Formüllerde hata bulma ve düzeltme

Formüller, kimi zaman hatalı değerler verdiği gibi istenmeyen sonuçlar da döndürebilir. Aşağıda, bu hataların nedenlerini bulmak, incelemek ve çözümleri belirlemek için kullanabileceğiniz bazı araçlar gösterilir.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Basit bir formülün nasıl girileceğini öğrenme

Formüller, çalışma sayfanızdaki değerler üzerinden hesaplama yapan denklemlerdir. Formül, eşittir işaretiyle (=) başlar. Örneğin, aşağıdaki formül 2 ile 3'ü çarpar ve sonucu 5 ile toplar.

=5+2*3

Bir formül aynı zamanda aşağıdakilerin herhangi birini veya tümünü içerebilir: işlevler (fonksiyon: Bir değer veya değerleri alan, bir işlemi gerçekleştiren ve bir değer veya değerler döndüren, önceden yazılmış bir formül. Çalışma sayfasındaki formülleri, özellikle uzun veya karmaşık hesaplamalar yapanları sadeleştirmek ve kısaltmak için fonksiyonları kullanın.), başvurular, işleçler (işleç: İfade içinde gerçekleştirilecek hesaplamanın türünü belirten bir simge. Matematiksel, karşılaştırma, mantıksal ve başvuru işleçleri vardır.) ve sabitler (sabit: Hesaplanmamış, bu yüzden de değişmeyen bir değer. Örneğin, 210 sayısı ve "Üç Aylık Gelir" birer sabittir. Bir ifade veya bir ifadenin sonucu olan değer sabit bir sabit değildir.).

Formülün parçaları

Formülün parçaları
Çağrı 1 İşlevler: PI() işlevi pi: 3,142... değerini döndürür.
Çağrı 2 Başvurular: A2, A2 hücresindeki değeri döndürür.
Çağrı 3 Sabitler: Bir formüle doğrudan girilen, 2 gibi, sayılar veya metin değerleridir.
Çağrı 4 İşleçler: ^ (şapka işareti) işleci bir sayıyı çarpan kuvveti haline getirir, * (yıldız işareti) işleci ise çarpma işlemi yapar.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Formül girerken yaygın hataları düzeltme

Aşağıdaki tabloda, kullanıcının formül girerken yapabileceği en yaygın hataların bazıları gösterilir ve bu hataların nasıl düzeltileceği açıklanır:

