DEVRİK_DÖNÜŞÜM

Bir dikey hücre aralığını yatay aralığa, yatay hücre aralığını ise dikey aralığa dönüştürür. DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonu bir dizi formülü (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) olarak girilmeli ve aralığın satır ve sütun sayısı, dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) için geçerli olan satır ve sütun sayısıyla aynı olmalıdır. Çalışma sayfasındaki bir dizinin dikey ve yatay yönelimini tersine çevirmek için DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonunu kullanın.

Sözdizimi

DEVRİK_DÖNÜŞÜM(dizi)

Dizi     bir işlem tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dize veya hücre aralığıdır. Bir dizenin devrik dönüşümü, dizenin ilk satırını, yeni dizenin ilk sütunu, dizenin ikinci satırını yeni dizenin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek oluşturulur.

Örnek 1

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A B C
Veri Veri Veri
1 2 3
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEVRİK_DÖNÜŞÜM($A$2:$C$2) İlk sütundaki değer (1)
İkinci sütundaki değer (2)
Üçüncü sütundaki değer (3)

 Not   Örnekteki formül, dizi formülü olarak girilmelidir. Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, formül hücresinden başlayarak A5:A7 aralığını seçin. F2 tuşuna ve sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, yalnızca 1 sonucunu verir.

Örnek 2

DOT gibi bazı fonksiyonlar, yatay diziler verir. DOT fonksiyonu, bir çizginin eğimi ile çizginin Y eksenini kestiği noktayı içeren yatay bir dizi elde etmenizi sağlar. Aşağıdaki formül, DOT fonksiyonuyla elde edilen eğim ve Y kesme noktası değerlerinin dikey dizisini verir.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
5
A B
Bilinen y Bilinen x
1 0
9 4
5 2
7 3
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEVRİK_DÖNÜŞÜM(DOT(A2:A5,B2:B5,,YANLIŞ)) Eğim (2)
Y kesme noktası (1)

 Not   Örnekteki formül, dizi formülü olarak girilmelidir. Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, formül hücresinden başlayarak A7:A8 aralığını seçin. F2 tuşuna ve sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, yalnızca 2 sonucunu verir.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003