FAİZ_ORANI

Bir yatırımın dönem başına faiz oranını verir. FAİZ_ORANI yinelemeyle hesaplanır; sıfır veya daha fazla çözümü olabilir. FAİZ_ORANI fonksiyonunun sıralı sonuçları, 20 yinelemeden sonra 0,0000001 içinde yakınlaşmıyorsa, FAİZ_ORANI fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Sözdizimi

FAİZ_ORANI(dönem_sayısı;devresel_ödeme;bd;gd;tür;tahmin)

Dönem_sayısı, devresel_ödeme, bd, gd ve tür bağımsız değişkenlerinin ayrıntılı bir açıklaması için BD fonksiyonuna bakın.

Dönem_sayısı     bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır.

Devresel_ödeme     her dönem yapılan ödemedir ve yatırım süresi boyunca değişemez. Normal olarak, devresel_ödemenin içinde ana para ve faizi olsa da, diğer ücretler veya vergiler yoktur. Devresel_ödeme atlanırsa, gd bağımsız değişkenini de eklemeniz gerekir.

Bd     bugünkü değerdir (gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin toplam tutarının bugünkü değeri).

Gd     gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Gd belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir borcun gelecekteki değeri 0'dır).

Tür     0 veya 1 sayısıdır ve ödemelerin ne zaman yapılacağını belirtir.

Tür Ödeme zamanı
0 veya belirtilmemiş Dönem sonu
1 Dönem başı

Tahmin, oranın ne olacağına ilişkin tahmininizdir.

  • Tahmin belirtilmezse, yüzde 10 olduğu varsayılır.
  • FAİZ_ORANI fonksiyonunun sonuçları birbirine yaklaşmazsa, tahmin için başka değerler deneyin. Tahmin 0 ile 1 arasındaysa, FAİZ_ORANI fonksiyonu sonuçları genellikle birbirine yaklaşır.

Uyarı

Tahmin ve dönem_sayısı için belirlediğiniz birimler konusunda tutarlı olmaya dikkat edin. Yüzde 12'lik faizle dört yıllık bir kredi için aylık ödemeler yapıyorsanız, tahmin için %12/12, dönem_sayısı için 4*12'yi kullanın. Aynı kredi için yıllık ödemeler yapıyorsanız tahmin için %12, dönem_sayısı için 4'ü kullanın.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
A B
Veri Açıklama
4 Borç ödenecek yıl sayısı
-200 Aylık ödeme
8000 Kredi miktarı
Formül Açıklama (Sonuç)
=FAİZ_ORANI(A2*12;A3;A4) Yukarıdaki koşullara göre borcun aylık faiz oranı (%1)
=FAİZ_ORANI(A2*12;A3;A4)*12 Yukarıdaki koşullara göre borcun yıllık faiz oranı (0,09241767 veya %9,24)

 Not   Ay sayısının elde edilmesi için borcun 12 ile çarpıldığı yılların sayısı.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003