Bir sayıyı yuvarlama

Ondalık değerlerin çalışmanızda bir değeri olmadığından sayıyı en yakın tam sayıya veya tutar tahminini basitleştirmek üzere sayıyı 10'un katlarına yuvarlamak istediğinizi düşünelim. Sayıyı yuvarlamanın çeşitli yolları vardır.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Sayıyı değiştirmeden, görüntülenen ondalık basamak sayısını değiştirme

Çalışma sayfasında

 1. Biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin.
 2. Ondalık noktasından sonra daha çok veya daha az basamak görüntülemek için Giriş sekmesindeki Sayı grubunda, Ondalık Artır Düğme resmi veya Ondalık Azalt öğesini Düğme resmi tıklatın.

Yerleşik sayı biçiminde

 1. Sırasıyla Giriş sekmesinde Sayı grubunu, sonra da oku ve Diğer öğesini tıklatın.
 2. Kategori listesinde, Para Birimi'ni, Finansal'ı, Yüzde'yi veya Bilimsel'i tıklatın.
 3. Ondalık basamak sayısı kutusuna görüntülemek istediğiniz ondalık basamak sayısını girin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayıyı yukarı yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için YUKARIYUVARLA, ÇİFT veya TEK fonksiyonlarını kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
A
Veri
20,3
-5,9
12,5493
Formül Açıklama (Sonuç)
=YUKARIYUVARLA(A2;0) 20,3'ü en yakın tamsayıya yukarı yuvarlar (21)
=YUKARIYUVARLA(A3;0) -5,9'u yukarı yuvarlar (-6)
=YUKARIYUVARLA(A4;2) 12,5493'ü, iki ondalık basamak içerecek biçimde yukarı yuvarlar (12,55)
=ÇİFT(A2) 20,3'ü en yakın çift sayıya yukarı yuvarlar (22)
=TEK(A2) 20,3'ü en yakın tek sayıya yukarı yuvarlar (21)

Fonksiyon ayrıntıları

YUKARIYUVARLA

ÇİFT

TEK

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayıyı aşağı yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için AŞAĞIYUVARLA fonksiyonunu kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
A
Veri
20,3
-5,9
12,5493
Formül Açıklama (Sonuç)
=AŞAĞIYUVARLA(A2;0) 20,3'ü en yakın tamsayıya aşağı yuvarlar (20)
=AŞAĞIYUVARLA(A3;0) -5,9'u aşağı yuvarlar (-5)
=AŞAĞIYUVARLA(A4;2) Sayıyı, iki ondalık basamak içerecek biçimde aşağı yuvarlar (12,54)

Fonksiyon ayrıntıları

AŞAĞIYUVARLA

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için YUVARLA fonksiyonunu kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
A
Veri
20,3
5,9
-5,9
Formül Açıklama (Sonuç)
=YUVARLA(A2;0) Ondalık bölümü 0,5'ten küçük olduğu için, 20,3'ü aşağı yuvarlar (20)
=YUVARLA(A3;0) Ondalık bölümü 0,5'ten büyük olduğu için, 5,9'u yukarı yuvarlar (6)
=YUVARLA(A4;0) Ondalık bölümü -0,5'ten küçük olduğu için, -5,9'u aşağı yuvarlar (-6)

Fonksiyon ayrıntıları

YUVARLA

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir sayıyı en yakın kesre yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için YUVARLA fonksiyonunu kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
A
Veri
1,25
30,452
Formül Açıklama (Sonuç)
=YUVARLA(A2;1) Sayıyı, tek ondalık basamak içerecek biçimde yuvarlar. Yuvarlanacak bölüm 0,05'e eşit veya büyük olduğu için, sayı yukarı yuvarlanır (sonuç: 1,3)
=YUVARLA(A3;2) Sayıyı, iki ondalık basamak içerecek biçimde yuvarlar. Yuvarlanacak bölüm (0,002) 0,005'ten küçük olduğu için, sayı aşağı yuvarlanır (sonuç: 30,45)

Fonksiyon ayrıntıları

YUVARLA

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayıyı, 0'dan büyük bir anlamlı basamağa yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için YUVARLA, YUKARIYUVARLA, AŞAĞIYUVARLA, UZUNLUK ve TAMSAYI fonksiyonlarını kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
A
Veri
5492820
22230
Formül Açıklama (Sonuç)
=YUVARLA(A2;3-UZUNLUK(TAMSAYI(A2))) Üstteki sayıyı, solda anlamlı 3 basamak olacak biçimde yuvarlar (5490000)
=AŞAĞIYUVARLA(A3;3-UZUNLUK(TAMSAYI(A3))) Alttaki sayıyı, solda anlamlı 3 basamak olacak biçimde aşağı yuvarlar (22200)
=YUKARIYUVARLA(A2;5-UZUNLUK(TAMSAYI(A2))) Üstteki sayıyı, solda anlamlı 6 basamak olacak biçimde yukarı yuvarlar (5492820)

Fonksiyon ayrıntıları

YUKARIYUVARLA

AŞAĞIYUVARLA

YUVARLA

UZUNLUK, UZUNLUKB

TAMSAYI

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayıyı belirli bir kata yuvarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için KYUVARLA fonksiyonunu kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=KYUVARLA(16;5) 16'yı 5'in en yakın katına yuvarlar (15)
=KYUVARLA(-16, -5) -16'yı -5'in en yakın katına yuvarlar (-15)
=KYUVARLA(2,6, 0,08) 2,6'yı 0,08'in en yakın katına yuvarlar (2,64)
=KYUVARLA(5;-2) 5 ve -2'nin farklı işaretleri olması nedeniyle hata değeri verir (#SAYI!)

Fonksiyon ayrıntıları

KYUVARLA

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007