Gelişmiş ölçütler kullanarak filtre uygulama

Karmaşık ölçütler (ölçütler: Sorgunun sonuç kümesinde kapsanan kayıtları sınırlamak için belirttiğiniz koşullar. Örneğin, şu ölçüt Sipariş Miktarı alanı değerinin 30.000'den büyük olduğu kayıtları seçer: Sipariş Miktarı > 30000.) kullanarak bir hücre aralığına filtre uygulamak için, Veri sekmesinde Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Gelişmiş komutunu kullanın.Gelişmiş filtre uygulamaya genel bakış

Gelişmiş komutu bazı önemli açılardan Filtre Uygula komutundan farklı çalışır.

 • Otomatik Filtre menüsü yerine Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu görüntüler.
 • Çalışma sayfasının üzerindeki ayrı bir ölçüt aralığına ve filtre uygulamak istediğiniz hücre aralığa veya tabloya gelişmiş ölçütler yazın. Microsoft Office Excel, Gelişmiş Filtre iletişim kutusundaki ayrı ölçüt aralığını gelişmiş ölçütler için kaynak olarak kullanır.

Örnek: Aşağıdaki yordamlarda ölçüt aralığı (A1:C4) ve veri aralığı (A6:C10) kullanılır    

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tür Satıcı Satışlar
     
     
     
     
Tür Satıcı Satışlar
İçecekler Göktepe 5122 YTL
Et ürünleri Kocak 450 YTL
ürün Biber 6328 YTL
Ürün Kocak 6544 YTL

Metin veya değer yazmak için eşittir işaretini kullanma

Hücreye metin veya değer yazarken eşittir işareti (=) formül belirttiğinden Excel ne yazdığınızı değerlendirir; bununla birlikte bu işlem istenmeyen filtre sonuçlarına neden olabilir. Metin veya değer için eşitlik karşılaştırması işlecini göstermek için, ölçüt aralığında uygun hücreye ölçütü bir dize ifadesi olarak yazın:

=''=giriş''

Burada giriş bulmak istediğiniz metin veya değerdir. Örneğin:

Hücreye yazdığınız Excel'in değerlendirip görüntülediği
="=Kocak" =Kocak
="=3000" =3000

Büyük/küçük harf duyarlılığını dikkate alma

Metin verilerine filtre uygularken, Excel büyük harf ve küçük harf karakterler arasında ayrım yapmaz. Bununla birlikte büyük/küçük harfe duyarlı bir arama yapmak için formül kullanabilirsiniz. Bunun örneğini, Bazı karakterleri aynı ancak bazıları farklı olan metin değerlerini bulmak için joker karakter ölçütleri kullanarak filtre uygulama bölümünde bulabilirsiniz.

Önceden tanımlı adlar kullanma

Bir aralığa Ölçüt adını verebilirsiniz; o aralığın başvurusu Ölçüt aralığı iletişim kutusunda otomatik olarak görüntülenecektir. Aynı zamanda, süzülecek veri aralığı için Veritabanı adını tanımlayabilir ve satırları yapıştırmak istediğiniz alan için Ayıkla adını tanımlayabilirsiniz ve bu aralıklar otomatik olarak, sırasıyla Liste aralığı ve Hedef iletişim kutularında görünecektir.

Formül kullanarak ölçüt oluşturma

Ölçüt olarak, formülle (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) elde edilen bir hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Buradaki önemli noktaları aklınızda tutun:

 • Formülün DOĞRU veya YANLIŞ değerlendirmesi yapması gerekir.
 • Formül kullandığınızdan, formülü normal olarak girdiğiniz gibi girin, ancak ifadeyi şu yolla yazmayın:

=''=giriş''

 • Sütun etiketlerini ölçüt etiketi olarak kullanmayın; ölçüt etiketlerini boş bırakın veya aralıktaki bir sütunun etiketi olmayan bir etiket kullanın (aşağıdaki örneklerde Hesaplanan Ortalama ve Tam Eşleşme).

