Sayfayı bölerek veya bölmeleri dondurarak sayfanın iki parçasını aynı anda görüntüleme

Bölmelere ayırma

  1. Dikey kaydırma çubuğunun en üstündeki ya da yatay kaydırma çubuğunun ucundaki bölme kutusunu seçin.

Bölme kutusu

  1. İşaretçi, bir bölme işaretçisine Bölme işaretçisi dönüşünce, bölme kutusunu, istediğiniz konumun altına veya soluna doğru sürükleyin.

Bölmeleri dondurma

Bölmeleri (bölme: Belge penceresinin, dikey veya yatay çubuklarla çevrelenen ve diğer bölümlerden ayrılan parçası.) dondurmak, sayfayı kaydırdığınızda görünür durumda kalmasını istediğiniz verileri seçmenizi sağlar. Örneğin, sayfayı kaydırırken satır ve sütun etiketlerini görünür tutabilirsiniz.

Birinci satırı dondurulan çalışma sayfası penceresi

  1. Bir bölmeyi dondurmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Üst yatay bölme       Bölmenin görünmesini istediğiniz yerin altındaki satırı seçin.

Sol dikey bölme       Bölmenin görünmesini istediğiniz yerin sağındaki sütunu seçin.

Hem üst, hem de sol bölme       Bölmenin görünmesini istediğiniz yerin altındaki ve sağındaki hücreyi tıklatın.

  1. Pencere menüsünde, Parçaları Dondur'u tıklatın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003