İki zaman arasındaki farkı hesaplama

Diyelim ki, bir işçinin bir montaj hattı çalışmasını ne kadar sürede tamamladığını veya talebin yüksek olduğu saatlerde bir hızlı hazır yemek siparişinin ne kadar sürede hazır edildiğini bulmak istiyorsunuz. İki zaman arasındaki süreyi hesaplamanın birkaç yolu vardır.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Sonucu standart zaman biçiminde gösterme

Sonuçları standart zaman biçiminde (saat : dakika : saniye) göstermek için kullanabileceğiniz iki yaklaşım vardır. Zamanlar arasındaki farkı bulmak için çıkarma işlecini (-) kullanır ve aşağıdakilerden birini yaparsınız:

 • Aşağıdakileri yaparak hücreye özel bir biçim kodu uygulayın:
  1. Hücreyi seçin.
  2. Giriş sekmesinin Sayı grubunda, Sayı Biçimi kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da Tüm Sayı Biçimleri'ni tıklatın.
  3. Kategori listesinde Özel'i tıklatın ve ardından Tür kutusunda özel bir biçim seçin.
 • Zamanları biçimlendirmek için METNEÇEVİR işlevini kullanın.

Zaman biçimi kodlarını kullandığınızda, saatler 24'ü, dakikalar ve saniyeler de 60'ı hiçbir zaman aşmaz.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız, anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrneği nasıl kopyalayabilirim?

 1. Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Web App'a kopyalıyorsanız, bir kerede tek bir hücreyi kopyalayıp yapıştırın.

 Önemli   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 3. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın. Excel Web App'ta çalışıyorsanız, örnekteki her hücre için kopyalama ve yapıştırma işlemini yineleyin.

 Önemli   Örneğin düzgün çalışması için, bunu çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

 1. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, bunu gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz.


 
1
2
3

4

5

6
7

8

9
A B
Başlangıç zamanı Bitiş zamanı
9/6/2007 10:35 9/6/2007 15:30
Formül Açıklama (Sonuç)
=B2-A2 İki zaman değeri arasındaki saat sayısı (4). Hücreye özel "s" biçimini el ile uygulamanız gerekir.
=B2-A2 İki zaman değeri arasındaki saat ve dakika sayısı (4:55). Hücreye özel "s:dk" biçimini el ile uygulamalısınız.
=B2-A2 İki zaman değeri arasındaki saat, dakika ve saniye sayısı (4:55:00). Hücreye özel "s:dk:sn" biçimini el ile uygulamalısınız.
=METNEÇEVİR(B2-A2;"S") Hücre METNEÇEVİR işlevi kullanılarak "s" kodu ile biçimlendirildiğinde iki zaman değeri arasındaki saat sayısı (4)
=METNEÇEVİR(B2-A2;"S:dk") Hücre METNEÇEVİR işlevi kullanılarak "s:dk" koduyla biçimlendirildiğinde iki zaman arasındaki saat ve dakika sayısı (4:55)
=METNEÇEVİR(B2-A2;"s:dk:sn") Hücre METNEÇEVİR işlevi kullanılarak "s:dk:sn" koduyla biçimlendirildiğinde iki zaman arasındaki saat, dakika ve saniye sayısı (04:55:00)

 Not    Hem METNEÇEVİR işleviyle uygulanan bir biçim kullanır hem de hücreye sayı biçimi uygularsanız, hücre biçimlendirmesinde METNEÇEVİR işlevi öncelikli olur.

Bu işlevlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz: METNEÇEVİR işlevi ve Sayıları tarih veya saat olarak görüntüleme.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sonucu tek bir zaman birimi temelinde gösterme

Bu görevi yerine getirmek için TAMSAYI işlevini veya SAAT, DAKİKA ve SANİYE işlevlerini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız, anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrneği nasıl kopyalayabilirim?

 1. Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Web App'a kopyalıyorsanız, bir kerede tek bir hücreyi kopyalayıp yapıştırın.

 Önemli   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 3. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın. Excel Web App'ta çalışıyorsanız, örnekteki her hücre için kopyalama ve yapıştırma işlemini yineleyin.

 Önemli   Örneğin düzgün çalışması için, bunu çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

 1. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, bunu gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz.


 
1
2
3

4

5

6
7

8

9
A B
Başlangıç zamanı Bitiş zamanı
9/6/2007 10:35 9/6/2007 15:30
Formül Açıklama (Sonuç)
=TAMSAYI((B2-A2)*24) İki zaman arasındaki toplam saat sayısı (4)
=(B2-A2)*1440 İki zaman arasındaki toplam dakika sayısı (295)
=(B2-A2)*86400 İki zaman arasındaki toplam saniye sayısı (1770)
=SAAT(B2-A2) İki zaman değeri arasındaki saat birimi cinsinden fark. Bu değer 24'ü aşamaz (4).
=DAKİKA(B2-A2) İki zaman değeri arasındaki dakika cinsinden fark. Bu değer 60'ı aşamaz 60 (55).
=SANİYE(B2-A2) İki zaman değeri arasındaki saniye birimi cinsinden fark. Bu değer 60'ı aşamaz (0).

Bu işlevlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz: TAMSAYI işlevi, SAAT işlevi, DAKİKA işlevi ve SANİYE işlevi.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007