ALTTOPLAM

Bir listede veya veritabanında bir alt toplam verir. Genellikle Veri menüsünde Alt Toplamlar komutunu kullanarak alt toplamları olan bir liste oluşturmak daha kolaydır. Alt toplamları olan liste bir kez oluşturulduktan sonra, ALTTOPLAM fonksiyonunu düzenleyerek değiştirebilirsiniz.

Sözdizimi

ALTTOPLAM(işlev_sayısı, başv1, başv2, ...)

İşlev_sayısı     bir listede alt toplamları hesaplamak için hangi fonksiyonların kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 (gizli değerleri kapsar) veya 101 ile 111 (gizli değerleri yok sayar) arasında bir sayıdır.

İşlev_sayısı
(gizli değerleri kapsar)
İşlev_sayısı
(gizl
i değerleri yok sayar)
İşlev
1 101 ORTALAMA
2 102 SAY
3 103 DOLUSAY
4 104 MAK
5 105 MİN
6 106 ÇARPIM
7 107 STDSAPMA
8 108 STDSAPMAS
9 109 TOPLA
10 110 VAR
11 111 VARS

Başv1, başv2,   alt toplamını almak istediğiniz 1 ile 29 arasındaki aralık veya başvurudur.

Uyarılar

  • Başv1, başv2,… içinde başka alt toplamlar (veya iç içe girmiş alt toplamlar) varsa, bu iç içe girmiş alt toplamlar iki kez sayılmayı önlemek üzere gözardı edilir.
  • 1 ile 11 arasındaki işlev_sayısı sabitleri için, ALTTOPLAM işlevi, Biçim menüsünün Satır alt menüsü alt menüsündeki Gizle komutu ile gizlenen satırların değerlerini kapsar. Bir listedeki gizli ve gizlenmemiş sayıların alt toplamını almak istediğinizde bu sabitleri kullanın. 101 ile 111 arasındaki işlev_sayısı sabitleri için, ALTTOPLAM işlevi, Biçim menüsünün Satır alt menüsü alt menüsündeki Gizle komutu ile gizlenen satırların değerlerini yok sayar. Bir listedeki yalnızca gizlenmemiş sayıların alt toplamını almak istediğinizde bu sabitleri kullanın.
  • ALTTOPLAM işlevi, kullandığınız işlev_sayısı değerinden bağımsız olarak, bir filtrenin sonucuna dahil edilmeyen tüm satırları yok sayar.
  • ALTTOPLAM işlevi, veri sütunları veya dikey aralıklar için tasarlanmıştır. Veri satırları veya yatay aralıklar için tasarlanmamıştır. Örneğin, 101 veya daha büyük bir işlev_sayısı kullanarak yatay bir aralığın alt toplamını aldığınızda (örneğin ALTTOPLAM(109,B2:G2)), bir sütunu gizlemek, alt toplamı etkilemez. Ancak, dikey bir aralığın alt toplamındaki bir satırı gizlemek, alt toplamı etkiler.
  • Başvurulardan biri 3-B ise, ALTTOPLAM, #DEĞER! hata değeri verir.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun üstbilgilerini seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
5
A
Veri
120
10
150
23
Formül Açıklama (Sonuç)
=ALTTOPLAM(9;A2:A5) TOPLA fonksiyonu kullanılarak yukarıdaki sütunun alt toplamı (303)
=ALTTOPLAM(1;A2:A5) ORTALAMA fonksiyonu kullanılarak yukarıdaki sütunun alt toplamı (75,75)
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003