Şunları yaptığınızdan emin olun: Ek bilgi
Tüm işlevlere eşittir işaretiyle (=) başlayın     Eşittir işaretini atlarsanız, yazdıklarınız metin veya tarih olarak görüntülenebilir. Örneğin, TOPLA(A1:A10) yazarsanız, Microsoft Office Excel TOPLA(A1:A10) metin dizesini görüntüler ve hesaplamayı yapmaz. 11/2 yazarsanız, Excel 11'i 2'ye bölmek yerine 2-Kas tarihini görüntüler (hücre biçiminin Genel olduğunu varsayar).
Açma ve kapama ayraçların tümünü eşleştirin     Tüm ayraçların, eşleşen bir çiftin parçası olduğundan emin olun. Excel, formülü oluştururken girilen ayraçları, eşleştirebilmeniz için farklı renklerde görüntüler.
Aralık belirtmek için iki nokta üst üste işaretini kullanın     Bir hücre aralığına başvuruda bulunduğunuzda, aralıktaki ilk hücreye yapılan başvuruyla, aralıktaki son hücreye yapılan başvuruyu ayırmak için iki nokta üst üste işaretini (:) kullanın. Örneğin, A1:A5.
Tüm gerekli bağımsız değişkenleri girin     Bazı işlevlerin (fonksiyon: Bir değer veya değerleri alan, bir işlemi gerçekleştiren ve bir değer veya değerler döndüren, önceden yazılmış bir formül. Çalışma sayfasındaki formülleri, özellikle uzun veya karmaşık hesaplamalar yapanları sadeleştirmek ve kısaltmak için fonksiyonları kullanın.) gerekli bağımsız değişkenleri (bağımsız değişken: İşlevin işlemler veya hesaplamalar yapmakta kullandığı değerler. İşlevin kullandığı bağımsız değişken türü fonksiyona özeldir. İşlevlerde sıklıkla kullanılan bağımsız değişkenler arasında, metin, hücre başvuruları ve adlar yer alır.) vardır. Ayrıca, çok fazla bağımsız değişken girmediğinizden emin olun.
Doğru türde bağımsız değişkenler girin     TOPLA gibi bazı işlevler için sayısal bağımsız değişkenler gerekir. DEĞİŞTİR gibi bazı başka işlevler için ise, bağımsız değişkenlerinden en az birinde metin değeri bulunmalıdır. Bağımsız değişken olarak yanlış türde veriler kullanırsanız, Excel beklenmeyen sonuçlar döndürebilir veya hata görüntüleyebilir.
64 işlevden fazlasını iç içe geçirmeyin     Bir işlevin içine, 64 düzeyden daha fazla işlev girilemez veya iç içe geçirilemez.
Diğer sayfa adlarını tek tırnak işareti içine alın     Formül, başka çalışma sayfası veya çalışma kitabındaki değerlere veya hücrelere başvuruda bulunuyorsa ve diğer çalışma kitabı veya çalışma sayfasının adı alfabetik olmayan bir karakter içeriyorsa, bu adı tek tırnak ( ') içine almalısınız.
Dış çalışma kitaplarının yolunu belirtin     Her dış başvurunun (dış başvuru: Başka bir Excel çalışma kitabındaki bir hücre veya aralığa başvuru veya bir başka çalışma kitabındaki tanımlanmış bir ada başvuru.) bir çalışma kitabı adını ve çalışma kitabının yolunu içerdiğinden emin olun.
Sayıları biçimlendirmeden girin     Sayıları formüllere girerken biçimlendirmeyin. Örneğin, girmek istediğiniz değer 1.000 TL olsa bile, formüle 1000 girin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Formüllerdeki yaygın sorunları giderme

Formüllerdeki hataları denetlemek için bazı kurallar uygulayabilirsiniz. Bu kurallar, hücrelere girdiğiniz verilerdeki yazım hatalarını denetleyen bir yazım denetleyicisi gibi çalışır. Bu kurallar çalışma sayfanızda (çalışma sayfası: Excel'de verileri depolamak ve verilerle çalışmak için kullandığınız birincil belge. Elektronik tablo adı da verilir. Çalışma sayfası sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş hücrelerden oluşur; bir çalışma sayfası her zaman bir çalışma kitabının içinde depolanır.) hata olmamasını garanti etmese de, yaygın hataları bulmanıza çok yardımcı olabilir. Bu kurallardan istediklerinizi tek tek açabilir veya kapatabilirsiniz.

Hatalar iki şekilde işaretlenebilir ve düzeltilebilir. Bir kerede tek bir hatayla ilgilenebilir (yazım denetleyicisi gibi) veya çalışma sayfasında siz verileri girerken oluşan hataları hemen düzeltebilirsiniz. Her iki şekilde de, hata bulunduğunda hücrenin sol üst köşesinde bir üçgen belirir.


