S_SAYI_ÜRET

0'dan büyük veya eşit ve 1'den küçük rastgele bir sayıyı eşit dağılımla verir. Çalışma sayfası her hesaplandığında yeni bir rastgele sayı verilir.

Sözdizimi

S_SAYI_ÜRET( )

Uyarılar

  • A ve b arasında rastgele gerçek sayı üretmek için kullanın:

S_SAYI_ÜRET()*(b-a)+a

  • S_SAYI_ÜRET'i rastgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor, ancak hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız, formülü rastgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SAYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsünde Formül Denetleme'nin üzerine gelin ve Formül Denetimi Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=S_SAYI_ÜRET() 0 ve 1 arasında rastgele bir sayı (farklılık gösterir)
=S_SAYI_ÜRET()*100 0'a eşit veya 0'dan büyük ancak 100'den küçük rasgele bir sayı (farklılık gösterir)
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003