Sayı toplama

Bir mağazada satılmayan tüm öğelerin fiyatlarını toplamak veya bütçeli tüm bölümlerin brüt kar marjlarını toplamak istediğinizi düşünelim. Sayı toplamanın birkaç yolu vardır.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Bir hücredeki sayıları toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için + (artı işareti) aritmetik işlecini kullanın.

Örneğin, aşağıdaki formülü hücreye yazarsanız:

=5+10

Hücre aşağıdaki sonucu görüntüler:

15

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir satır veya sütundaki tüm ardışık sayıları toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için Otomatik ToplamDüğme görüntüsü kullanın.

 1. Sayılar sütununun altında veya sayılar satırı sağında bir hücreyi tıklatın.
 2. Giriş sekmesindeki, Düzenleme grubunda Otomatik ToplamDüğme görüntüsü tıklatıp, ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Ardışık olmayan sayıları toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için TOPLA işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (ters aksan) tuş birleşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
Satış Elemanı Fatura
Biber 15.000
Biber 9.000
Göktepe 8.000
Göktepe 20.000
Biber 5.000
Hanif 22.500
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLAM(B2:B3; B5) Biber'in iki faturasıyla Göktepe'nin bir faturasını toplar (44,000)
=TOPLAM(B2;B5;B7) Biber, Göktepe ve Hanif'in faturalarını teker teker toplar (57,500)

 Not    TOPLA işlevinde en çok 30 hücre veya aralık başvurusu olabilir.

İşlev ayrıntıları

TOPLA

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayıları bir koşulda toplama

Başka bir aralıktaki değeri temel alan bir aralığın toplam değerini oluşturmak için ETOPLA işlevini aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (ters aksan) tuşlarına basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
Satış Elemanı Fatura
Biber 15.000
Biber 9.000
Göktepe 8.000
Göktepe 20.000
Biber 5.000
Hanif 22.500
Formül Açıklama (Sonuç)
=ETOPLA(A2:A7,"Koç",B2:B7) Biber faturalarının toplamı (29000)
=ETOPLA(B2:B7,">=9000",B2:B7) 9.000'den büyük veya eşit yüksek faturaların toplamı (66500)
=ETOPLA(B2:B7,"<9000",B2:B7) 9.000'den küçük faturaların toplamı (13000)

ETOPLA işlevi aşağıdaki bağımsız değişkenleri kullanır


ETOPLA işlevi formülü

ETOPLA işlevi formülü
Çağrı 1 Değerlendirme aralığı: Ölçütlerinize uyan bir satır olup olmadığını belirlemek için bu hücreleri denetleyin.
Çağrı 2 Ölçütler: Değerlendirdiğiniz hücrelerin, toplama işleminde yer alacak satır için uyması gereken koşul.
Çağrı 3 Toplama aralığı: koşula uyan satırı oluşturan hücrelerdeki sayıları toplar.

İşlev ayrıntıları

ETOPLA

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayıları birden çok koşulu temel alarak toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için EĞER ve TOPLA işlevlerini kullanın.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (ters aksan) tuşlarına basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C G
Bölge Satış Elemanı Tür Satış
Güney Biber İçecek 3571
Batı Kocak Süt 3338
Doğu Göktepe İçecek 5122
Kuzey Göktepe Süt 6239
Güney Hanif Son Ürün 8677
Güney Kocak Et 450
Güney Kocak Et 7673
Doğu Göktepe Son Ürün 664
Kuzey Kocak Son Ürün 1500
Güney Hanif Et 6596
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLA(EĞER((A2:A11="Güney")*(C2:C11="Et"),D2:D11)) Güney bölgesinde Et satışları toplamı (14719)
=TOPLA(EĞER((A2:A11="Güney")+(A2:A11="Doğu");D2:D11)) Güney veya Doğu bölgesinde satışlar toplamı (32753)

 Not    Örnekteki formüllerin dizi formülleri (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra formül hücresini seçin. F2 tuşuna ve ardından CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına basın. Formül, dizi formülü olarak girilmezse #DEĞER! hatası döndürülür.

