Euro para birimi hakkında

Bu başlık altında yer alan içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

GösterMicrosoft Excel yerleşik Euro para birimi desteği

İşletim sistemi desteği       Excel'in Euro değerlerini tanıması için, işletim sisteminizin Euro simgesini desteklemesi gerekir. Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 (Service Pack 4 veya sonraki sürümü ile birlikte), Windows Millennium Edition ve Windows 98'de yerleşik Euro desteği bulunur.

Euro simgesini görüntüleyen yazı tipleri       Arial, Courier New, Lucida Console, MS Sans Serif, Tahoma ve Times New Roman yazı tipleri Euro simgesini görüntüler. İşletim sisteminize bağlı olarak, bilgisayarınızda bu yazı tiplerinin tümü bulunmayabilir.

Excel'in Euro değerlerini tanıma yöntemi       Excel, Windows Denetim Masası'ndaki bölgesel ayarlarda belirtilen yerel para birimi simgesini (TL işareti vb.) metin gibi değil, para birimi olarak algılar. Excel, Denetim Masası'nda yerel para biriminiz olarak belirtmeseniz bile, Euro simgesini de para birimi olarak tanır.

 Not   Euro kullanan ülkelerin para birimlerini Euro'ya dönüştürmek için Excel 2002 ve daha ileri sürümlerde Euro Para Birimi Araçları eklenti programını kullanabilirsiniz. Ancak Excel'in hem Euro para birimi değerlerini hem de yerel para birimi değerlerinizi tanıması için bu eklenti programını yüklemeniz veya kurmanız gerekmez.

Euro para birimi değerlerini yazma       Kullandığınız yazı tipi Euro para birimi simgesini destekliyorsa, sayısal tuş takımında ALT+0128 tuş bileşimini kullanarak Euro simgesini yazabilirsiniz.

Değerleri, Euro simgesi Euro sayının önüne veya arkasına gelecek şekilde yazabilir; sayı ile Euro simgesi arasına bir boşluk bırakabilir veya bırakmayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki değerlerden herhangi birini yazarsanız, Excel bunları Bir Euro olarak tanır:

Euro 1     1Euro      Euro 1    1 Euro

Euro para birimi değerlerini biçimlendirme       Euro cinsinden bir değer yazdığınızda, Excel hücreyi para birimi olarak biçimlendirir ve yazdığınız sayı ondalık basamak içeriyorsa, iki ondalık basamak ayırır. Örneğin, Euro  1,2 yazarsanız, Excel değeri Euro  1,20 olarak görüntüler. 2,359Euro yazarsanız, Excel ondalık basamakların üçünü de saklar, ancak son ondalık basamağı yukarı yuvarlar ve değeri 2,36 Euro olarak görüntüler. Euro  1 yazarsanız, Excel Euro  1 değerini görüntüler.

Bir Euro değeri girer ve sonra Geri Al'ı tıklatırsanız Düğme Görüntüsü, Excel para birimi biçimini hücreden veriyle birlikte kaldırır.

Hücreleri biçimlendirmek için kendi Euro para birimi stilinizi de oluşturabilirsiniz.

Euro işaretli değerleri yazdırma       Yazıcınızın yerleşik yazı tiplerinde Euro işareti bulunmuyorsa, Euro işareti yerine bir kutu yazdırılır. Yazıcı yazı tiplerinizi Euro işaretini içerecek biçimde güncelleştirmek için yazıcıyı satın aldığınız yere başvurun. Yazıcınızın ayarlarını yerleşik yazı tiplerini kullanmayacak biçimde de ayarlayabilirsiniz. Bunun için, yazıcınızın ayarları arasında Yazı tiplerini grafik olarak yazdır seçeneğini bulun.

Euro verilerini Excel'e getirme       Dış veri aldığınızda, Excel, Euro ve yerel para birimi simgelerini yazdığınız biçimde tanır. Ancak, başka bir programdaki verileri kopyalayıp Excel'e yapıştırırsanız, Excel Euro değerlerini tanımaz.

Makrolarda Euro değerleri kullanma       Euro değerlerini kullanan makroları (makro: Görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz eylem veya eylem kümesi. Makrolar Visual Basic for Applications programlama dilinde kaydedilir.), yerel para birimi değerlerini kullanan makrolarla aynı biçimde kaydedebilir ve kayıttan yürütebilirsiniz. Modül veya yordam adlarında Euro simgesini kullanmamanız gerekir.

