EĞERSAY işlevi

Bu makalede, Microsoft Office Excel'de EĞERSAY işlevinin (fonksiyon: Bir değer veya değerleri alan, bir işlemi gerçekleştiren ve bir değer veya değerler döndüren, önceden yazılmış bir formül. Çalışma sayfasındaki formülleri, özellikle uzun veya karmaşık hesaplamalar yapanları sadeleştirmek ve kısaltmak için fonksiyonları kullanın.) formül sözdizimi ve kullanımı açıklanır.

Açıklama

EĞERSAY işlevi, bir aralıkta yer alan ve belirttiğiniz tek bir ölçüte uyan hücrelerin sayısını sayar. Örneğin, belirli bir harfle başlayan tüm hücreleri veya belirttiğiniz bir sayıdan daha küçük ya da daha büyük sayılar içeren tüm hücreleri sayabilirsiniz. Örneğin, A sütununda görev listesinin ve B sütununda da her göreve atanmış kişinin adının bulunduğu bir çalışma sayfanız olduğunu varsayalım. EĞERSAY işlevini kullanarak bir kişinin adının B sütununda kaç kez geçtiğini sayabilir, bu yolla söz konusu kişiye kaç görev atandığını saptayabilirsiniz. Örneğin:

=EĞERSAY(B2:B25,"Neşe")

 Not   Birden çok ölçüt temelinde hücreleri saymak için bkz: ÇOKEĞERSAY işlevi.

Sözdizimi

EĞERSAY(aralık, ölçüt)

EĞERSAY işlevinin sözdizimi aşağıdaki bağımsız değişkenleri (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) içerir:

 • hücre    Gerekli. Numaralar veya adlar, diziler ya da sayı içeren başvurular da içinde olmak üzere sayılacak bir veya birden çok hücre. Boşluk ve metin değerleri göz ardı edilir.
 • ölçütler    Gerekli. hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin dizesi. Örneğin, ölçüt 32, ">32", B4, "elmalar" veya "32" olarak gösterilebilir.

 Notlar 

 • Ölçütte,soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.  
 • Ölçütler büyük/küçük harfe duyarlı değildir; örneğin, "elmalar" dizesiyle "ELMALAR" dizesi aynı hücreleri eşleştirir.

Örnek 1: Sık kullanılan EĞERSAY formülleri

Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrneği nasıl kopyalayabilirim?

 1. Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Web App'a kopyalıyorsanız, bir kerede tek bir hücreyi kopyalayıp yapıştırın.

 Önemli   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 3. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın. Excel Web App'ta çalışıyorsanız, örnekteki her hücre için kopyalama ve yapıştırma işlemini yineleyin.

 Önemli   Örneğin düzgün çalışması için, bunu çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

 1. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, bunu gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz.


 
1
2
3
4
5
6

7

8

9


10

1112
A B C
Veri Veri
elmalar 32
portakallar 54
şeftaliler 75
elmalar 86
Formül Açıklama Sonuç
=EĞERSAY(A2:A5,"elmalar") A2 ile A5 arasında yer alan ve elmalar sözcüğünü içeren hücrelerin sayısı 2
=EĞERSAY(A2:A5,A4) A2 ile A5 arasında yer alan ve şeftaliler sözcüğünü içeren hücrelerin sayısı 1
=EĞERSAY(A2:A5,A3)+EĞERSAY(A2:A5,A2) A2 ile A5 arasında yer alan ve portakallar sözcüğünü içeren hücrelerin sayısı 3
=EĞERSAY(B2:B5,">55")) B2 ile B5 arasında yer alan ve 55'ten büyük bir değer içeren hücrelerin sayısı 2
=EĞERSAY(B2:B5,"<>"&B4) B2 ile B5 arasında yer alan ve değeri 75'e eşit olmayan hücrelerin sayısı 3
=EĞERSAY(B2:B5,">=32")-EĞERSAY(B2:B5,">85") B2 ile B5 arasında yer alan ve değeri 32'ye eşit veya bundan büyük ya da 85'e eşit olan hücrelerin sayısı 3

Örnek 2: Joker karakterlerin kullanıldığı ve boş değerlerin işlendiği EĞERSAY formülleri

Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrneği nasıl kopyalayabilirim?

 1. Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Web App'a kopyalıyorsanız, bir kerede tek bir hücreyi kopyalayıp yapıştırın.

 Önemli   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 3. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın. Excel Web App'ta çalışıyorsanız, örnekteki her hücre için kopyalama ve yapıştırma işlemini yineleyin.

 Önemli   Örneğin düzgün çalışması için, bunu çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

 1. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, bunu gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz.


 
1
2
3
4
5
6
7
89

1011


12
13
14
A B C
Veri Veri
elmalar Evet
   
portakallar HAYIR
şeftaliler Hayır
   
elmalar evet
Formül Açıklama Sonuç
=EĞERSAY(A2:A7,"*lar") A2 ile A7 arasında yer alan ve "lar" harfleriyle biten hücrelerin sayısı 3
=EĞERSAY(A2:A7,"????lar") A2 ile A7 arasında yer alan, "lar" harfleriyle biten ve tam olarak 7 harften oluşan hücrelerin sayısı 2
=EĞERSAY(A2:A7,"*") A2 ile A7 arasında yer alan ve metin içeren hücrelerin sayısı 4
=EĞERSAY(A2:A7,"<>"&"*") A2 ile A7 arasında yer alan ve hiçbir metin içermeyen hücrelerin sayısı 2
=EĞERSAY(B2:B7,"Hayır") / SATIRSAY(B2:B7) B2 ile B7 arasında yer alan ve Hayır oyu içeren hücrelerin (boş hücreler de içinde) ortalama sayısı 0,333333333
=EĞERSAY(B2:B7,"Evet") / (SATIRSAY(B2:B7) -EĞERSAY(B2:B7, "<>"&"*")) B2 ile B7 arasında yer alan ve Evet oyu içeren hücrelerin (boş hücreler hariç) ortalama sayısı 0,5

 Not    Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için, hücreyi seçin ve Sayfa sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili'ni Düğme resmi tıklatın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007