Hesaplama işleçleri ve öncelik

İşleçler, bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. Hesaplamaların yapıldığı varsayılan bir sıra vardır ancak bu sırayı parantezleri kullanarak değiştirebilirsiniz.

Bu makalede


İşleç türleri

Dört tür hesaplama işleci vardır: Aritmetik, karşılaştırma, metin birleştirme ve başvuru.

Aritmetik işleçler

Toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapmak için; sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için, aşağıdaki aritmetik işleçleri kullanın.

Aritmetik işleç Anlamı Örnek
+ (artı işareti) Toplama 3+3
– (eksi işareti) Çıkarma
Olumsuzlama
3–1
–1
* (yıldız işareti) Çarpma 3*3
/ (ileri eğri çizgi) Bölme 3/3
% (yüzde işareti) Yüzde % 20
^ (şapka işareti) Üs 3^2

Karşılaştırma işleçleri

Aşağıdaki işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer, bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ).

Karşılaştırma işleci Anlamı Örnek
= (eşit işareti) Eşittir A1=B1
> (büyüktür işareti) Büyüktür A1>B1
< (küçüktür işareti) Küçüktür A1<B1
>= (büyüktür veya eşittir işareti) Büyüktür veya eşittir A1>=B1
<= (küçüktür veya eşittir işareti) Küçüktür veya eşittir A1<=B1
<> (eşit değildir işareti) Eşit değildir A1<>B1

Metin birleştirme işleci

Bir ya da daha çok metin serisini bir araya getirerek veya birleştirerek tek bir metin parçası elde etmek için ve işareti (&) kullanın.

Metin işleci Anlamı Örnek
& (ve imi) Bir sürekli metin değeri vermek için, iki değeri bağlar veya art arda ekler ("Kızıl"&"ırmak")

Başvuru işleçleri

Hesaplamalar için hücre aralıklarını aşağıdaki işleçlerle birleştirin.

Başvuru işleci Anlamı Örnek
: (iki nokta üst üste) İki başvuru arasındaki bütün hücrelere, bu iki başvuruyu da içermek üzere, bir başvuru veren aralık operatörü B5:B15
, (virgül) Birden çok başvuruyu bir başvuruda birleştiren birleşim operatörü TOPLA(B5:B15;D5:D15)
 (boşluk) Her iki başvuru için ortak olan hücreler için başvuru oluşturan kesişim operatörü B7:D7 C6:C8

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Excel'in formüllerdeki işlemleri yapma sırası

Bazı durumlarda, hesaplamanın yapıldığı sıra, formülün döndürülen değerini etkileyebilir. Bu nedenle, sıranın nasıl belirlendiği ve istenen sonuçları almak için sırayı nasıl değiştirebileceğinizi anlamak önemlidir.

Hesaplama sırası

Formüller verileri özel bir sırada hesaplar. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Eşittir işareti, Excel'e onu izleyen karakterlerin bir formül oluşturduğu bilgisini verir. Eşittir işaretinden sonra hesaplama işleçleri tarafından ayrılmış hesaplanacak öğeler (işlenen) gelir. Excel formülleri, formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar.

İşleçlerin önceliği

Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.

İşleç Açıklama

: (iki nokta üst üste)

  (tek boşluk)

, (virgül)

Başvuru işleçleri
Olumsuzlama (-1'deki gibi)
% Yüzde
^ Üs
* ve / Çarpma ve bölme
+ ve – Toplama ve çıkarma
& İki metin dizesini köprüler (ardarda bağlama)
=
< >
<=
>=
<>
Karşılaştırma

Ayraç kullanımı

Değerlendirme sırasını değiştirmek için, formülün ilk olarak hesaplanacak olan parçasını ayraç içine alın. Örneğin, aşağıdaki formülde sonuç 11'dir çünkü, Excel çarpma işlemini toplama işleminden önce yapar. Formül 2 ile 3'ü çarpar ve sonra sonucu 5 ile toplar.

=5+2*3

Tersi durumda, sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, Excel 5 ile 2'yi toplar, sonra 21 sonucunu elde etmek için sonra sonucu 3'le çarpar.

=(5+2)*3

Aşağıdaki örnekte, formülün ilk bölümünü içine alan parantezler, Excel'i önce B4+25'i hesaplamaya ve sonra da çıkan sonucu D5, E5 ve F5 hücrelerindeki değerlerin toplamına bölmeye zorlar.

=(B4+25)/TOPLA(D5:F5)

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007