GösterEuro Para Birimi Aracı eklentisi

Araçlar menüsündeki Eklentiler seçeneğini tıklatıp Euro Para Birimi Araçları onay kutusunu işaretleyerek ulaşabileceğiniz Microsoft Excel Euro Para Birimi Araçları eklenti (Excel eklentisi: Excel'e komutlar ve fonksiyonlar eklemek için bilgisayarınıza kurulabilen bileşenler. Bu eklenti programları Excel'e özeldir. Excel veya Office için kullanılabilen diğer eklenti programları Bileşen Nesnesi Modeli (COM) eklentileridir.) programı, Euro para birimiyle ve Euro'yu benimseyen Avrupa Birliği (AB) üyelerinin ulusal para birimleriyle çalışmak için aşağıdaki araçları sunar:

GösterExcel formüllerini dönüştürme

Euro Para Birimi Araçları eklentisi, belirlediğiniz kaynak aralığındaki tüm hücreler üzerinde etkili olur. Kaynak aralığı formüller içeriyorsa, belirlediğiniz genel seçeneklere göre tümünü birden dönüştürebilir veya Excel'in her formülü nasıl dönüştürmek istediğinizi tek tek sormasını sağlayabilirsiniz. Her seferde bir formül veya bir seferde tüm formülleri dönüştürmeyi seçerek, dönüşüm için kullanılacak yöntemi belirleyebilirsiniz.

Formülleri değerlere dönüştürme       Bu yöntemi kullandığınızda, Excel kaynak aralığındaki formülleri hesaplar, sonuçları yeni para birimine dönüştürür ve elde edilen değerleri hedef aralığına döndürür.

Daha sonra, kaynak formüldeki başvurulan hücrelerin değerleri değiştiğinde, dönüştürülen sonuçları yeniden hesaplamanız gerekmiyorsa, bu yöntemi kullanın. Bu varsayılan yöntemdir.

Özgün verileri yeni formüllere bağlama       Bu yöntem, hedef aralığında kaynak formülleri içeren hücrelere başvuran yeni formüller oluşturur. Elde edilen bağlantılı formüller, EUROCONVERT çalışma sayfası fonksiyonunu kullanarak kaynak formüllerin sonucunu yeni para birimine dönüştürür.

Kaynak formüllerin başvuruda bulunduğu hücrelerdeki değerleri güncelleştirmeyi ve dönüştürülen sonuçları yeniden hesaplamayı planlıyorsanız bu yöntemi kullanın. Kaynak formüller tarafından başvuruda bulunulan hücreleri dönüştürmediğinizde ve yeni para birimine dönüştürmeden önce kaynak para birimini kullanarak hesaplama yapmak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz.

EuroConvert uygulamadan özgün formülü kopyalama       Bu yöntem, kaynak formülleri yeni hücrelere kopyalar ve göreli hücre başvurularını (göreli başvuru: Bir formülde, hücrenin, formülü ve başvurulan hücreyi içeren hücrenin göreli konumunu esas alan adresi. Formülü kopyalarsanız, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Göreli başvuru A1 biçimini alır.) ayarlayarak dönüştürülmüş değerleri içeren hedef hücrelerine başvuruda bulunmasını sağlar.

Kaynak formüllerin başvuruda bulunduğu tüm hücrelerdeki değerleri dönüştürüyorsanız ve yeni formüllerin, sonuçları hesaplarken bu dönüştürülmüş değerleri kullanmasını istiyorsanız, bu yöntemi kullanın.

Hedef hücreyi boş bırakma       Bu yöntem, kopyalama veya dönüştürme işlemi yapmaksızın formülü atlar ve formülün hedef hücresine bir değer girmez. Ancak daha önce Para birimi veya ISO çıkış değerini seçtiyseniz, kaynak hücredeki kenarlıklar ve yazı tipi gibi hücre biçimlendirmelerini hedef hücreye kopyalar.

Hedef aralığına eklemek istemediğiniz formüller için bu yöntemi kullanın.

Yeni formül düzenleme       Kaynak formülü temel alarak kendi formüllerinizi yazabilir veya yeni bir formül oluşturabilirsiniz. Örneğin, formülü değiştirerek başka bir değeri hesaplamasını veya farklı hücrelere başvuruda bulunmasını sağlayabilir ya da formüle bir çalışma sayfası fonksiyonu ekleyebilirsiniz.

Diğer yöntemlerin hiçbiri gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, bu yöntemi kullanın.

