ÇARPIM işlevi

Bu makalede, Microsoft Office Excel'de ÇARPIM işlevinin (fonksiyon: Bir değer veya değerleri alan, bir işlemi gerçekleştiren ve bir değer veya değerler döndüren, önceden yazılmış bir formül. Çalışma sayfasındaki formülleri, özellikle uzun veya karmaşık hesaplamalar yapanları sadeleştirmek ve kısaltmak için fonksiyonları kullanın.) formül sözdizimi ve kullanımı açıklanır.

Açıklama

ÇARPIM işlevi bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpma işleminin sonucunu döndürür. Örneğin, A1 ve A2 hücreleri sayı içeriyorsa, bu iki sayının çarpımını almak için =ÇARPIM(A1, A2) formülünü kullanabilirsiniz. Aynı işlemi yapmak için çarpım (*) matematiksel işlecini de kullanabilirsiniz; örneğin, =A1 * A2.

Birçok hücrenin birbiriyle çarpımını almanız gerektiği durumlarda ÇARPIM işlevi yararlı olur. Örneğin, =ÇARPIM(A1:A3, C1:C3) formülü =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3 ile eşdeğerdir.

Sözdizimi

ÇARPIM(sayı1, [sayı2], ...)

ÇARPIM işlevinin sözdizimi aşağıdaki bağımsız değişkenleri (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) içerir:

 Not   Bağımsız değişken bir dizi veya başvuru olduğunda, dizideki veya başvurudaki sayılar çarpılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler ve metinler dikkate alınmaz.

Örnek

Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrneği nasıl kopyalayabilirim?

  1. Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Web App'a kopyalıyorsanız, bir kerede tek bir hücreyi kopyalayıp yapıştırın.

 Önemli   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  3. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın. Excel Web App'ta çalışıyorsanız, örnekteki her hücre için kopyalama ve yapıştırma işlemini yineleyin.

 Önemli   Örneğin düzgün çalışması için, bunu çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

  1. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, bunu gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz.


 
1
2
3
4
5

6

7


8
A B C
Veri
5
15
30
Formül Açıklama Sonuç
=ÇARPIM(A2:A4) A2 ile A4 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların çarpımını yapar. 2250
=ÇARPIM(A2:A4;2) A2 ile A4 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların çarpımını yapar ve sonra sonucu 2 ile çarpar. 4500
=A2*A3*A4 A2 ile A4 arasındaki hücrelerde bulunan sayıları, ÇARPIM işlevi yerine matematiksel işleçler kullanarak çarpar. 2250
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007