Formül sorunu olan hücre

Formül hatası olan hücre

Hatayı, Excel'in görüntülediği seçenekleri kullanarak düzeltebilir veya Hatayı Yoksay'ı tıklatarak yoksayabilirsiniz. Belirli bir hücredeki hatayı yoksayarsanız, bu hücredeki hata daha sonra yapılan hata denetimlerinde gösterilmez. Bununla birlikte, önceden yoksayılan tüm hataları sıfırlayabilir, böylece bunların tekrar gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Hata denetimi kurallarını açma ve kapatma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi, Excel Seçenekleri'ni ve sonra da Formüller kategorisini tıklatın.
 1. Excel denetleme kuralları'nın altında, aşağıdaki kurallardan istediklerinizin onay kutularını seçin veya temizleyin:
  • Hatayla sonuçlanan formüller içeren hücreler    Formül beklenen sözdizimini, bağımsız değişkenleri veya veri türlerini kullanmamaktadır. Hata değerleri şunları içerir: #SAYI/0!, #YOK, #AD?, #BOŞ!, #SAYI!, #BAŞV! ve #DEĞER!. Bu hata değerlerinden her birinin farklı nedenleri vardır ve farklı yollarla düzeltilir.

Bu hataları düzeltme hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 Not   Hücreye doğrudan bir hata değeri girerseniz, bu giriş söz konusu hata değeri olarak depolanır ancak hata olarak işaretlenmez. Ancak, başka bir hücrede yer alan bir formül bu hücreye başvuruda bulunursa, formül söz konusu hücredeki hata değerini döndürür.

 • Tablolardaki tutarsız hesaplanan sütun formülü    Hesaplanan sütun, sütun formülünden farklı formüller içerebilir; bu da bir özel durum oluşturur. Hesaplanan sütun özel durumları aşağıdakilerden birini yaptığınızda oluşur:
  • Hesaplanan sütun hücresindeki formülden farklı bir veri yazma.
  • Hesaplanan sütun hücresine bir formül yazıp, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaki Geri Al Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.
  • Önceden bir veya daha fazla istisnası olan hesaplanan sütuna yeni formül yazma.
  • Hesaplanan sütun formülüyle eşleşmeyen hesaplanan sütuna veri kopyalama.

 Not   Kopyalanan veride formül varsa, bu formül hesaplanan sütundaki verilerin üzerine yazar.

 • Hesaplanan sütundaki satırlardan birinin başvurduğu başka bir çalışma sayfasındaki hücreyi taşıma veya silme.
 • Hücreler 2 basamaklı olarak gösterilen yılları içeriyor    Hücre, formüllerde kullanıldığında yanlış yüzyıl olarak algılanacak bir metin tarihine sahiptir. Örneğin, formüldeki tarih =YIL("1/1/31") 1931 veya 2031 olabilir. Bu kuralı belirsiz metin tarihlerini denetlemek için kullanın.
 • Metin olarak biçimlendirilmiş veya başında kesme işareti olan sayılar    Hücre, metin olarak depolanmış sayılar içermektedir. Bu durum normalde başka kaynaklardan veri alındığında ortaya çıkar. Metin olarak depolanan sayılar beklenmeyen sıralama davranışlarına neden olduğundan, en iyisi bunları sayıya dönüştürmektir.
 • Bölgedeki diğer formüllerle uyumsuz olan formüller    Formül, yakınındaki diğer formüllerin deseniyle eşleşmemektedir. Çoğu durumda, birbirine bitişik olan formüller arasındaki tek fark, kullanılan başvurudur. Birbirine bitişik dört formülden oluşan aşağıdaki örnekte, Excel =TOPLA(A10:F10) formülünün yanında hata görüntüler, çünkü bitişikteki formüllerde tek satırlık artışlar olurken =TOPLA(A10:F10) formülünde 8 satırlık bir artış vardır. Excel burada =TOPLA(A3:F3) formülü bulunmasını bekler. 
 
1
2
3
4
5
A
Formüller
=TOPLA(A1:F1)
=TOPLA(A2:F2)
=TOPLA(A10:F10
=TOPLA(A4:F4)
 • Formülde kullanılan başvurular bitişik formüllerdekilerle tutarlı değilse, Excel hata görüntüler.
 • Bölgedeki hücreleri yok sayan formüller    Formül otomatik olarak, özgün veri aralığıyla formülü içeren hücre arasına ekledğiniz verilere başvuru içermiyor olabilir. Bu kural formüldeki başvuruyu formülün bulunduğu hücrenin bitişiğindeki gerçek veri aralığıyla karşılaştırır. Bitişikteki hücreler ek veriler içeriyorsa ve boş değilse, Excel formülün yanında bir hata gösterir.