Formülde, göreli bir hücre başvurusu ya da aralık adı yerine, bir sütun etiketi kullanırsanız, Excel ölçütü içeren hücrede #AD? ya da #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Bu hata aralığın filtresini etkilemeyeceğinden, bu hatayı göz ardı edebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Tek bir sütunda birden çok ölçüt kullanıp ölçütlerden herhangi biri doğru olduğunda filtreyi uygulama

Boole mantığı:     (Satıcı = "Kocak" VEYA Satıcı = "Biber")

 1. Aralığın üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle aralık arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tür Satıcı Satışlar
     
     
     
     
Tür Satıcı Satışlar
İçecekler Göktepe 5122 YTL
Et ürünleri Kocak 450 YTL
ürün Biber 6328 YTL
Ürün Kocak 6544 YTL
 1. Bir sütun için birden çok ölçütle eşleşen satırları bulmak için, ölçütleri doğrudan ölçüt aralığında ayrı satırlara alt alta yazın. Örnekte, aşağıdaki şekilde girersiniz:
  A B C
1 Tür Satıcı Satışlar
2   ="=Kocak"  
3   ="=Biber"  
 1. Aralıktaki hücrelerden birini tıklatın. Örnekte, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatabilirsiniz.
 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini tıklatın, Hedef kutusunu tıklatın, sonra satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

 İpucu   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 1. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$C$3 girebilirsiniz.

Siz ölçüt aralığını seçerken, Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak gizlemek için İletişim Kutusunu Daralt Düğme resmi seçeneğini tıklatın.

 1. Örnekte, veri aralığında filtre uygulamanın sonucu şöyle olacaktır:
  A B C
6 Tür Satıcı Satışlar
8 Et ürünleri Kocak 450 YTL
9 ürün Biber 6328 YTL
10 Ürün Kocak 6544 YTL

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Birden çok sütunda birden çok ölçüt kullanıp ancak tüm ölçütler doğru olduğunda filtreyi uygulama

Boole mantığı:     (Tür = "Ürün" VE Satışlar > 1000)

 1. Aralığın üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle aralık arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tür Satıcı Satışlar
     
     
     
     
Tür Satıcı Satışlar
İçecekler Göktepe 5122 YTL
Et ürünleri Kocak 450 YTL
ürün Biber 6328 YTL
Ürün Kocak 6544 YTL
 1. Birden çok sütunda birden çok ölçüte uyan satırları bulmak için, ölçütlerin tümünü ölçüt aralığında aynı satıra yazın. Örnekte, şunu girebilirsiniz:
  A B C
1 Type Satıcı Satışlar
2 ="=Ürün"   >1.000.000
 1. Aralıktaki hücrelerden birini tıklatın. Örnekte, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatabilirsiniz.
 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini tıklatın, Hedef kutusunu tıklatın, sonra satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

 İpucu   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 1. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$C$2 girebilirsiniz.

Siz ölçüt aralığını seçerken, Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak gizlemek için İletişim Kutusunu Daralt Düğme resmi seçeneğini tıklatın.

 1. Örnekte, veri aralığında filtre uygulamanın sonucu şöyle olacaktır:
  A B C
6 Tür Satıcı Satışlar
9 ürün Biber 6328 YTL
10 Ürün Kocak 6544 YTL

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Birden çok sütunda birden çok ölçüt kullanıp ölçütlerden herhangi biri doğru olduğunda filtreyi uygulama

Boole mantığı:     (Tür = "Ürün" VEYA Satıcı = "Kocak")

 1. Aralığın üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle aralık arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tür Satıcı Satışlar
     
     
     
     
Tür Satıcı Satışlar
İçecekler Göktepe 5122 YTL
Et ürünleri Kocak 450 YTL
ürün Biber 6328 YTL
Ürün Kocak 6544 YTL
 1. Birden çok sütunda herhangi birinin doğru olabileceği birden çok ölçüte uyan satırları bulmak için, ölçütleri ölçüt aralığında farklı satırlara yazın. Örnekte, aşağıdaki şekilde girersiniz:
  A B C
1 Tür Satıcı Satışlar
2 ="=Ürün"    
3   ="=Biber"  
 1. Aralıktaki hücrelerden birini tıklatın. Örnekte, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatabilirsiniz.
 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini tıklatın, Hedef kutusunu tıklatın, sonra satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

 İpucu   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 1. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$B$3 girebilirsiniz.

Siz ölçüt aralığını seçerken, Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak gizlemek için İletişim Kutusunu Daralt Düğme resmi seçeneğini tıklatın.

