Köprü oluşturma veya kaldırma

Başka bir dosyadaki veya Web sayfasındaki ilgili bilgilere hızlı erişim sağlamak için çalışma sayfası hücresine köprü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) ekleyebilirsiniz. Belirli grafik öğelerine de köprü ekleyebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Köprüler hakkında daha fazla bilgi edinme

Köprü, tıklattığınızda başka bir sayfayı veya dosyayı açan bir belge bağlantısıdır. Hedef çoğunlukla başka bir Web sayfasıdır, ancak aynı zamanda resim, e-posta adresi veya program da olabilir. Köprünün kendisi de bir metin veya bir resim olabilir.

Site kullanıcısı köprüyü tıklattığında, hedef bir Web tarayıcısında (Web tarayıcısı: HTML dosyalarını yorumlayan, onları Web sayfaları olarak biçimlendiren ve görüntüleyen yazılım. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüleri izleyebilir, dosyaları aktarabilir ve Web sayfalarında katıştırılmış ses veya video dosyalarını çalabilir.) görünür, hedefin türüne bağlı olarak açılır veya çalışır. Örneğin, bir sayfaya bağlanan köprü sayfayı açar, AVI (AVI: Ses ve video için Microsoft Kaynak Değişimi Dosya Biçimi (RIFF) belirtimini kullanan Microsoft Windows multimedya dosyası biçimi.) dosyasına bağlanan köprü ise dosyayı ortam yürütücüsünde açar.

Köprüler nasıl kullanılır?

Köprüleri, aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz:

Köprü içeren bir metni veya resmi işaretlediğinizde, işaretçi ele dönüşerek El biçimini almış işaretçi, metni veya resmi tıklatabileceğinizi gösterir.

URL nedir ve nasıl çalışır

Köprü oluşturduğunuzda, bu köprünün hedefi URL (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL): HTTP veya FTP gibi bir protokol ve bir nesnenin, belgenin, World Wide Web sayfasının veya diğer hedeflerin Internet veya intranet üzerinde bulundukları konumu gösteren adres; örneğin: http://www.microsoft.com/.) olarak kodlanır, örneğin:

http://ornek.microsoft.com/haberler.htm

file://BilgisayarAdı/PaylasılanKlasör/DosyaAdı.htm

URL HTTP (HTTP: World Wide Web'de bilgi aktarımını sağlayan Internet protokolüdür. İstemci programına sahip bir kullanıcının, bir URL girerek (veya bir köprüyü tıklatarak) bir Web sunucusundan metin, grafik, ses ve diğer dijital bilgiler almasına olanak verir.), FTP (FTP: Kullanıcıların dosyaları ağ üzerindeki uzak konumlar arasında aktarmasına olanak veren iletişim protokolü. Bu protokol aynı zamanda liste veya klasör listeleme, uzak konumdaki dosyalar üzerinde çalışma gibi FTP komutlarını kullanmalarına da izin verir.) veya FILE gibi bir protokol (protokol: Internet üzerinden bir belgeye veya hizmete erişme yöntemi. Örneğin, Dosya Aktarım Protokolü (FTP) veya Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP).), Web sunucusu (Web sunucusu: Web sayfalarına ev sahipliği yapan ve tarayıcılardan gelen isteklere yanıt veren bir bilgisayar. HTTP sunucusu olarak da bilinen bir Web sunucusu URL'leri http:// ile başlayan dosyaları depolar.) veya ağ konumu ile yol ve dosya adını içerir. Aşağıdaki örnekte URL'nin bölümleri gösterilmiştir:


URL'nin dört bileşeni

Çağrı 1 Kullanılan protokol (http, ftp, file)
Çağrı 2 Web sunucusu veya ağ konumu
Çağrı 3 Yol
Çağrı 4 Dosya adı

Mutlak ve göreli köprüler

Mutlak URL, protokol (protokol: Internet üzerinden bir belgeye veya hizmete erişme yöntemi. Örneğin, Dosya Aktarım Protokolü (FTP) veya Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP).), Web sunucusu (Web sunucusu: Web sayfalarına ev sahipliği yapan ve tarayıcılardan gelen isteklere yanıt veren bir bilgisayar. HTTP sunucusu olarak da bilinen bir Web sunucusu URL'leri http:// ile başlayan dosyaları depolar.), yol ve dosya adından oluşan tam adresi içerir.

Göreli URL'de bir veya daha fazla bölüm eksiktir. Eksik bilgi, URL'nin bulunduğu sayfadan alınır. Örneğin, protokol ve Web sunucusu eksikse, Web tarayıcısı geçerli sayfanın .com, .org veya .edu gibi protokol ve etki alanı adları kullanır.

