TARİH işlevi

Bu makalede, Microsoft Office Excel'de TARİH işlevinin (fonksiyon: Bir değer veya değerleri alan, bir işlemi gerçekleştiren ve bir değer veya değerler döndüren, önceden yazılmış bir formül. Çalışma sayfasındaki formülleri, özellikle uzun veya karmaşık hesaplamalar yapanları sadeleştirmek ve kısaltmak için fonksiyonları kullanın.) formül sözdizimi ve kullanımı açıklanır.

Açıklama

TARİH işlevi, belirli bir tarihi temsil eden sıralı seri numarası döndürür. Örneğin,

=TARİH(8,7,2008)

formülü 39637'yi döndürür; bu, 8/7/2008'i temsil eden seri numarasıdır.

 Not   İşlev girilmeden önce hücre Genel olarak biçimlendirilmişse, sonuç bir numara olarak değil tarih olarak biçimlendirilir. Seri numarasını görmek veya tarihin biçimlendirmesini değiştirmek istiyorsanız, Giriş sekmesinin Sayı grubunda başka bir sayı biçimi seçin.

TARİH işlevinin en yararlı olduğu durumlar yıl, ay ve günün formüller veya hücre başvuruları tarafından sağlandığını durumlardır. Örneğin, çalışma sayfanızda Excel'in tanımadığı YYYYAAGG gibi bir biçime sahip tarihler bulunabilir. Tarihleri Excel'in tanıdığı seri numaralarına dönüştürmek için TARİH işlevini diğer işlevlerle birlikte kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin Örnek bölümündeki tabloya bakın.

Sözdizimi

TARİH(yıl, ay, gün)

TARİH işlevinin sözdizimi aşağıdaki bağımsız değişkenleri (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) içerir:

 • yıl    Gerekli. Yıl bağımsız değişkeni bir ile dört basamak arasında olabilir. Excel, yıl bağımsız değişkenini bilgisayarınızda kullanılan tarih sistemine göre yorumlar. Varsayılan değer olarak, Windows için Microsoft Excel 1900 tarih sistemini kullanır; Macintosh için Microsoft Excel ise 1904 tarih sistemini kullanır.

 İpucu   İstenmeyen sonuçları engellemek için yıl bağımsız değişkeninde dört basamaklı değerler kullanmanızı öneririz. Örneğin, "07" kullanırsanız yıl değeri olarak "1907" döndürülür.

GösterWindows için Excel 1900 tarih sistemiyle nasıl çalışır?

 • Yıl değeri 0 (sıfır) ile 1899 (dahil) arasındaysa, Excel bu değeri 1900'e ekleyerek tarihi hesaplar. Örneğin, TARİH(108,1,2) formülü 2 Ocak 2008'i (1900+108) döndürür.
 • Yıl değeri 1900 ile 9999 (dahil) arasındaysa, Excel bu değeri yıl olarak kullanır. Örneğin, TARİH(2008,1,2) değeri 2 Ocak 2008'i döndürür.
 • Yıl değeri 0'dan küçük veya 10000'den büyükse, Excel #SAYI! hata değeri döndürür.

GösterMacintosh için Excel 1904 tarih sistemiyle nasıl çalışır?

 • Yıl değeri 4 ile 1899 (dahil) arasındaysa, Excel bu değeri 1900'e ekleyerek tarihi hesaplar. Örneğin, TARİH(108,1,2) formülü 2 Ocak 2008'i (1900+108) döndürür.
 • Yıl değeri 1904 ile 9999 (dahil) arasındaysa, Excel bu değeri yıl olarak kullanır. Örneğin, TARİH(2008,1,2) formülü 2 Ocak 2008'i döndürür.
 • Yıl değeri 4'ten küçük veya 10000'den büyükse ya da 1900 ile 1903 (dahil) arasındaysa, Excel #SAYI! hata değeri verir.
 • ay    Gerekli. Yılın aylarını gösteren, 1 ile 12 arasında (Ocak - Aralık) pozitif veya negatif bir tamsayıdır.
  • Ay değeri 12'den büyükse, ay bu sayıyı belirtilen yılın ilk ayına ekler. Örneğin, TARİH(2008,14,2) işlevi 2 Şubat 2009'u temsil eden seri numarasını döndürür.
  • Ay değeri 1'den küçükse, ay bu sayının 1 fazlasını belirtilen yılın ilk ayından çıkarır. Örneğin, TARİH(2008,-3,2) formülü 2 Eylül 2007'yi temsil eden seri numarasını döndürür.
 • gün    Gerekli. Ayın günlerini gösteren, 1 ile 31 arasında pozitif veya negatif bir tamsayıdır.
  • Gün değeri belirtilen ayın gün sayısından büyüksek, gün bu sayıyı ayın ilk gününe ekler. Örneğin, TARİH(2008,1,35) formülü 4 Şubat 2008'i temsil eden seri numarasını döndürür.
  • Gün değeri 1'den küçükse, gün bu sayının 1 fazlasını belirtilen ayın ilk gününden çıkarır. Örneğin, TARİH(2008,1,-15) formülü 16 Aralık 2007'yi temsil eden seri numarasını döndürür.

 Notlar 

 Not   Excel, hesaplamalarda kullanılabilmesi için tarihleri sıralı seri numaraları olarak depolar. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1 ve 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir; çünkü 1 Ocak 1900'den 1 Ocak 2008'e kadar 39.447 gün geçmiştir. Macintosh için Microsoft Excel farklı bir varsayılan tarih sistemi kullanır.

Daha fazla bilgi için bkz: Tarih sistemini, biçimini veya iki basamaklı yıl yorumunu değiştirme.

Örnek

Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterÖrneği nasıl kopyalayabilirim?

 1. Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Web App'a kopyalıyorsanız, bir kerede tek bir hücreyi kopyalayıp yapıştırın.

 Önemli   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 3. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın. Excel Web App'ta çalışıyorsanız, örnekteki her hücre için kopyalama ve yapıştırma işlemini yineleyin.

 Önemli   Örneğin düzgün çalışması için, bunu çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

 1. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, bunu gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsiniz.


 
1
2
3
4
5
6
78
A B C
Yıl Ay Gün
2008 1 1
Veri
20081125
Formül Açıklama Sonuç
=TARİH(A2;B2;C2) TARİH işlevinin bağımsız değişkenleri olarak A2, B2 ve C2 hücrelerinin kullanılmasıyla ve 1900 tarih sistemine göre yapılan hesaplamayla türetilen tarihin seri tarihi. 1/1/2008 veya 39448
=TARİH(YIL(BUGÜN()),12,31) Geçerli yılın son gününün seri tarihi. 31/12/nnnn veya buna eşdeğer seri numarası (gerçek değer geçerli yıla göre değişir)
=TARİH(SOLDAN(A4,4),PARÇALA(A4,5,2), SAĞDAN(A4,2)) Tarihi YYYYAAGG biçiminden seri tarihe dönüştüren formül. 25/11/2008 veya 39777

 Not   Sayıları seri numarası olarak görüntülenmek için hücreyi seçin ve ardından Sayı grubundaki Sayfa sekmesinde, Sayı Biçimi'nin yanındaki oku tıklatın ve sonra, Sayı'yı tıklatın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007