Yeni çalışma kitabı oluşturma

Microsoft Office Excel çalışma kitabı, çeşitli türdeki bağlantılı bilgileri düzenlemek için kullanabileceğiniz bir veya daha çok çalışma sayfası (çalışma sayfası: Excel'de verileri depolamak ve verilerle çalışmak için kullandığınız birincil belge. Elektronik tablo adı da verilir. Çalışma sayfası sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş hücrelerden oluşur; bir çalışma sayfası her zaman bir çalışma kitabının içinde depolanır.) içeren bir dosyadır. Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için, boş bir çalışma kitabı açabilirsiniz. Yeni çalışma kitabı için, varolan bir çalışma kitabını, varsayılan çalışma kitabı şablonunu (varsayılan çalışma kitabı şablonu: Yeni çalışma kitaplarının varsayılan biçimini değiştirmek için oluşturduğunuz Book.xlt şablonu. Excel bu şablonu Excel'i başlattığınızda veya bir şablon belirtmeden yeni bir çalışma kitabı oluşturduğunuzda boş bir çalışma kitabı oluşturmak için kullanır.) veya bir başka şablonu (şablon: Oluşturduğunuz ve diğer benzer çalışma kitapları için temel olarak kullandığınız bir çalışma kitabı. Çalışma kitapları ve çalışma sayfaları için şablonlar oluşturabilirsiniz. Çalışma kitapları için varsayılan şablona Book.xlt adı verilir. Çalışma sayfaları için varsayılan şablona Sheet.xlt adı verilir.) da temel alabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Yeni ve boş bir çalışma kitabı açma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme görüntüsü ve ardından Yeni komutunu tıklatın.
 2. Şablonlar'ın altında Boş ve son'un seçili olduğundan emin olun ve ardından sağ bölmedeki Boş ve son'un altında Boş Çalışma Kitabı'nı çift tıklatın.

Klavye kısayolları  Kısa sürede yeni, boş bir çalışma kitabı oluşturmak için CTRL+N tuşlarına da basabilirsiniz.

İpuçları

 • Varsayılan olarak, yeni çalışma kitapları üç çalışma sayfasından oluşur. Bununla birlikte, Excel Seçenekleri iletişim kutusunun (Microsoft Office Düğmesi Düğme resmi, Excel Seçenekleri düğmesi) Popüler sekmesindeki Yeni çalışma kitapları oluştururken seçeneğinin altında yeni çalışma kitabında bulunacak çalışma sayfası sayısını değiştirebilirsiniz.
 • Ayrıca, gerekirse çalışma sayfalarını ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

Çalışma sayfası ekleme veya kaldırma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Çalışma sayfası ekleme veya silme.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yeni bir çalışma kitabı için varolan bir çalışma kitabını temel alma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme görüntüsü ve ardından Yeni komutunu tıklatın.
 2. Şablonlar'ın altında Varolandan yeni'yi tıklatın.
 3. Varolan Çalışma Kitabından Yeni iletişim kutusunda, açmak istediğiniz çalışma kitabını içeren sürücü, klasör veya Internet konumuna gidin.
 4. Çalışma kitabını ve ardından Yeni Oluştur seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yeni bir çalışma kitabı için şablonu temel alma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme görüntüsü ve ardından Yeni komutunu tıklatın.
 2. Şablonlar'ın altında Yüklü Şablonlar'ı veya Şablonlarım'ı tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yüklü bir şablonu kullanmak için Yüklü Şablonlar'ın altında istediğiniz şablonu tıklatın ve ardından Oluştur'u tıklatın.
  • Kendi şablonunuzu kullanmak için Şablonlarım sekmesinde, istediğiniz şablonu çift tıklatın.

 Not   Şablonlarım sekmesinde, oluşturduğunuz şablonların listesi görünür. Kullanmak istediğiniz şablonu görmüyorsanız, şablonun doğru klasörde bulunduğundan emin olun. Özel şablonlar genellikle Şablonlar klasöründe saklanır. Bu klasör, Windows Vista'da C:\Users\kullanıcı_adı\AppData\Local\Microsoft\Templates, Microsoft Windows XP'de ise C:\Documents and Settings\kullanıcı_adı\Application Data\Microsoft\Templates konumundadır.

İpuçları

 • Daha fazla çalışma kitabı şablonu edinmek için Microsoft Office Online'dan çalışma kitabı şablonu indirebilirsiniz. Yeni Çalışma Kitabı iletişim kutusunda, Microsoft Office Online'ın altında, belirli bir şablon kategorisini tıklatın, yüklemek istediğiniz şablonu tıklatın ve ardından Yükle'yi tıklatın.
 • Kendi şablonlarınızı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Excel şablonu oluşturma ve kullanma.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007