Web'deki sayfaların yalnızca kısmi yol ve dosya adını içeren göreli URL'leri kullanmaları yaygın bir durumdur. Dosyalar bir başka sunucuya taşınmışsa, sayfaların göreli konumları değişmediği sürece köprüler çalışmaya devam edecektir. Örneğin, Gıda adındaki bir klasörde bulunan Meyveler.htm üzerindeki bir köprünün elma.htm adındaki sayfaya bağlandığını varsayalım; iki sayfa da bir başka sunucuda yer alan Gıda adlı bir klasöre taşındığında, köprüdeki URL yine doğru olacaktır.

Microsoft Office Excel çalışma kitabında, hedef dosyalara köprüsü belirtilmemiş yollar, varsayılan olarak etkin çalışma kitabının konumuyla görelidir. Varsayılan olarak farklı bir taban adresi belirleyebilirsiniz, böylece bu konumdaki bir dosyaya her köprü oluşturduğunuzda, Köprü Ekle iletişim kutusuna yolu değil, yalnızca dosya adını belirtmeniz yeterli olacaktır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yeni bir dosya için köprü oluşturma

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

 İpucu   Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafikteki öğe gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

 1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Köprü'yü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu    Ayrıca hücre veya grafiği sağ tıklatıp, sonra kısayol menüsünde Köprü komutunu tıklatabilir veya CTRL+K tuş birleşimine basabilirsiniz.

 1. Bağla: altında Yeni Belge Oluştur komutunu tıklatın.
 2. Yeni belgenin adı kutusunda yeni dosya için bir ad yazın.

 İpucu   Tam yol seçeneğinin altında gösterilenin dışında bir konum belirtmek için Yeni belgenin adı kutusunda adın önüne yeni konumu yazabilir veya istediğiniz konumu seçmek için Değiştir seçeneğini tıklatıp, daha sonra Tamam düğmesini tıklatabilirsiniz.

 1. Yeni dosyayı düzenlemek üzere ne zaman açmak istediğinizi belirtmek için Düzenleme zamanı altında, Yeni belgeyi daha sonra düzenle veya Yeni belgeyi şimdi düzenle seçeneğini tıklatın.
 2. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.
 3. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülemek için Ekran İpucu öğesini tıklatın, Ekran İpucu metni iletişim kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Varolan bir dosya veya Web sayfası için köprü oluşturma

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

 İpucu   Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafikteki öğe gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

 1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Köprü'yü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu    Ayrıca hücreyi veya nesneyi sağ tıklatıp kısayol menüsünde Köprü seçeneğini tıklatabilir veya CTRL+K tuş birleşimine basabilirsiniz.

 1. Bağla: seçeneğinin altında Varolan Dosya veya Web Sayfası öğesini tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir dosya seçmek için Geçerli Klasör seçeneğini tıklatıp, daha sonra bağlantı kurmak istediğiniz dosyayı tıklatın.

 İpucu   Arama konumu listesinde farklı bir klasör seçerek geçerli klasörü değiştirebilirsiniz.

 • Bir Web sayfası seçmek için Taranan Sayfalar seçeneğini tıklatıp, bağlantı kurmak istediğiniz Web sayfasını tıklatın.
 • Son zamanlarda kullandığınız bir dosyayı seçmek için Son Dosyalar seçeneğini tıklatın ve sonra bağlantı kurmak istediğiniz dosyayı tıklatın.
 • Bağlantı kurmak istediğiniz bilinen bir dosya ya da Web sayfasının adını ve konumunu girmek için bu bilgileri Adres kutusuna yazın.
 • Web sayfasını bulmak için Web'e Gözat Düğme resmi düğmesini tıklatıp, bağlanmak istediğiniz Web sayfasını açın ve tarayıcıyı kapatmadan Office Excel'e geri dönün.
 1. Dosyada veya Web sayfasında belirli bir konumda köprü oluşturmak isterseniz, Yer işareti öğesini tıklatın ve ardından istediğiniz yer işaretini (yer işareti: Dosyada başvuru amacıyla işaretlediğiniz bir konum veya metin seçimi. Yer işaretleri dosyanızın içinde daha sonra başvurabileceğiniz veya bağlanabileceğiniz bir konumu tanımlar.) çift tıklatın.

 Not   Bağlandığınız dosyanın veya Web sayfasının bir yer işareti olması gerekir.