İşlev ayrıntıları

TOPLA

EĞER

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayıları ayrı bir aralıkta saklanan ölçütü temel alarak toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için TOPLA işlevini kullanın.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (ters aksan) tuşlarına basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C G
Bölge Satış Elemanı Tür Satış
Güney Biber İçecek 3571
Batı Kocak Süt 3338
Doğu Göktepe İçecek 5122
Kuzey Göktepe Süt 6239
Güney Hanif Son Ürün 8677
Güney Kocak Et 450
Güney Kocak Et 7673
Doğu Göktepe Son Ürün 664
Kuzey Kocak Son Ürün 1500
Güney Hanif Et 6596
Bölge Satış Elemanı Tür Satış
Güney Et
Son Ürün
Formül Açıklama (Sonuç)
=VSEÇTOPLA(A1:D11; "Satış"; A12:D13) Güney bölgesinde Et satışları toplamı (14719)
=VSEÇTOPLA(A1:D11; "Satış"; A12:D14) Güney bölgesinde Et ve Son Ürün satışları toplamı (25560)

VSEÇTOPLA işlevi aşağıdaki bağımsız değişkenleri kullanır


VSEÇTOPLA işlevi formülü

Çağrı 1 Değerlendirme aralığı: toplama yapmak istediğiniz liste.
Çağrı 2 Alan: toplanacak sütunun etiketi.
Çağrı 3 Ölçütler: koşulları içeren hücre aralığı.

İşlev ayrıntıları

VSEÇTOPLA

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Koşullu Toplama Sihirbazı'nda birden fazla koşulu temel alarak sayıları toplama

Bir hücre aralığını belli koşullara bağlı olarak toplamak isterseniz, Koşullu Toplama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Örneğin, hücre aralığınız farklı satıcıların satış tutarlarını içeriyorsa, Koşullu Toplama Sihirbazı eklenti (eklenti: Microsoft Office'e özel komutlar veya özel özellikler ekleyen bir tamamlayıcı program.) programı, bir satıcının toplam satış tutarını hesaplayan bir formül oluşturmanıza yardımcı olabilir.

 1. Hücre aralığındaki bir hücreyi tıklatın.
 2. Formüller sekmesindeki Çözümler grubunda Koşullu Toplama komutunu tıklatın.

Koşullu Toplama komutu veya Çözümler sekmesi kullanılamıyorsa, Koşullu Toplama Sihirbazı eklenti programını yüklemeniz gerekir.

GösterKoşullu Toplama Sihirbazı eklenti programını kurma ve yükleme

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi, Excel Seçenekleri'ni ve sonra da Eklentiler kategorisini tıklatın.
 1. Yönet liste kutusunda Excel Eklentileri öğesini seçin ve Git öğesini tıklatın.
 2. Kullanılabilir eklentiler listesinde, Koşullu Toplama Sihirbazı onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 1. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin.

 Not    Koşullu Toplama Sihirbazı tarafından oluşturulan formüller dizi formülleridir (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.). Bu formülleri düzenledikten sonra, CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına basarak formülleri kilitlemeniz gerekir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Benzersiz değerleri toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için TOPLA, EĞER ve SIKLIK işlevlerini kullanın.

Aşağıdaki örnek şunları kullanır:

 • Benzersiz değerleri tanımlamak için SIKLIK işlevi. Bu işlev, belirli bir değerin ilk geçtiği yerde, bu değerin yinelenme sayısına eşit bir sayı döndürür. Aynı değerin ilkinden sonraki her yinelenmesinde, bu işlev 0 (sıfır) döndürür.
 • Her doğru koşula 1 değeri atamak için EĞER işlevi.
 • Benzersiz değerleri toplamak için TOPLA işlevi.

İpucu    Bir işlevin adım adım değerlendirilmesini görmek için, formülün bulunduğu hücreyi seçin ve Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülü Değerlendir öğesini tıklatın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrnek kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

 Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan bir örnek seçerek

Yardım'dan bir örnek seçerek
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (ters aksan) tuşlarına basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
Veri
986
456
67
1
34
689
456
56
67
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLA(EĞER(SIKLIK(A2:A10,A2:A10)>0,A2:A10)) A2:A10 hücrelerindeki benzersiz değerleri toplar (2289)

İşlev ayrıntıları

SIKLIK

TOPLA

EĞER

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007