Excel'de desteklenen dosya biçimleri

Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi ve sonra da Farklı Kaydet'i tıklatarak bir Microsoft Office Excel 2007 dosyasını başka bir dosya biçiminde kaydedebilirsiniz. Farklı Kaydet iletişim kutusunda sağlanan dosya biçimleri, etkin olan sayfanın türüne (çalışma sayfası, grafik sayfası veya başka türde bir sayfa) bağlıdır.

Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi ve sonra da 'ı tıklatarak, başka bir dosya biçiminde (Microsoft Office Excel'in önceki bir sürümünde veya başka bir programda) oluşturulmuş olan dosyaları açabilirsiniz. Açtığınız dosya paylaşılan bir çalışma kitabı değilse, dosyayı Office Excel 2007 biçiminde kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Excel'in önceki sürümlerinde kaydedilmiş dosyalar için, özgün biçimi koruma seçeneğiniz vardır.

 Not   Bir dosyayı başka bir biçimde her kaydedişinizde, dosyanın biçiminin, verilerinin, özelliklerinin bir kısmı kaybolabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Excel dosya biçimi dönüşümlerinde aktarılmayan biçimlendirme ve özellikler.

Bu makalede


Excel biçimleri

Biçim Uzantı Açıklama
Excel Çalışma Kitabı .xlsx Varsayılan Office Excel 2007 XML tabanlı dosya biçimi. Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makro kodunu veya Microsoft Office Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolayamaz.
Excel Çalışma Kitabı (kod) .xlsm Office Excel 2007 XML tabanlı ve makro içerebilen dosya biçimi. VBA makro kodunu ve Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolar.
Excel İkili Çalışma Kitabı .xlsb Office Excel 2007 İkili dosya biçimi (BIFF12).
Şablon .xltx Excel şablonunun varsayılan Office Excel 2007 dosya biçimi. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolayamaz.
Şablon (kod) .xltm Excel şablonları için Office Excel 2007 makro içerebilen dosya biçimi. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolar.
Excel 97- Excel 2003 Çalışma Kitabı .xls Excel 97 - Excel 2003 İkili dosya biçimidir (BIFF8).
Excel 97- Excel 2003 Şablonu .xlt Excel 97 - Bir Excel şablonuna ait Excel 2003 İkili dosya biçimidir (BIFF8).
Microsoft Excel 5.0/95 Çalışma Kitabı .xls Excel 5.0/95 İkili dosya biçimidir (BIFF5).
XML Elektronik Tablosu 2003 .xml XML Elektronik Tablosu 2003 dosya biçimi (XMLSS).
XML Verileri .xml XML Veri biçimi.
Excel Eklentisi .xlam Office Excel 2007 XML tabanlı şablonları etkinleştirilmiş Eklenti, ek kodları çalıştırmak için tasarlanmış tamamlayıcı program. VBA projeleri ile Excel 4.0 makro sayfalarının (.xlm) kullanımını destekler.
Excel 97-2003 Eklentisi .xla Excel 97-2003 Eklentisi, ek kod çalıştırmak için tasarlanmış tamamlayıcı program. VBA projelerinin kullanımını destekler.
Excel 4.0 Çalışma Kitabı .xlw Yalnızca çalışma sayfalarını, grafik sayfalarını ve makro sayfalarını kaydeden bir Excel 4.0 dosya biçimi. Office Excel 2007 bu dosya biçimindeki çalışma kitaplarını açabilir ancak bir Excel dosyasını bu dosya biçiminde kaydedemezsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Metin biçimleri

Biçim Uzantı Açıklama
Biçimlendirilmiş Metin (Boşlukla ayrılmış) .prn Lotus boşlukla ayrılmış biçim. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.
Metin (Sekmeyle ayrılmış) .txt Başka bir Microsoft Windows işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder
Metin (Macintosh) .txt Macintosh işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder
Metin (MS-DOS) .txt MS-DOS işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder
Unicode Metin .txt Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilen karakter kodlama standardı olan Unicode metni olarak kaydeder.
CSV (virgülle ayrılmış) .csv Başka bir Windows işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını virgülle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder
CSV (Macintosh) .csv Macintosh işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını virgülle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder
CSV (MS-DOS) .csv MS-DOS işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını virgülle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder
DIF .dif Veri Değişimi Biçimi. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.
SYLK .slk Simgesel Bağlantı Biçimi. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

 Not   Bir çalışma kitabını metin biçiminde kaydederseniz, tüm biçimlendirme kaybolur.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Diğer biçimler

Biçim Uzantı Açıklama
DBF 3, DBF 4 .dbf dBase III ve IV. Bu dosya biçimlerini Excel'de açabilirsiniz ancak bir Excel dosyasını dBase biçiminde kaydedemezsiniz.
Quattro Pro 5.0 (Win) .wb1 Quattro Pro 5.0 Windows sürümü . Dönüştürücü kullanarak Excel'de Quattro Pro dosyalarını açabilirsiniz. Bir Excel dosyasını Quattro Pro biçiminde kaydedemezsiniz.
Quattro Pro 7.0 (Win) .wb3 Quattro Pro 7.0 Windows sürümü . Dönüştürücü kullanarak Excel'de Quattro Pro dosyalarını açabilirsiniz. Bir Excel dosyasını Quattro Pro biçiminde kaydedemezsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Pano biçimleri

Office Pano verileri aşağıdaki biçimlerden birindeyse Yapıştır veya Özel Yapıştır komutunu kullanarak (Giriş sekmesi, Pano grubu, Yapıştır düğmesi) Microsoft Office Panosu'ndan Excel'e veri yapıştırabilirsiniz.