 1. Örnekte, veri aralığında filtre uygulamanın sonucu şöyle olacaktır:
  A B C
6 Tür Satıcı Satışlar
9 ürün Biber 6328 YTL
10 Ürün Kocak 6544 YTL

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Her birinde birden çok sütun için ölçütler bulunan birden çok ölçüt kümesi kullanarak filtre uygulama

Boole mantığı:     ( (Satıcı = "Kocak" VE Satışlar >3000) VEYA (Satıcı = "Biber" VE Satışlar > 1500) )

 1. Aralığın üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle aralık arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tür Satıcı Satışlar
     
     
     
     
Tür Satıcı Satışlar
İçecekler Göktepe 5122 YTL
Et ürünleri Kocak 450 YTL
ürün Biber 6328 YTL
Ürün Kocak 6544 YTL
 1. Her birinde birden çok sütun için ölçütlerin bulunduğu birden çok ölçüt kümesine uyan satırları bulmak için, ölçütleri ölçüt aralığının ayrı sütunlarına ve satırlarına yazın. Örnekte, şunu girebilirsiniz:
  A B C
1 Tür Satıcı Satışlar
2   ="=Kocak" >3.000.000
3   ="=Biber" >1.500.000
 1. Aralıktaki hücrelerden birini tıklatın. Örnekte, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatabilirsiniz.
 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini tıklatın, Hedef kutusunu tıklatın, sonra satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

 İpucu   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 1. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$C$3 girebilirsiniz.

Siz ölçüt aralığını seçerken, Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak gizlemek için İletişim Kutusunu Daralt Düğme resmi seçeneğini tıklatın.

 1. Örnekte, veri aralığında filtre uygulamanın sonucu şöyle olacaktır:
  A B C
6 Tür Satıcı Satışlar
9 ürün Biber 6328 YTL
10 Ürün Kocak 6544 YTL

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Her birinde tek bir sütun için ölçütler bulunan birden çok ölçüt kümesi kullanarak filtre uygulama

Boole mantığı:     ( (Satışlar > 6000 VE Satışlar < 6500 ) VEYA (Satışlar < 500) )

 1. Aralığın üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle aralık arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tür Satıcı Satışlar
     
     
     
     
Tür Satıcı Satışlar
İçecekler Göktepe 5122 YTL
Et ürünleri Kocak 450 YTL
ürün Biber 6328 YTL
Ürün Kocak 6544 YTL
 1. Her birinde tek bir sütun için ölçütlerin bulunduğu birden çok ölçüt kümesine uyan satırları bulmak için, sütun başlığı aynı olan birden çok sütun ekleyin. Örnekte, şunu girebilirsiniz:
  A B C D
1 Tür Satıcı Satışlar Satışlar
2     >6.000.000 <6.500.000
3     <500.000  
 1. Aralıktaki hücrelerden birini tıklatın. Örnekte, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatabilirsiniz.
 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini tıklatın, Hedef kutusunu tıklatın, sonra satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

 İpucu   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 1. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$D$3 girebilirsiniz.

Siz ölçüt aralığını seçerken, Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak gizlemek için İletişim Kutusunu Daralt Düğme resmi seçeneğini tıklatın.

 1. Örnekte, veri aralığında filtre uygulamanın sonucu şöyle olacaktır:
  A B C
6 Tür Satıcı Satışlar
8 Et ürünleri Kocak 450 YTL
9 ürün Biber 6328 YTL

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bazı karakterleri aynı ancak bazıları farklı olan metin değerlerini bulmak için joker karakter ölçütleri kullanarak filtre uygulama

Bazı karakterleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

 • Eşittir işareti (=) olmadan bir veya birkaç karakteri, sütunda bu karakterlerle başlayan metin değerine sahip satırları bulmak için yazın. Örneğin ölçüt olarak Koc yazarsanız, Excel "Kocak", "Koca" ve "Kocaman" sözcüklerini bulur.
 • Joker karakter kullanın.
Kullanılacak karakter Bulunacak
? (soru işareti) Herhangi bir tek karakter
Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur
* (yıldız işareti) Herhangi bir karakter sayısı
Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur
~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~ Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~) simgesi
Örneğin, fy91~? "fy91?" sonucunu verir
 1. Aralığın üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle aralık arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tür Satıcı Satışlar
     