Örneğin, bu kural uygulandığında Excel =TOPLA(A2:A4) formülünün yanına hata ekler; çünkü A5 A6 ve A7 hücreleri formülde başvuruda bulunulan hücrelere ve formülü içeren hücreye (A8) bitişiktir ve bu hücreler formülde başvuruda bulunulması gereken veriler içerir.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Fatura
15.000
9.000
8.000
20.000
5.000
22.500
=TOPLA(A2:A4)
 • Formül içeren kilitlenmemiş hücreler    Formül, koruma amacıyla kilitlenmemiştir. Varsayılan olarak, tüm hücreler koruma için kilitlenir. Bu nedenle, hücrenin koruması özel olarak kaldırılmıştır. Korunan formüller, önce koruma kaldırılmadan değiştirilemez. Hücrenin korunmasını istemediğinizden emin olun. Formül içeren hücrelerin korunması, hücrelerin değiştirilmesini engeller ve olası hataları önlemenize yardımcı olur.
 • Boş hücrelere başvuru yapan formüller    Formül, boş bir hücreye başvuru içeriyor. Bu durum, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Aşağıdaki hücre sütununda yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak istediğinizi varsayalım. Üçüncü hücre boş bırakılırsa, hesaplamaya katılmaz ve sonuç 22,75 olur. Üçüncü hücrede 0 olursa, sonuç 18,2 olur.

 
1
2
3
4
5
6
7
A
Veri
24
12
 
45
10
=ORTALAMA(A2:A6)
 • Tabloya girilen veri geçersiz    Tabloda doğrulama hatası vardır. Veri sekmesinin Veri Araçları grubundaki Veri Doğrulama'yı tıklatarak hücrenin doğrulama ayarını denetleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yaygın formül hatalarını birer birer düzeltme

Çalışma sayfasında daha önce hata denetimi yapılmışsa, burada yoksayılmış olan hataların gösterilmesi için yoksayılan hataların sıfırlanması gerekir.

 1. Hata denetimi yapmak istediğiniz çalışma sayfasını seçin.
 2. Çalışma sayfası el ile hesaplanıyorsa, yeniden hesaplamak için F9'a basın.
 3. Formüller sekmesinin Formül Denetimi grubunda, grup içi Hata Denetimi düğmesini tıklatın.

Excel Şerit Resmi

Hatalar bulunduğunda Hata Denetimi iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Daha önce herhangi bir hatayı yoksaydıysanız, aşağıdakileri yaparak bu hataların yeniden denetlenmesini sağlayabilirsiniz:
  1. Seçenekler'i tıklatın.
  2. Hata Denetimi bölümünde, Yoksayılan Hataları Sıfırla seçeneğini tıklatın.
  3. Tamam'ı tıklatın.
  4. Devam Et seçeneğini tıklatın.

 Not   Yoksayılan hatalar sıfırlandığında, etkin çalışma kitabının tüm sayfalarındaki hataların tümü sıfırlanır.

 1. Hata Denetimi iletişim kutusunu formül çubuğunun (formül çubuğu: Excel penceresinin üzerinde, hücreler veya grafiklere değerler veya formüller eklemek veya düzenlemek için kullanılan bir çubuk. Etkin hücrede depolanan sabit değer veya formülü görüntüler.) hemen altına yerleştirin.

Formül çubuğu

 1. İletişim kutusunun sağ tarafındaki eylem düğmelerinden birini tıklatın. Kullanılabilen eylemler hatanın türüne göre değişir.

 Not   Hatayı Yoksay seçeneğini tıklatırsanız, hata sonraki her denetimde yoksayılmak üzere işaretlenir.

