BİRLEŞTİR

Birkaç metin dizesini bir metin dizesi şeklinde birleştirir.

Sözdizimi

BİRLEŞTİR (metin1,metin2,...)

Metin1, metin2, ...     tek bir öğe olarak birleştirilecek 1 - 30 arasında metin öğesi. Metin öğeleri metin dizeleri, sayılar veya tek hücre başvuruları olabilir.

Uyarılar

Metin öğelerini birleştirmek için BİRLEŞTİR işlevi yerine "&" işleci de kullanılabilir.

Örnek

Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyalarsanız daha kolay anlayabilirsiniz.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
A
Veri
tatlısu alabalığı
türleri
32
Formül Açıklama
=BİRLEŞTİR(",A2," ",A3," için "nehir yoğunluğu ",A4,"/m") Yukarıdaki verilerden gelen bir cümleyi birleştirir (Tatlısu alabalığı türleri için nehir yoğunluğu 32/m)
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003