DEVRESEL_ÖDEME

Sabit ödemeler ve sabit faiz oranı temelinde bir yatırımın ödemesini verir.

Sözdizimi

DEVRESEL_ÖDEME(oran;dönem_sayısı;bd;gd;tür)

DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonundaki bağımsız değişkenlerin ayrıntılı bir açıklaması için BD fonksiyonuna bakın.

Oran     borcun faiz oranıdır.

Dönem_sayısı     yatırımdaki ödeme dönem sayısıdır.

Bd     bugünkü değerdir (gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin toplam tutarının bugünkü değeri; anapara olarak da bilinir).

Gd     gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Gd belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir kredinin gelecekteki değeri 0'dır).

Tür     0 veya 1 sayısıdır ve ödemelerin ne zaman yapılacağını belirtir.

Tür Ödeme zamanı
0 veya belirtilmemiş Dönem sonu
1 Dönem başı


Açıklamalar

 • DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonunun verdiği ödeme ana para ve faizi içerir, ama vergileri, ihtiyat ödemelerini veya yatırımlara ilişkin olan bazı ücretleri içermez.
 • Oran ve dönem_sayısı için belirlediğiniz birimler konusunda tutarlı olmaya dikkat edin. Yüzde 12'lik faizle dört yıllık bir kredi için aylık ödemeler yapıyorsanız, oran için %12/12, dönem_sayısı için 4*12'yi kullanın. Aynı kredi için yıllık ödemeler yapıyorsanız oran için yüzde 12, dönem_sayısı için 4'ü kullanın.

Gösterİpucu

Yatırımın süresi boyunca ödenen toplam tutarı bulmak için verilen DEVRESEL_ÖDEME değerini dönem_sayısı ile çarpın.

Örnek 1

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuş bileşimine basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuş bileşimine basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
A B
Veri Açıklama
%8 Yıllık faiz oranı
10 Ödeme yapılan ay sayısı
10000 Kredi miktarı
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEVRESEL_ÖDEME(A2/12;A3;A4) Yukarıdaki koşullara göre kredi için yapılan aylık ödeme (-1.037,03)
=DEVRESEL_ÖDEME(A2/12;A3;A4;0;1) Ödemelerin dönemin başlangıcında yapılması dışında, yukarıdaki koşullara göre kredi için yapılan aylık ödeme (-1.030,16)

Örnek 2

Borçlar yerine yıllık ödemeleri saptamak için DEVRESEL_ÖDEME'yi kullanabilirsiniz.

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan örnek seçme

Yardım'dan örnek seçme
 1. CTRL+C tuş bileşimine basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuş bileşimine basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
A B
Veri Açıklama
%6 Yıllık faiz oranı
18 Tasarruf etmeyi planladığınız yıllar
50.000 18 yılda kazanılmasını istediğiniz miktar
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEVRESEL_ÖDEME(A2/12;A3*12;0;A4) 18 yılın sonunda 50.000'e ulaşılması için her ay tasarruf edilmesi gereken miktar (-129,08)

 Not   Aylık oranın elde edilmesi için faiz oranı 12'ye bölünür. Ödeme sayısının elde edilmesi için paranın ödendiği yıllar 12 ile çarpılır.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003