ÇARPIKLIK

Dağılım çarpıklığını verir. Çarpıklık, bir dağılımın ortalaması etrafındaki asimetri derecesini belirtir. Pozitif çarpıklık, asimetrik ucu daha yüksek pozitif değerlere doğru genişleyen bir çarpıklığı belirtir. Negatif çarpıklık, asimetrik ucu daha düşük negatif değerlere doğru genişleyen bir dağılımı belirtir.

Sözdizimi

ÇARPIKLIK(sayı1;sayı2;...)

Sayı1, sayı2 ...     çarpıklığını hesaplamak istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. Noktalı virgüllerle ayrılan bağımsız değişkenlerin yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvuruyu kullanabilirsiniz.

Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
  • Dizi veya başvuru bağımsız değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Üçten az veri noktası varsa veya örnek standart sapması sıfırsa, ÇARPIKLIK fonksiyonu #SAYI/0! hata değeri verir.
  • Çarpıklık denklemi tanımı:

Denklem

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Veri
3
4
5
2
3
4
5
6
4
7
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÇARPIKLIK(A2:A11) Yukarıdaki veri kümesinin dağılımının çarpıklığı (0,359543)
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003