KAREKÖK

Pozitif bir karekök verir.

Sözdizimi

KAREKÖK(sayı)

Sayı     karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır.

Uyarı

Sayı negatifse, KAREKÖK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A
Veri
-16
Formül Açıklama (Sonuç)
=KAREKÖK(16) 16'nın karekökü (4)
=KAREKÖK(A2) Yukarıdaki sayının karekökü. Sayı negatif olduğundan hata verir (#SAYI!)
=KAREKÖK(ABS(A2)) Yukarıdaki sayının mutlak değerinin karekökü (4)
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003