 1. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.
 2. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülemek için Ekran İpucu öğesini tıklatın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Çalışma kitabındaki belirli bir konum için köprü oluşturma

Geçerli veya başka bir çalışma kitabındaki bir konuma bağlantı yapmak için, hedef (hedef: Bir köprüden gittiğiniz öğeye verilen genel ad.) hücrelere ilişkin bir ad (ad: Bir hücreyi, hücre aralığını, formülü veya sabit değeri temsil eden bir sözcük veya karakter dizesi. Satışlar!C20:C30 gibi zor anlaşılır aralıklara başvurmak için Ürünler gibi kolay anlaşılır adlar kullanın.) tanımlayabilir veya bir hücre başvurusu kullanabilirsiniz.

 1. Ad kullanmak için hedef çalışma kitabındaki hedef hücreleri adlandırmanız gerekir.

GösterHücreyi veya hücre aralığını adlandırma

 1. Kaynak (kaynak dosya: Bağlantılı veya katıştırılmış nesneyi oluşturmakta kullanılan bilgileri içeren dosya. Kaynak dosyadaki bilgileri güncelleştirdiğinizde, hedef dosyadaki bağlantılı nesneyi de güncelleştirebilirsiniz.) çalışma kitabının çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

 İpucu   Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafikteki öğe gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

 1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Köprü'yü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu    Ayrıca hücreyi veya nesneyi sağ tıklatıp, daha sonra kısayol menüsünde Köprü öğesini tıklatabilir veya CTRL+K tuş birleşimine basabilirsiniz.

 1. Bağla: altında aşağıdakilerden birini yapın:
 • Geçerli çalışma kitabınızdaki bir konuma bağlantı kurmak için Bu Belgedeki Yer seçeneğini tıklatın.
 • Başka bir çalışma kitabındaki bir konuma bağlantı kurmak için Varolan Dosya veya Web Sayfası seçeneğini tıklatın, bağlantı kurmak istediğiniz çalışma kitabını bulup seçin ve daha sonra Yer işareti öğesini tıklatın.
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Veya bu belgedeki bir konumu seçin kutusunda, Hücre Başvurusu altında, bağlantı kurmak istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın, Hücre başvurusunu yazın kutusuna hücre başvurusunu yazın ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.
 • Tanımlı Adlar altındaki listeden bağlantı kurmak istediğiniz hücreleri temsil eden adı ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.
 1. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.
 2. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülemek için Ekran İpucu öğesini tıklatın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

KÖPRÜ işlevini kullanarak özel köprü oluşturma

Bir ağ sunucusu, intranet (intranet: Bir kuruluş içindeki Internet teknolojilerini kullanan ağ (örn., HTTP veya FTP protokolü).Köprüleri kullanarak nesneleri, belgeleri, sayfaları ve Internet üzerindeki diğer hedefleri inceleyebilirsiniz.) veya İnternet'te depolanan belgeyi açan bir köprü oluşturmak için KÖPRÜ işlevini kullanabilirsiniz. KÖPRÜ işlevini içeren hücreyi tıklattığınızda, Excel bağlantının konumunda depolanan dosyayı açar.

KÖPRÜ işlevinin kullanılması hakkında daha fazla bilgi için KÖPRÜ bölümüne bakın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

E-posta adresi için köprü oluşturma

E-posta adresi için köprüyü tıklattığınızda, bir e-posta programını yüklemiş olmanız durumunda, e-posta programınız otomatik olarak çalışır ve program Kime kutusunda doğru adresle bir e-posta iletisi oluşturur.

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

 İpucu   Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafikteki öğe gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

 1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Köprü'yü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu    Ayrıca hücreyi veya nesneyi sağ tıklatıp, daha sonra kısayol menüsünde Köprü öğesini tıklatabilir veya CTRL+K tuş birleşimine basabilirsiniz.

 1. Bağla altında E-posta Adresi öğesini tıklatın.
 2. E-posta adresi kutusuna istediğiniz e-posta adresini yazın.
 3. Konu kutusuna, e-posta iletisinin konusunu yazın.

 Not   Bazı Web tarayıcıları (Web tarayıcısı: HTML dosyalarını yorumlayan, onları Web sayfaları olarak biçimlendiren ve görüntüleyen yazılım. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüleri izleyebilir, dosyaları aktarabilir ve Web sayfalarında katıştırılmış ses veya video dosyalarını çalabilir.) ve e-posta programları konu satırını tanımayabilir.

 1. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.
 2. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülemek için Ekran İpucu öğesini tıklatın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam düğmesini tıklatın.

