Özet Tablo raporunda alt toplam ve toplam alanları

Özet Tablo raporu ile çalışırken, belirli bir sütun ve satır etiketleri için alt toplamları görüntüleyebilir veya gizleyebilir, tüm rapor için sütun ve satır genel toplamlarını görüntüleyebilir veya gizleyebilir ve filtre uygulanmış veya filtre uygulanmamış öğeler için alt toplamları ve genel toplamları hesaplayabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Satır ve sütun alanlarının alt toplamlarını alma

 1. Özet Tablo raporunda satır veya sütun alanı öğesi seçme
 2. Seçenekler sekmesinde, Etkin Alan grubunda, Alan Ayarları'nı tıklatın.

Alan Ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Dış satır veya sütun etiketi ara toplamını alma    

 1. Varsayılan özet işlevi ile alt toplam almak için, Alt toplamlar altında, Otomatik'i tıklatın.
 2. İsteğe bağlı olarak, farklı bir fonksiyon kullanmak veya birden fazla türde alt toplam görüntülemek için Özel'i tıklatıp bir fonksiyon seçin.

GösterAl toplam olarak kullanabileceğiniz fonksiyonlar

İşlev Açıklama
Topla Değerlerin toplamı. Bu fonksiyon, sayısal veriler için varsayılan fonksiyondur.
Say Veri değerlerinin sayısı. Say özet fonksiyonları, SAYA çalışma sayfası fonksiyonuyla aynı şekilde çalışır. Say, sayılar dışındaki veriler için varsayılan fonksiyondur.
Ortalama Değerlerin ortalaması.
Mak En büyük değer.
Min En küçük değer.
Çarpım Değerlerin çarpımı.
SayıSayma Sayısal veri değerlerinin sayısı. Sayı Sayma özet fonksiyonu, SAY çalışma sayfası fonksiyonuyla aynı biçimde çalışır.
StSap Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.
StSapmas Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.
Var Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.
Vars Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.

 Not   OLAP veri kaynağıyla özel işlev kullanamazsınız.

 1. Sıkıştırılmış veya anahat biçiminde dış satır etiketleri için alt toplamları öğelerinin üstünde veya altında görüntüleyebilir veya aşağıdakini yaparak alt toplamı gizleyebilirsiniz.
  1. Tasarım sekmesinde, Yerleşim grubunda Alt Toplam'ı tıklatın.
  2. Aşağıdakilerden birini yapın:
   • Alt Toplamları Gösterme'yi seçin.
   • Tüm Alt Toplamları Grubun Altında Göster'i seçin.
   • Tüm Alt Toplamları Grubun Üstünde Göster'i seçin.

İç satır veya sütun etiketinin alt toplamını alma    

 • Bir işlev seçmek için, Alt Toplamlar altında, varsa Özel seçeneğini tıklatın ve bir işlev tıklatın.

GösterAlt toplam olarak kullanabileceğiniz işlevler

İşlev Açıklama
Topla Değerlerin toplamı. Bu fonksiyon, sayısal veriler için varsayılan fonksiyondur.
Say Veri değerlerinin sayısı. Say özet fonksiyonları, SAYA çalışma sayfası fonksiyonuyla aynı şekilde çalışır. Say, sayılar dışındaki veriler için varsayılan fonksiyondur.
Ortalama Değerlerin ortalaması.
Mak En büyük değer.
Min En küçük değer.
Çarpım Değerlerin çarpımı.
SatırSay Sayısal veri değerlerinin sayısı. SatırSay özet fonksiyonu, SAY çalışma sayfası fonksiyonuyla aynı biçimde çalışır.
StSap Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.
StSapmas Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.
Var Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.
Vars Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.

 Not   OLAP veri kaynağıyla özel işlev kullanamazsınız.

Alt toplamları kaldırma    

 • Alt Toplamlar altında Hiçbiri'ni tıklatın.

 Not   Bir alanda hesaplanmış öğe (hesaplanmış öğe: Özet Tablo alanının veya PivotChart alanının içindeki, oluşturduğunuz bir formülü kullanan öğe. Hesaplanmış öğeler Özet Tablo raporu veya PivotChart raporunda aynı alanda bulunan diğer öğelerin içeriğini kullanarak hesaplamalar yapabilir.) varsa, alt toplam özetleme fonksiyonunu değiştiremezsiniz.

 1. Filtre menüsünde iletişim kutusu içinde seçtiğiniz belirli öğelere filtre uygularken yeni öğeler eklemek veya çıkartmak için Yeni öğeleri filtreye el ile ekle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

 İpucu   Geçerli alt toplamı hızla görüntülemek veya gizlemek için alan öğesini sağ tıklatın ve Alt Toplam"<Etiket Adı>"'nı seçin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Tüm rapor için genel toplamları görüntüleme veya gizleme

Geçerli Özet Tablo raporu için toplamları görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz.

Genel toplamları görüntüleme veya gizleme    

 1. Özet Tablo raporunu tıklatın.
 2. Tasarım sekmesinde, Yerleşim grubunda, Genel Toplamlar'ı tıklatıp aşağıdakilerden birini seçin:
  • Satırlar ve Sütunlar için Kapalı
  • Satırlar ve Sütunlar için Açık
  • Yalnız Satırlar için Kapalı
  • Yalnız Sütunlar için Açık

Genel toplamları görüntülemek veya gizlemek üzere varsayılan davranışı ayarlama    

 1. Özet Tablo raporunu tıklatın.
 2. Seçenekler sekmesinde, Özet Tablo grubunda, Seçenekler'i tıklatın.

Özet Tablo Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Toplamlar & Filtreler sekmesini tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Genel toplamları görüntüleme    

 • Sütunlar için genel toplamları göster onay kutusunu, Satırlar için genel toplamları göster onay kutusunu veya her ikisini seçin.

Genel toplamları gizleme    

 • Sütunlar için genel toplamları göster onay kutusunu, Satırlar için genel toplamları göster onay kutusunu veya her ikisini temizleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Alt toplamları veya genel toplamları filtre uygulanmış öğelerle veya filtre uygulanmış öğeler olmadan hesaplama

 1. Özet Tablo raporunu tıklatın.
 2. Seçenekler sekmesinde, Özet Tablo grubunda, Seçenekler'i tıklatın.

Özet Tablo Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Toplamlar & Filtreler sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

OLAP kaynak verisi     Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Rapor filtre öğelerini eklemek veya çıkarmak için Filtre uygulanmış sayfa öğelerinin alt toplamlarını al onay kutusunu seçin veya temizleyin.

 Not   OLAP veri kaynağı çok boyutlu ifadenin (MDX) alt seçme söz dizimini desteklemelidir.

 • Toplamların yanında yıldız işaretini görüntülemek veya gizlemek için Toplamları * ile işaretle onay kutusunu seçin veya temizleyin. Yıldız işareti, hesaplamada kullanılan değerlerin görüntülenen görünür değerlerle Excel'in toplamı hesaplarken kullandığı değerlerden ibaret olmadığını gösterir..

 Not   Bu seçenek, OLAP veri kaynağının çok boyutlu (MDX) alt seçme söz dizimini desteklemediğinde kullanılabilir.

OLAP olmayan kaynak veri     Filtre uygulanmış toplam öğeleri eklemek veya çıkartmak için Alan başına birden çok filtreye izin ver onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007