 1. İleri'yi tıklatın.
 2. Hata denetimi tamamlanana kadar devam edin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yaygın formül hatalarını çalışma sayfasında işaretleyip düzeltme

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi, Excel Seçenekleri'ni ve sonra da Formüller kategorisini tıklatın.
 1. Hata Denetimi altında Arka planda hata denetimini etkinleştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
 2. Hatanın oluştuğu yeri işaretleyen üçgenin rengini değiştirmek için, Hataları bu rengi kullanarak göster kutusunda istediğiniz rengi seçin.
 3. Sol üst köşesinde üçgen olan bir hücre seçin.
 4. Hücrenin yanında gösterilen Hata Denetimi düğmesini Düğme resmi tıklatın ve ardından istediğiniz seçeneği tıklatın. Kullanılabilen komutlar hatanın türüne göre değişir ve ilk girdi hatayı açıklar.

Hatayı Yoksay seçeneğini tıklatırsanız, hata sonraki her denetimde yoksayılmak üzere işaretlenir.

 1. Önceki iki adımı yineleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Hata değerini düzeltme

Formül sonucu gerektiği gibi değerlendiremiyorsa, Microsoft Office Excel #####, #SAYI/0!, #YOK, #AD?, #BOŞ!, #SAYI!, #BAŞV! ve #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Her hata türünün farklı nedenleri ve farklı çözümleri vardır.

Bu hataların nedenleri ve bunların çözümleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Gözcü Bölmesini kullanarak bir formülü ve sonuçlarını izleme

Gözcü Bölmesi Çalışma sayfasında hücreler görünmediğinde bu hücreleri ve formülleri (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) Gözcü Bölmesi araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) izleyebilirsiniz. Gözcü Bölmesi araç çubuğu büyük çalışma sayfalarında formül hesaplamalarını denetlemeyi veya onaylamayı kolaylaştırır. Gözcü Bölmesi araç çubuğunu kullandığınızda, çalışma sayfasının farklı kısımlarına tekrar tekrar gitmenize gerek kalmaz.

Bu araç çubuğu diğer tüm araç çubukları gibi taşınabilir veya yaslanabilir (dayalı: Pencerenin üst, alt veya yanına sabitlenmiş. Bir görev bölmesini, araç kutusunu, menü çubuğunu ve tüm araç çubuklarını dayayabilirsiniz.). Örneğin, onu pencerenin altına yaslayabilirsiniz. Araç çubuğu, bir hücrenin şu özelliklerini izler: çalışma kitabı, sayfa, adı, hücre, değer ve formül.

 Not   Hücre başına tek bir gözcünüz olabilir.

Gözcü Bölmesine hücre ekleme

 1. İzlemek istediğiniz hücreleri seçin.

Çalışma sayfasında formül bulunan tüm hücreleri seçmek için, Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda sırasıyla Bul ve Seç, Özel Git ve Formüller seçeneğini tıklatın.

Outlook Şerit Görüntüsü

 1. Formüller sekmesinin Formül Denetimi grubunda Gözcü Penceresi'ni tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 1. Gözcü Ekle Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.
 2. Ekle'yi tıklatın.
 3. Denetim Penceresi araç çubuğunu, pencerenin üst, alt, sol veya sağ bölümüne taşıyın.
 4. Bir sütunun genişliğini değiştirmek için, sütun başlığının sağındaki kenarlığı çift tıklatın.
 5. Denetim Penceresi araç çubuğundaki bir girdinin başvuruda bulunduğu bir hücreyi görüntülemek için, girdiyi çift tıklatın.

 Not   Başka çalışma kitaplarına dış başvurular (dış başvuru: Başka bir Excel çalışma kitabındaki bir hücre veya aralığa başvuru veya bir başka çalışma kitabındaki tanımlanmış bir ada başvuru.) içeren hücrelerin Gözcü Bölmesi araç çubuğunda görüntülenebilmesi için, bu çalışma kitaplarının açık olması gerekir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Gözcü Bölmesinden hücre kaldırma

 1. Gözcü Bölmesi araç çubuğu (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) görüntülenmiyorsa, Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Gözcü Bölmesi seçeneğini tıklatın.
 2. Kaldırmak istediğiniz hücreleri seçin.