     
     
     
Tür Satıcı Satışlar
İçecekler Göktepe 5122 YTL
Et ürünleri Kocak 450 YTL
ürün Biber 6328 YTL
Ürün Kocak 6544 YTL
 1. Sütun etiketlerinin altındaki satırlara, eşleştirmek istediğiniz ölçütleri yazın. Örnekte, şunu girebilirsiniz:
  A B C
1 Tür Satıcı Satışlar
2 Et    
3   ="=?u*"  
 1. Aralıktaki hücrelerden birini tıklatın. Örnekte, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatabilirsiniz.
 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini tıklatın, Hedef kutusunu tıklatın, sonra satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

 İpucu   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 1. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$B$3 girebilirsiniz.

Siz ölçüt aralığını seçerken, Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak gizlemek için İletişim Kutusunu Daralt Düğme resmi seçeneğini tıklatın.

 1. Örnekte, veri aralığında filtre uygulamanın sonucu şöyle olacaktır:
  A B C
6 Tür Satıcı Satışlar
7 İçecekler Göktepe 5122 YTL
8 Et ürünleri Kocak 450 YTL
9 ürün Biber 6328 YTL

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Veri aralığındaki tüm değerlerin ortalamasından büyük değerler için formül kullanarak filtre uygulama

 1. Aralığın üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle aralık arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tür Satıcı Satışlar
     
     
     
     
Tür Satıcı Satışlar
İçecekler Göktepe 5122 YTL
Et ürünleri Kocak 450 YTL
ürün Biber 6328 YTL
Ürün Kocak 6544 YTL
 1. Sütun etiketlerinin altındaki satırlara, eşleştirmek istediğiniz ölçütü formül (Satış sütununda tüm Satış değerlerinin ortalamasından büyük olan değeri bulan bir formül) olarak girin. Örnekte, şunu girebilirsiniz:
A B C D
1 Tür Satıcı Satışlar Hesaplanan Ortalama
2       =C7>ORTALAMA($C$7:$C$10)
 1. Aralıktaki hücrelerden birini tıklatın. Örnekte, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatabilirsiniz.
 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini tıklatın, Hedef kutusunu tıklatın, sonra satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

 İpucu   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 1. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $D$1:$D$2 girebilirsiniz.

Siz ölçüt aralığını seçerken, Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak gizlemek için İletişim Kutusunu Daralt Düğme resmi seçeneğini tıklatın.

 1. Örnekte, veri aralığında filtre uygulamanın sonucu şöyle olacaktır:
A B C
6 Tür Satıcı Satışlar
7 İçecekler Göktepe 5122 YTL
9 ürün Biber 6328 YTL
10 Ürün Kocak 6544 YTL

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Büyük/küçük harfe duyarlı metin araması için formül kullanarak filtre uygulama

 1. Aralığın üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle aralık arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tür Satıcı Satışlar
     
     
     
     
Tür Satıcı Satışlar
İçecekler Göktepe 5122 YTL
Et ürünleri Kocak 450 YTL
ürün Biber 6328 YTL
Ürün Kocak 6544 YTL
 1. Sütun etiketlerinin altındaki satırlara, eşleştirmek istediğiniz ölçütü formül (büyük/küçük harfe duyarlı arama yapmak için ÖZDEŞ işlevinin kullanıldığı bir formül) olarak girin. Örnekte, şunu girebilirsiniz:
A B C D
1 Tür Satıcı Satışlar Tam Eşleşme
2       =ÖZDEŞ(A7, "Ürün")
 1. Aralıktaki hücrelerden birini tıklatın. Örnekte, A6:C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatabilirsiniz.
 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.
 • Aralığa, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini tıklatın, Hedef kutusunu tıklatın, sonra satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

 İpucu   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 1. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $D$1:$D$2 girebilirsiniz.

Siz ölçüt aralığını seçerken, Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu geçici olarak ortadan kaldırmak için İletişimi Daralt Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.

 1. Örnekte, veri aralığında filtre uygulamanın sonucu şöyle olacaktır:
A B C
6 Tür Satıcı Satışlar
10 Ürün Kocak 6544 YTL
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007