Hücreleri veya verileri birleştirme veya bölme

GösterTek bir hücrenin içeriğini birçok hücreye yayma

Birden çok hücreye yayılmış veya ortalanmış metin

Birden çok hücreye yayılmış veya ortalanmış metin

 Uyarı   Microsoft Excel sadece seçili aralıktaki (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) üst en soldaki veriyi sonuç birleştirilen hücreye (birleştirilmiş hücre: Seçilmiş iki veya ikiden çok hücrenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş tek bir hücre. Birleştirilmiş bir hücrenin hücre başvurusu başlangıçta seçilen aralığın sol üst hücresidir.) yerleştirir. Diğer hücrelerde veri varsa, veriler silinir.

 1. İstediğiniz verileri, aralıktaki üst en soldaki hücreye kopyalama.
 2. Birleştirmek istediğiniz hücreleri seçin.
 3. Bir satırdaki veya sütundaki hücreleri birleştirmek ve hücre içeriğini ortalamak için Biçimlendirme araç çubuğunda Düğme Görüntüsü Birleştir ve Ortala (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.)simgesini tıklatın.

Gösterİpucu

Birleştirilen bir hücredeki metin hizalamasını Biçimlendirme araç çubuğundan Sola Hizala Düğme Görüntüsü, Ortala Düğme Görüntüsü veya Sağa Hizala Düğme Görüntüsü seçeneklerini tıklatarak değiştirebilirsiniz. Dikey hizalama da dahil, metin hizalamasına ilişkin başka değişiklikler yapmak için, Hizalama sekmesindeki (Hücreler komutu, Biçim menüsü) seçenekleri kullanın.

GösterBirleştirilen hücreleri bölme

GösterMetni hücreler arasında bölme

 1. Metin değerlerini içeren hücre aralığını seçin. Aralığın satır yüksekliği istenildiği kadar olabilir; ancak, bir sütundan daha geniş olmaması gerekir.

 Not   Seçili sütunun sağında bir veya daha fazla boş sütun olmalıdır veya seçili sütunun sağ tarafındaki verilerin üzerine yazılır.

 1. Veri menüsündeki Sütunlar Halinde Metin'i tıklatın.
 2. Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyerek metni sütunlara nasıl bölmek istediğinizi belirtin.

GösterFormül kullanarak, birçok hücredeki metni tek hücrede birleştirme

Bu görevi gerçekleştirmek için ve işareti (&) işlecini veya BİRLEŞTİR fonksiyonunu kullanın.

Çalışma sayfası örneği

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
A B
Adı Soyadı
Gamze Etikan
Emre Ilgaz
Formül Açıklama (Sonuç)
=A2&" "&B2 Yukarıdaki adları boşlukla (Gamze Etikan) ayırarak birleştirir
=B3&"; "&A3 Yukarıdaki adları virgülle (Ilgaz, Emre) ayırarak birleştirir
=BİRLEŞTİR(A2," ";B2) Yukarıdaki adları boşlukla (Gamze Etikan) ayırarak birleştirir

 Not   Formül, tırnak işaretleri arasında boşluk kullanarak ilk adlarla soyadlarının arasına bir boşluk ekler. Sonuçta harflerden oluşan herhangi bir metni  — değişmeyen metin — içermek için tırnak işaretleri kullanın.

Fonksiyon ayrıntıları

BİRLEŞTİR

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003