Birden çok hücre seçmek için, hücreleri tıklatmadan önce CTRL tuşuna basın.

 1. Gözcüyü Sil Düğme resmi simgesini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

İç içe yerleştirilmiş bir formülü adım adım değerlendirme

Bazen, iç içe formülün (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) nihai sonucu nasıl hesapladığını anlamak bazı ara hesaplamalar ve mantıksal sınamalardan dolayı zordur. Ancak, Formülü Değerlendir iletişim kutusunu kullanarak, iç içe formülün farklı bölümlerini, formülün hesaplandığı sırayla görebilirsiniz. Örneğin =EĞER(ORTALAMA(F2:F5)>50,TOPLA(G2:G5),0) formülü, aşağıdaki ara sonuçlar görüldüğünde daha kolay anlaşılır:

İletişim kutusunda gösterilen adımlar Açıklama
=EĞER(ORTALAMA(F2:F5)>50;TOPLA(G2:G5);0) İç içe formül başlangıçta görüntülenir. ORTALAMA işlevi ile TOPLA işlevi, EĞER işlevi içinde iç içe geçmiştir.
=EĞER(40>50;TOPLA(G2:G5);0) F2:F5 hücre aralığında 55, 35, 45 ve 25 değerleri vardır, böylece ORTALAMA (F2:F5) işlevinin sonucu 40 olur.
=EĞER(Yanlış,TOPLA(G2:G5),0) 40 50'den büyük bir sayı değil, bu nedenle EĞER işlevinin ilk bağımsız değişkenindeki ifade (mantıksal_sınama bağımsız değişkeni) Yanlış olur.
0 EĞER işlevi üçüncü bağımsız değişkenin (eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkeni) değerini döndürür. EĞER işlevinin ikinci bağımsız değişkeni olduğundan TOPLA işlevi değerlendirilmez (eğer_doğruysa_değer bağımsız değişkeni) ve sadece ifade Doğru olduğunda döndürülür.
 1. Değerlendirmek istediğiniz hücreyi tıklatın. Bir seferde yalnızca bir hücre değerlendirilebilir.
 2. Formüller sekmesinde Formül Denetimi grubundan Formül Değerlendir seçeneğini tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 1. Altı çizili başvuru değerini incelemek için Değerlendir'i tıklatın. Değerlendirmenin sonucu italik olarak görüntülenir.

Formülün altı çizili bölümü, diğer bir formüle başvuru ise, Değerlendirme kutusunda diğer formülü görüntülemek için İçeri Adım'ı tıklatın. Önceki hücre ve formüle dönmek için Dışarı Adım'ı tıklatın.

 Not   İçeri Adım düğmesi başvuru formülde ikinci kez göründüğünde veya formül farklı bir çalışma kitabındaki bir hücreye başvurduğunda kullanılamaz.

 1. Tüm formül değerlendirilene kadar devam edin.
 2. Değerlendirmeyi yeniden görmek için Yeniden Başlat'ı tıklatın.

Değerlendirmeyi sonlandırmak için Kapat'ı tıklatın.

 Notlar 

 • EĞER ve SEÇ işlevlerini kullanan formüllerin bazı kısımları değerlendirilmez; böyle durumlarda Değerlendirme kutusunda #YOK görüntülenir.
 • Bir başvuru boşsa, Değerlendirme kutusunda sıfır değeri (0) görüntülenir.
 • Aşağıdaki işlevler çalışma sayfası her değiştiğinde yeniden hesaplanır ve Formül Değerlendir iletişim kutusunun hücrede görünenden daha farklı sonuçlar vermesine neden olabilir: S_SAYI_ÜRET, ALANLAR, DİZİN, KAYDIR, HÜCRE, DOLAYLI, SATIRLAR, SÜTUNLAR, ŞİM, BUGÜN, RASTGELEARADA.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Formüller ve hücreler arasındaki ilişkileri görüntüleme

