 22.500
Formül Açıklama (Sonuç)
=ETOPLA(A2:A7,"Biber",B2:B7) Biber faturalarının toplamı (29000)
=ETOPLA(B2:B7,">=9000",B2:B7) 9.000'den büyük veya eşit yüksek faturaların toplamı (66500)
=ETOPLA(B2:B7,"<9000",B2:B7) 9.000'den küçük faturaların toplamı (13000)

ETOPLA işlevi aşağıdaki bağımsız değişkenleri kullanır


ETOPLA işlevi içeren formül

ETOPLA işlevi içeren formül
Çağrı 1 Değerlendirme aralığı: Ölçütlerinize uyan bir satır olup olmadığını belirlemek için bu hücreleri denetleyin.
Çağrı 2 Ölçütler: Değerlendirdiğiniz hücrelerin, toplama işleminde yer alacak satır için uyması gereken koşul.
Çağrı 3 Toplama aralığı: Koşula uyan satırı oluşturan hücrelerdeki sayıları toplar.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayıları birden çok koşulu temel alarak toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için ETOPLA işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

Not    Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C D
Bölge Satış elemanı Tür Satış
Güney Biber İçecekler 3571
Batı Kocak Süt ürünleri 3338
Doğu Göktepe İçecekler 5122
Kuzey Göktepe Süt ürünleri 6239
Güney Özmen Mamul mal 8677
Güney Kocak Et ürünleri 450
Güney Kocak Et ürünleri 7673
Doğu Göktepe Mamul mal 664
Kuzey Kocak Mamul mal 1500
Güney Özmen Et ürünleri 6596
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÇOKETOPLA(D2:D11,A2:A11,"Güney",C2:C11,"Et ürünleri") Güney bölgesinde Et ürünleri satış toplamı (14719)
=TOPLA(EĞER((A2:A11="Güney")+(A2:A11="Doğu");D2:D11)) Güney veya Doğu bölgesinde satışlar toplamı (32753)

 Not   Örnekteki ikinci formülün dizi formülü (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir çalışma sayfasına kopya ettikten sonra formül hücresini seçin. önce F2'ye, sonra da CTRL+ÜSTKRKT+ENTER'a tuşlarına birlikte basın. Formül dizi formülü olarak girilmemişse #DEĞER! hatası verir.

Önceki örnekte işlevler nasıl kullanılır

=ÇOKETOPLA(D2:D11,A2:A11,"Güney",C2:C11,"Et ürünleri")

ÇOKETOPLA işlevi, A sütununda "Güney", C sütununda da "Et ürünleri" değerinin bulunduğu satırları bulmak için ilk formülde kullanılır. Bu durum 7, 8 ve 11, satırlarda üç kez gerçekleşmektedir. İşlev önce, "Güney" değerini karşılayanları bulmak için bölgelerin bulunduğu A sütununa bakar. Ardından, "Et ürünleri" değerini karşılayanları bulmak için yiyecek türünün bulunduğu C sütununa bakar. Son olarak da, D2:D11 toplamı değerlerinin bulunduğu aralığa bakıp yalnızca bu iki koşulu karşılayan sütunun değerlerini toplar.

=TOPLA(EĞER((A2:A11="Güney")+(A2:A11="Doğu"),D2:D11))

TOPLA ve EĞER işlevlerini kullanan ikinci formül, A sütununda "Güney" veya "Doğu" değerlerinden birinin veya ikisinin de bulunduğu satırları bulmak amacıyla dizi formülü olarak girilmiştir (CTRL+ÜST KRKT+ENTER tuşlarına basılarak). Bu durum 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 11, satırlarda yedi kez gerçekleşmektedir. Bu formül dizi formülü olduğundan, değer eklemek için + işleci kullanılmadı; en az birinin eşleşmesinin gerektiği iki veya daha fazla koşulu denetlemek için kullanıldı. TOPLAişlevi bu ölçütleri karşılayan değerleri eklemek amacıyla kullanıldı.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayıları ayrı bir aralıkta saklanan ölçütü temel alarak toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için VSEÇTOPLA işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

Not    Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C D
Bölge Satış elemanı Tür Satış
Güney Biber İçecekler 3571
Batı Kocak Süt ürünleri 3338
Doğu Göktepe İçecekler 5122
Kuzey Göktepe Süt ürünleri 6239
Güney Özmen Mamul mal 8677
Güney Kocak Et ürünleri 450
Güney Kocak Et ürünleri 7673
Doğu Göktepe Mamul mal 664
Kuzey Kocak Mamul mal 1500
Güney Özmen Et ürünleri 6596
Bölge Satış elemanı Tür Satış
Güney Et ürünleri
Mamul mal
Formül Açıklama (Sonuç)
=VSEÇTOPLA(A1:D11; "Satış"; A12:D13) Güney bölgesinde Et ürünleri satış toplamı (14719)
=VSEÇTOPLA(A1:D11; "Satış"; A12:D14) Güney bölgesinde Et ürünleri ve Mamul mal satışları toplamı (25560)

VSEÇTOPLA işlevi aşağıdaki bağımsız değişkenleri kullanır.


VSEÇTOPLA işlevi formülü

Çağrı 1 Değerlendirme aralığı: toplama yapmak istediğiniz liste.
Çağrı 2 Alan: toplanacak sütunun etiketi.
Çağrı 3 Ölçütler: Koşulları içeren hücre aralığı.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Koşullu Toplama Sihirbazına ne oldu?

Bu eklenti artık Excel 2010'da yoktur. Excel'in önceki sürümlerinde, belirli koşullara uyan değerler toplamını hesaplayan formülleri yazmanıza yardımcı olması amacıyla Koşullu Toplama Sihirbazı'nı kullanabilirdiniz. Bu işlevselliğin yerini,İşlev Ekle iletişim kutusu (Formüller sekmesi, İşlev Kitaplığı grubu) ve ÇOKETOPLA gibi varolan başka çalışma sayfası işlevleri ve bir formülde TOPLA ve EĞER işlevlerinin birlikte kullanılması almıştır. Verilerin sütunlarını veya satırlarını koşullu toplamak için bu işlevlerin kullanılması hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin yukarıdaki satırlarında yer alan Sayıları birden çok koşulu temel alarak toplama bölümüne bakın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yalnızca benzersiz değerleri toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için TOPLA, EĞER ve SIKLIK işlevlerini kullanın.

Aşağıdaki örnek şunları kullanır:

 • SIKLIK işlevi; bir aralıkta yer alan benzersiz değerleri tanımlamak için. Bu işlev, belirli bir değerin ilk geçtiği yerde, bu değerin yinelenme sayısına eşit bir sayı döndürür. Aynı değerin ilkinden sonraki her yinelenmesinde, bu işlev 0 (sıfır) döndürür.
 • EĞER işlevi; her doğru koşula 1 değeri atamak için.
 • TOPLA işlevi; benzersiz değerleri toplamak için.

İpucu    Bir işlevin adım adım değerlendirilmesini görmek için, formülün bulunduğu hücreyi seçin ve Formüller sekmesindeki Formül Denetleme grubunda Formül Değerlendir öğesini tıklatın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

Not    Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
Veri
986
456
67
1
34
689
456
56
67
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLA(EĞER(SIKLIK(A2:A10,A2:A10)>0,A2:A10)) A2:A10 hücrelerindeki benzersiz değerleri toplar (2289)

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010