 İpucu   Ayrıca adresi doğrudan hücreye yazarak hücredeki bir e-posta adresi için de köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin, birisi@example.com gibi bir e-posta adresi yazdığınızda otomatik olarak bir köprü oluşturulur.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Web'deki çalışma sayfası verileri için dış başvuru bağlantısı oluşturma

Çalışma kitabından, intranetinizde (intranet: Bir kuruluş içindeki Internet teknolojilerini kullanan ağ (örn., HTTP veya FTP protokolü).Köprüleri kullanarak nesneleri, belgeleri, sayfaları ve Internet üzerindeki diğer hedefleri inceleyebilirsiniz.) veya Internet'te bulunan başka bir çalışma kitabına bir veya birden çok dış başvuru (bağlantı olarak da adlandırılır) ekleyebilirsiniz. Çalışma kitabı HTML (HTML: World Wide Web üzerindeki belgeler için kullanılan standart biçimlendirme dili. HTML Web tarayıcılarının metin ve grafikleri gibi sayfa öğelerini nasıl görüntülemesi ve kullanıcı eylemlerine ne şekilde tepki vermesi gerektiğini belirtmek için etiketler kullanır.) dosyası olarak kaydedilmemelidir.

 1. Kaynak çalışma kitabını açın ve kopyalamak istediğiniz hücreyi veya hücre aralığını seçin.
 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Kopyala'yı tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Bilgileri ekleyeceğiniz çalışma sayfasına geçin ve bilgilerin görüntülenmesini istediğiniz hücreyi tıklatın.
 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Özel Yapıştır'ı tıklatın.
 3. Bağ Yapıştır'ı tıklatın.

Excel hücre için veya hücre aralığındaki hücrelerden her biri için bir dış başvuru bağlantısı oluşturur.

 Not   Çalışma kitabını Web'de açmadan dış başvuru bağlantısı oluşturmayı daha kolay bulabilirsiniz. Dış başvuru bağlantısı kurmak istediğiniz hedef çalışma kitabının her hücresi için, hücreyi tıklatın ve eşittir işareti (=) yazın, arkasına URL (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL): HTTP veya FTP gibi bir protokol ve bir nesnenin, belgenin, World Wide Web sayfasının veya diğer hedeflerin Internet veya intranet üzerinde bulundukları konumu gösteren adres; örneğin: http://www.microsoft.com/.) adresini ve çalışma kitabının konumunu ekleyin. Örneğin:

='http://www.kişi.girişsayfası/[dosya.xls]Sayfa1'!A1

='ftp.sunucu.konum/dosya.xls'!AdlandırılmışHücrem

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Çalışma kitabındaki köprüler için taban adresleri belirleme

Varsayılan olarak, köprü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) hedef dosyalarına olan belirtilmemiş yollar etkin çalışma kitabının konumuna bağlıdır. Farklı bir varsayılan yol ayarlamak istediğinizde bu yordamı kullanın. Bu konumdaki bir dosyaya köprü oluşturduğunuzda, Köprü Ekle iletişim kutusunda yolu değil, yalnızca dosya adını belirtmeniz gerekir.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi, Hazırla'yı ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 2. Belge Bilgileri Bölmesi'nde, Belge Özellikleri'ni tıklatıp ardından Gelişmiş Özellikler seçeneğini tıklatın.
 3. Özet sekmesini tıklatın.
 4. Köprü tabanı kutusuna kullanmak istediğiniz yolu yazın.

 Not   Köprü Ekle iletişim kutusuna köprüye ilişkin tam veya kesin adresi kullanarak değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Köprüyü silme

Bir köprüyü silmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Bir köprüyü ve onu temsil eden metni silmek için köprüyü içeren hücreyi sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde İçeriği Temizle komutunu tıklatın.
 • Köprüyü ve onu temsil eden grafiği silmek için CTRL tuşunu basılı tutarak grafiği tıklatın ve DELETE tuşuna basın.
 • Tek bir köprüyü kapatmak için köprüyü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Köprüyü Kaldır komutunu tıklatın.
 • Bir seferde birkaç köprüyü kapatmak için aşağıdakileri yapın:
  1. Boş bir hücrede 1 sayısını yazın.
  2. Hücreyi sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Kopyala komutunu tıklatın.
  3. CTRL tuşunu basılı tutarak, kapatmak istediğiniz her köprüyü seçin.

 İpucu   Köprü hedefine gitmeden, köprüye sahip bir hücre seçebilmek için hücreyi tıklatın ve işaretçi çapraz işaretine Excel seçim işaretçisi dönünceye kadar fare düğmesini basılı tutun ve ardından fare düğmesini serbest bırakın.

 1. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ın yanındaki oku tıklatın ve sonra da Özel Yapıştır'ı tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. İşlem altında Çarpma komutunu ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.
 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Hücre Stilleri'ni tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. İyi, Kötü ve Nötr altında Normal'i seçin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007