BASIKLIK

Bir veri kümesinin basıklığını verir. Basıklık, normal dağılımla karşılaştırıldığında, bir dağılımın göreceli dikliğini ya da düzlüğünü verir. Pozitif basıklık, görece dik bir dağılımı belirtir. Negatif basıklık görece düz bir dağılımı belirtir.

Sözdizimi

BASIKLIK(sayı1;sayı2;...)

Sayı1, sayı2, ...     basıklığını hesaplamak istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. Noktalı virgüllerle ayrılan bağımsız değişkenlerin yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvurusunu kullanabilirsiniz.

Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
  • Dizi veya başvuru bağımsız değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Dörtten az veri noktası varsa ya da örneğin standart sapma sıfıra eşitse, BASIKLIK fonksiyonu #SAYI/0! hata değeri verir.
  • Basıklık aşağıdaki gibi tanımlanır:

Denklem

burada:

s örneklemenin standart sapmasıdır.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Veri
3
4
5
2
3
4
5
6
4
7
Formül Açıklama (Sonuç)
=BASIKLIK(A2:A11) Yukarıdaki veri kümesinin basıklığı (-0,1518)
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003