İzleme okları olan çalışma sayfası Formülde etkileyen veya etkilenen hücreler kullanıldığında bazen, formüllerin (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) doğruluğunu denetlemek veya hata kaynağını bulmak zor olabilir:

 • Etkileyen hücreler    başka bir hücredeki formülle kendisine başvurulan hücrelerdir. Örneğin, D10 hücresinde =B5 formülü varsa, B5 hücresi D10 hücresinin etkileyen hücresidir.
 • Etkilenen hücreler     diğer hücrelere başvuran formüller içerir. Örneğin, D10 hücresinde =B5 formülü varsa, D10 hücresi B5 hücresinin etkilenen hücresidir.

Formüllerinizi denetlerken size yardımcı olması için Etkileyenleri İzle ve Etkilenenleri İzle komutlarını kullanın; böylece izleme oklarına (izleme okları: Etkin hücre ile ilişkili hücreler arasındaki ilişkileri gösteren oklar. Başka bir hücreye veri sağlayan bir hücreden çıkan izleme okları mavidir ve bir hücre #BÖL/0! gibi bir hata değeri içerdiğinde izleme oku kırmızıdır.) sahip formüller ile bunları grafik olarak görüntüleyebilir veya bu hücreler arasındaki ilişkiyi izleyebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi, Excel Seçenekleri'ni ve sonra da Gelişmiş kategorisini tıklatın.
 1. Bu çalışma kitabının seçeneklerini görüntüleme bölümünde istediğiniz çalışma kitabını seçip, Nesneler için, göster altında Tümü veya Yer tutucular öğesinin seçili olduğundan emin olun.
 2. Formüller başka bir çalışma kitabı hücrelerine başvuruyorsa, bu çalışma kitabını açın. Excel açık olmayan çalışma kitabındaki hücreye gidemez.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Formüle veri sağlayan hücreleri (etkileyenler) izlemek için aşağıdakileri yapın:
   1. Etkileyen hücrelerini bulmak istediğiniz formülü içeren hücreyi seçin.
   2. Etkin hücreye doğrudan veri sağlayan her hücre için izleme oku görüntülemek üzere Formüller sekmesinde, Formül Denetimi grubunda, Etkileyenleri İzle Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.

Mavi oklar, hatasız hücreleri gösterir. Kırmızı oklar, hatalara neden olan hücreleri gösterir. Seçilen hücreye, başka bir çalışma sayfası veya çalışma kitabındaki bir hücre tarafından başvuru yapılıyorsa, seçilen hücreden çıkan siyah bir ok çalışma sayfası çalışma sayfası simgesi simgesini gösterir. Excel'in bu bağımlılıkları izleyebilmesi için, diğer çalışma kitabının önceden açılmış olması gerekir.

 1. Etkin hücreye veri sağlayan sonraki hücre düzeyini tanımlamak için Etkileyenleri İzle Düğme Görüntüsü simgesini yeniden tıklatın.
 2. Etkin hücreden en uzaktaki etkileyen hücreyle başlayarak, izleme oklarını her defasında bir düzeyden kaldırmak için Formüller sekmesinde, Formül Denetimi grubunda, önce Okları Kaldır öğesinin yanındaki okları, sonra da Etkileyen Okları Kaldır Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın. Bir başka izleme oku düzeyini kaldırmak için düğmeyi yeniden tıklatın.
 • Belirli bir hücreye başvuran formülleri (etkilenenler) izlemek için aşağıdakileri yapın:
 1. Etkilenen hücrelerini tanımlamak istediğiniz hücreyi seçin.
 2. Etkin hücrenin etkilenen her hücresine giden bir izleme oku (izleme okları: Etkin hücre ile ilişkili hücreler arasındaki ilişkileri gösteren oklar. Başka bir hücreye veri sağlayan bir hücreden çıkan izleme okları mavidir ve bir hücre #BÖL/0! gibi bir hata değeri içerdiğinde izleme oku kırmızıdır.) görüntülemek için Formüller sekmesinde, Formül Denetimi grubunda Etkilenenleri İzle Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.