Biçim Uzantı Pano türü tanımlayıcılar
Resim .wmf veya .emf

Windows Meta Dosyası Biçimi (WMF) veya Gelişmiş Windows Meta Dosyası Biçimi'nde (EMF) Resimler.

 Not   Windows meta dosyası resmini başka bir programdan kopyalarsanız, Excel öğeyi, gelişmiş meta dosyası biçimi resim olarak yapıştırır.

Bit eşlem .bmp Bit eşlem biçiminde (BMP) kaydedilmiş resimler.
Microsoft Excel dosya biçimleri .xls Excel sürüm 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) ve Office Excel 2007 (BIFF12) için ikili dosya biçimleri.
SYLK .slk Simgesel Bağlantı Biçimi.
DIF .dif Veri Değişimi Biçimi.
Metin (sekmeyle ayrılmış) .txt Sekmeyle ayrılmış metin biçimi.
CSV (Virgülle ayrılmış) .csv Virgülle ayrılan değerler biçimi.
Biçimlendirilmiş metin (Boşlukla ayrılmış) .rtf Zengin Metin Biçimi (RTF). Sadece Excel'den
Katıştırılmış nesne .gif, .jpg, .doc, .xls veya .bmp Microsoft Excel nesneleri, OLE (OLE: Programlar arasında bilgi paylaşımında bulunmak için kullanabileceğiniz bir program-tümleme teknolojisi. Tüm Office programları OLE'yi desteklediğinden bağlantılı ve katıştırılmış nesneler yoluyla bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.) 2.0'ı (OwnerLink (SahipBağlantısı: Katıştırılmış nesneyi, sınıf, belge adı ve nesnenin adını tanımlayarak açıklayan bir OLE veri biçimi. Bu veri öğelerinden her biri boşluksuz birer satırdır.)) destekleyen uygun şekilde kaydedilmiş programlardan alınan nesneler ve Resim veya başka bir sunu biçimi.
Bağlantılı nesne .gif, .jpg, .doc, .xls veya .bmp OwnerLink, ObjectLink (NesneBağlantısı: Bağlantılı nesneyi, sınıf, belge adı ve nesnenin adını tanımlayarak açıklayan bir OLE veri biçimi. Bu veri öğelerinden her biri bir boşluksuz satırdır.), Bağlantı, Resim veya başka bir biçim.
Office çizim nesnesi .emf Office çizim nesnesi biçimi veya Resim (Windows gelişmiş meta dosyası biçimi, EMF).
Metin .txt Metin, OEM Metin Göster
HTML .htm

Bağlantı Metni Biçimlendirme Dili.

 Not   Başka bir programdan metin kopyaladığınızda, Excel, özgün metnin biçimine bakmaksızın, metni HTML biçiminde yapıştırır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Excel'de desteklenmeyen dosya biçimleri

Aşağıdaki dosya biçimleri artık Office Excel 2007'de desteklenmemektedir. Bu dosya biçimlerindeki dosyaları açamaz veya kaydedemezsiniz.

Biçim Uzantı Pano türü tanımlayıcılar
Excel Grafiği .xlc Excel 2.0, 3.0 ve 2.x dosya biçimleri
WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4 .wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks Lotus 1-2-3 dosya biçimleri (tüm sürümler)
Microsoft Works .wks Microsoft Works dosya biçimi (tüm sürümler)
WQ1 .wq1 MS-DOS için Quatro Pro MS-DOS dosya biçimi
DBF 2 .dbf DBASE II dosya biçimi

Excel'in desteklemediği dosya biçimleri için ipuçları

Kullanmak istediğiniz dosya biçimi Excel'de desteklenmiyorsa, aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

  • World Wide Web'de (WWW) Excel'de desteklenmeyen dosya biçimleri için dönüştürücü yapan bir şirketi aratın.
  • Başka bir programa tarafından desteklenen bir dosya biçiminde kaydedin. Örneğin, elektronik tablonuzu Excel dosya biçimini desteklemeyen başka bir programa almak isteyebilirsiniz. Ancak program, XML elektronik tablosu veya metin dosya biçimi gibi desteklenen başka bir biçimde alabilir. Bu durumda, çalışma kitabınızı XML elektronik tablosu olarak kaydedip ardından diğer programdan XML dosyasını alabilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007