MUTLAK işlevi

Bu makalede, Microsoft Excel'de MUTLAK işlevinin (fonksiyon: Bir değer veya değerleri alan, bir işlemi gerçekleştiren ve bir değer veya değerler döndüren, önceden yazılmış bir formül. Çalışma sayfasındaki formülleri, özellikle uzun veya karmaşık hesaplamalar yapanları sadeleştirmek ve kısaltmak için fonksiyonları kullanın.) formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Bir sayının mutlak değerini verir. Bir sayının mutlak değeri, işareti olmadan sayıdır.

Sözdizimi

MUTLAK(sayı)

MUTLAK işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:

  • Sayı    Gerekli. Mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır.

Örnek

Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrneği nasıl kopyalayabilirim?

  1. Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Web App'a kopyalıyorsanız, bir kerede tek bir hücreyi kopyalayıp yapıştırın.

 Önemli   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme
Yardım'dan örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  3. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın. Excel Web App'ta çalışıyorsanız, örnekteki her hücre için kopyalama ve yapıştırma işlemini yineleyin.

 Önemli   Örneğin düzgün çalışması için, bunu çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

  1. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
Örneği boş çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, bunu gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Veri.
-4
Formül Açıklama (Sonuç)
=MUTLAK(2) 2'nin mutlak değeri (2)
=MUTLAK(-2) -2'nin mutlak değeri (2)
=MUTLAK(A2) -4'ün mutlak değeri (4)
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010, Excel Web App, Kuruluşlar için SharePoint Online, Uzmanlar ve küçük işletmeler için SharePoint Online