BUL, BULB

BUL ve BULB, bir metin dizesini başka bir metin dizesi içinde bulur ve ikinci metin dizesinin ilk karakterine göre ilk metin dizesinin başlangıç konumunun sayısını döndürür.

 Önemli   BUL, tek baytlı karakter kümesi (SBCS) kullanan dillere, BULB ise çift baytlı karakter kümesi (DBCS) kullanan dillere yöneliktir. Bilgisayarınızın varsayılan dil ayarı, döndürülen değeri aşağıda gösterildiği şekilde etkiler:

 • BUL, ister tek baytlı ister çift baytlı olsun, her karakteri 1 olarak sayar (varsayılan dil ayarı bunu etkilemez).
 • DBCS desteği olan bir dilde düzenlemeyi etkinleştirdiğinizde ve bunu varsayılan dil olarak ayarladığınızda, BULB her çift baytlı karakteri 2 olarak sayar. Bunun dışındaki durumlarda BULB her karakteri 1 sayar.

DBCS desteği olan diller Japonca, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel) ve Kore dilidir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Yardım konularına bakın:

Sözdizimi

BUL(bul_metin;metin;başlangıç_sayısı)

BULB(bul_metin;metin;başlangıç_sayısı)

Bul_metin     bulmak istediğiniz metindir.

Metin     bulmak istediğiniz metni içeren metindir.

Başlangıç_sayısı;     aramanın başlatılacağı karakteri belirtir. Metin'deki ilk karakter karakter sayısı 1'dir. Başlangıç_sayısı belirtilmezse 1 olduğu varsayılır.

Uyarılar

 • BUL ve BULB büyük/küçük harf duyarlıdır ve joker karakter kullanımına izin vermez. Büyük/küçük harf duyarlı bir arama yapmak istemiyorsanız veya joker karakter kullanmak istiyorsanız, MBUL ve ARAB kullanın.
 • Bul_metin "" (boş metin) ise, BUL arama dizesindeki ilk karakteri (başlangıç_sayısı veya 1 numaralı karakter) seçer.
 • Bul_metinde joker karakter olamaz.
 • Bul_metin, metinde yoksa, BUL ve BULB fonksiyonları #DEĞER! hata değeri verir.
 • Başlangıç_sayısı sıfırdan büyük değilse, BUL ve BULB fonksiyonları #DEĞER! hata değeri verir.
 • Başlangıç_sayısı, metinin uzunluğundan büyükse, BUL ve BULB fonksiyonları #DEĞER! hata değeri verir.
 • Belirli sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı'nı kullanın. BUL'u örnek olarak kullanalım ve "AGF0093.GençErkekKıyafeti" metin dizesiyle çalıştığınızı varsayalım. Metin dizesinin açıklayıcı bölümündeki ilk "G" karakterinin sayısını bulmak için, metnin seri numarası kısmının aranmaması amacıyla başlangıç_sayısı'nı 8 olarak belirtin. BUL fonksiyonu 8. karakterden başlar, bir sonraki karakterde bul_metin'i bulur ve 9 sayısını verir. BUL, başlangıç_sayısı 1'den büyükse atladığınız karakterleri de sayarak, karakter sayısını her zaman metin'in başlangıcını esas alarak verir.

Örnek 1: BUL

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsünde Formül Denetleme'nin üzerine gelin ve Formül Denetimi Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A
Veri
Meryem Meriç
Formül Açıklama (Sonuç)
=BUL("M";A2) Yukarıdaki dizede, birinci "M" konumu (1)
=BUL("m";A2) Yukarıdaki dizede, birinci "m" konumu (6)
=BUL("M";A2;3) Üçüncü karakterle başlayan yukarıdaki dizede, birinci "M" konumu (8)

Örnek 2: PARÇAAL'ın içinde BUL

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsünde Formül Denetleme'nin üzerine gelin ve Formül Denetimi Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
A
Veri
Seramik İzolatörler #124-TD45-87
Bakır Bobinler #12-671-6772
Değişken Dirençler #116010
Formül Açıklama (Sonuç)
=ORTADAN(A2;1;BUL(" #";A2;1)-1) Yukarıda birinci dizede bulunan metni 1. konumdan "#" konumuna ayıklar (Seramik İzolatörler)
=ORTADAN(A3;1;BUL(" #";A3;1)-1) Yukarıda ikinci dizede bulunan metni 1. konumdan "#" konumuna ayıklar (Bakır Bobinler)
=ORTADAN(A4,1,BUL(" #",A4,1)-1) Yukarıda üçüncü dizede bulunan metni 1. konumdan "#" konumuna ayıklar (Değişken Dirençler)

Örnek 3: BULB (bilgisayarınızda DBCS desteği olan bir varsayılan dil ayarlandığında)

Aşağıdaki örnekte:

 • karakterler baytlarına göre sayıldığından BULB 3 verir; ilk karakter 2 bayttır, bu nedenle ikinci karakter 3. bayttan başlar.
 • BUL 2 döndürür çünkü "Tokyo ile Shibuya " dizenin içinde ikinci parçada yer almaktadır. Bilgisayarınızın varsayılan dil ayarı ne olursa olsun, BUL 2 döndürür.

=BULB("Tokyo ile Shibuya ","Tokyo ile Shibuya Tokyo ile Shibuya Tokyo ile Shibuya ") eşittir 3

=BUL("Tokyo ile Shibuya ","Tokyo ile Shibuya Tokyo ile Shibuya Tokyo ile Shibuya ") eşittir 2

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003