GösterExcel'in önceki sürümlerinde Euro para birimiyle çalışma

Excel 2000'den önceki sürümlerde Euro para birimiyle çalışmayı sağlayan araçları Microsoft Office Web sitesinde bulabilirsiniz. Excel ürününün önceki sürümlerini kullanıyorsanız, Excel 2002 veya daha ileri bir sürümde oluşturulan ve uyumlu bir biçimde kaydedilen çalışma kitaplarında Euro değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Bu araçlar yalnızca biçimlendirme desteği sağlar; çalışma kitabında EUROCONVERT fonksiyonunu içeren hücreler varsa #AD? hatası döndürülür.

Excel 2000 kullanıyorsanız       Euro Para Birimi Aracı eklentisi yüklendiyse Excel 2000, EUROCONVERT fonksiyonunu destekler.

Macintosh için Excel 98 kullanıyorsanız       Macintosh için Excel 98'de Euro özelliklerinin kullanılması hakkında bilgi almak için Microsoft Office Web sitesine, Macintosh'ta Windows için Excel dosyalarıyla çalışma konusunda bilgi almak için Excel 98 Yardımı'na bakın.

Euro simgesini görüntülemek için, önce Euro simgesini içeren yazı tiplerini yüklemelisiniz. Kullandığınız Macintosh işletim sistemi sürümü için bu yazı tiplerini Apple Computer Inc. şirketinden temin edebilirsiniz. Çalışma kitabını açtığınız Macintosh sistemindeki yazı tipleri Euro simgesini içermiyorsa, Euro simgesi (Euro ) altçizgi ( _ ) olarak görüntülenir. EUROCONVERT çalışma sayfası fonksiyonunu içeren bağlantıları güncelleştirir veya formülleri hesaplarsanız, formüllerde #AD? hatası görüntülenir.

Excel 97 kullanıyorsanız       Excel 97 için sağlanan eklenti, yalnızca biçimlendirme desteği içerir. Eklentiyi yüklemezseniz, Euro para birimi sayı biçimini sizin oluşturmanız gerekir.

Excel 97'den önceki ürün sürümlerini kullanıyorsanız       Excel 97'den önceki Windows veya Macintosh için Excel sürümlerinde eklenti programı kullanılamaz. Windows 3.x için Euro yazı tipleri hakkında bilgi için, Microsoft Office Web sitesine bakın. Euro değerleri ve formülleri içeren Excel 2002 veya daha ileri bir sürümdeki çalışma kitabını Excel 95'ten önceki bir Excel sürümüyle uyumlu olacak biçimde kaydederseniz ve çalışma kitabını o sürümde açarsanız, Euro simgesi için işletim sistemi desteğiniz yoksa, Euro simgesi görüntülenmez. EUROCONVERT çalışma sayfası fonksiyonunu içeren bağlantıları güncelleştirir veya formülleri hesaplarsanız, formüllerde #AD? hatası görüntülenir.

 Not   Kullandığınız işletim sistemi ne olursa olsun, belgenizi önceki sürümlere ait bir Excel dosya türünde veya Excel dışında bir dosya biçiminde kaydederseniz, Euro simgesi görüntülenmez veya farklı bir karakter olarak görüntülenir.

EUROCONVERT formülleri içeren bir çalışma sayfasını Excel'in bu fonksiyonu desteklemeyen bir sürümüyle (Excel 97 veya daha önceki bir sürüm) kullanmak için, çalışma kitabını Excel 2002 veya daha ileri bir sürümde açabilir, yalnızca hücrelerin değerlerini kopyalayıp yeni bir çalışma sayfasına yapıştırabilir ve sonra çalışma kitabını Excel'in önceki sürümüyle uyumlu bir biçimde kaydedebilirsiniz.

GösterDönüştürme oranları ve yeni üyelerin para birimleri

Para birimlerini dönüştürmek için kullandığınız araçlar, sabit dönüştürme oranı değerlerini ve AB tarafından belirlenen dönüştürme araçlarını kullanır. Geçerli kurallar ve kurlar hakkında bilgi almak için, Avrupa Komisyonu'nun Euro ile ilgili yayınlarına veya Microsoft Office Web sitesine bakın.

Geçerli Euro üyesi para birimlerinin bir listesi için, EUROCONVERT çalışma sayfası fonksiyonuna bakın. Web'den geçerli olarak yüklenebilir durumdaki güncelleştirmelerle ilgili bilgi almak için, Microsoft Office Euro Web sitesine bakın. Güncelleştirmeleri elde etmenin diğer yolları hakkında bilgi için, Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne veya Microsoft Office sağlayıcınıza başvurun.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003