ÖZDEŞ

İki metin dizesini karşılaştırır ve ikisi de tam olarak birbirinin aynıysa DOĞRU, değilse YANLIŞ değerini verir. ÖZDEŞ büyük-küçük harf duyarlıdır, ancak biçimlendirme farklılıklarını dikkate almaz. ÖZDEŞ fonksiyonunu bir belgeye girilen metni sınamak için kullanın.

Sözdizimi

ÖZDEŞ(metin1;metin2)

Metin1     birinci metin dizesidir.

Metin2     ikinci metin dizesidir.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
A B
Birinci dize İkinci dize
sözcük sözcük
Sözcük sözcük
s özcük sözcük
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÖZDEŞ(A2;B2) Birinci sıradaki dizelerin eşleşip eşleşmediğini denetler (DOĞRU)
=ÖZDEŞ(A3;B3) İkinci sıradaki dizelerin eşleşip eşleşmediğini denetler (YANLIŞ)
=ÖZDEŞ(A4;B4) Üçüncü sıradaki dizelerin eşleşip eşleşmediğini denetler (YANLIŞ)
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003