Mavi oklar, hatasız hücreleri gösterir. Kırmızı oklar, hatalara neden olan hücreleri gösterir. Seçilen hücreye, başka bir çalışma sayfası veya çalışma kitabındaki bir hücre tarafından başvuru yapılıyorsa, seçilen hücreden çıkan siyah bir ok çalışma sayfası çalışma sayfası simgesi simgesini gösterir. Excel'in bu bağımlılıkları izleyebilmesi için, diğer çalışma kitabının önceden açılmış olması gerekir.

 1. Etkin hücreye bağımlı olan sonraki hücre düzeyini tanımlamak için Etkilenenleri İzle Düğme Görüntüsü simgesini yeniden tıklatın.
 2. Etkin hücreden en uzaktaki etkilenen hücreyle başlayarak, izleme oklarını her defasında bir düzeyden kaldırmak için Formüller sekmesinde, Formül Denetimi grubunda, önce Okları Kaldır öğesinin yanındaki oku, sonra da Etkilenen Okları Kaldır Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın. Bir başka izleme oku düzeyini kaldırmak için düğmeyi yeniden tıklatın.
 3. Çalışma sayfasındaki tüm izleme oklarını (izleme okları: Etkin hücre ile ilişkili hücreler arasındaki ilişkileri gösteren oklar. Başka bir hücreye veri sağlayan bir hücreden çıkan izleme okları mavidir ve bir hücre #BÖL/0! gibi bir hata değeri içerdiğinde izleme oku kırmızıdır.) kaldırmak için, Formüller sekmesinde, Formül Denetimi grubunda Okları KaldırDüğme görüntüsü düğmesini tıklatın.
 • Çalışma sayfasındaki tüm ilişkileri görmek için aşağıdakileri yapın:
 1. Boş bir hücreye = (eşittir işareti) yazın.
 2. Tümünü Seç düğmesini tıklatın.

Tümünü Seç düğmesi

 1. Hücreyi seçip Formül Denetimi grubunda yer alan Formüller sekmesinde Etkileyenleri İzle düğmesini Düğme görüntüsü çift tıklatın.
 • Etkilenenleri İzle Düğme görüntüsü veya Etkileyenleri İzle Düğme görüntüsü simgesini tıklattığınızda Excel'in ses çıkarması, Excel'in formülün tüm düzeylerini izlediğini veya izlenemeyen bir öğeyi izletmeye çalıştığınızı gösterir. Çalışma sayfalarında formüllerle başvuru yapılabilen aşağıdaki öğeler denetim araçları kullanılarak izlenemez:

 Notlar 

 • Formülde bağımsız değişkenler için renk kodlu etkileyenleri görmek isterseniz, bir hücre seçip F2'ye basın.
 • Bir okun öteki ucundaki hücreyi seçmek için oku çift tıklatın. Hücre başka bir çalışma sayfası veya çalışma kitabında ise, Git iletişim kutusunu görüntülemek için siyah oku çift tıklatıp Git listesinde istediğiniz başvuruyu çift tıklatın.
 • Okların işaret ettiği formülleri değiştirirseniz, sütun veya satırlar ekler ya da silerseniz, hücreleri siler veya taşırsanız tüm izleme okları kaybolur. Bu değişikliklerden herhangi birisini yaptıktan sonra, izleme oklarını geri yüklemek için çalışma sayfasındaki denetim komutlarını yeniden kullanmanız gerekir. Özgün izleme oklarını izlemek için, değişiklikleri yapmadan önce çalışma sayfasını izleme okları görüntülenmiş biçimde yazdırın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007