Klavye kısayolları

Bu başlık altında yer alan içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Bu konuyu yazdırmak için SEKME tuşuna basarak Tümünü Göster'i seçin, ENTER tuşuna basın ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

 Not   Sık kullandığınız bir eylemin kısayol tuşu yoksa, bir kısayol tuşu atamak üzere makro kaydedebilirsiniz.

Office arabirimi ile ilgili tuşlar

GösterPencereleri görüntüleme ve kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Sonraki programa geçer. ALT+SEKME
Önceki programa geçer. ALT+ÜSTKARAKTER+SEKME
Windows Başlat menüsünü görüntüler. CTRL+ESC
Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır. CTRL+W veya CTRL+F4
Seçili çalışma kitabı penceresinin boyutunu eski haline getirir. CTRL+F5
Bölünmüş (Pencere menüsü, Böl komutu) bir çalışma sayfasındaki bir sonraki bölmeye geçer. F6
Bölünmüş bir çalışma sayfasındaki bir önceki bölmeye geçer. ÜSTKARAKTER+F6
Birden çok çalışma kitabı penceresi açıksa, bir sonraki çalışma kitabı penceresine geçer. CTRL+F6
Önceki çalışma kitabı penceresine geçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+F6
Çalışma kitabı penceresi ekranı kaplamıyorsa, Taşı komutunu (çalışma kitabı penceresinin Denetim menüsü) gerçekleştirir. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında ESC tuşuna basın. CTRL+F7
Çalışma kitabı penceresi ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresinin Denetim menüsü) gerçekleştirir. Pencereyi yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında ESC tuşuna basın. CTRL+F8
Çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür. CTRL+F9
Seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını sağlar veya pencereyi eski boyutuna getirir. CTRL+F10
Ekranın görüntüsünü Pano'ya kopyalar. PRTSCR
Seçili pencerenin görüntüsünü Pano'ya kopyalar. ALT+PRINT SCREEN

GösterAkıllı etiketlere erişme ve kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Akıllı etiketle ilgili menüyü veya iletiyi görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, bir sonraki akıllı etikete geçer ve ilgili menüyü veya iletiyi görüntüler. ALT+ÜSTKARAKTER+F10
Akıllı etiket menüsündeki bir sonraki öğeyi seçer. AŞAĞI OK
Akıllı etiket menüsündeki bir önceki öğeyi seçer. YUKARI OK
Akıllı etiket menüsünden seçilen öğe ile ilgili eylemi gerçekleştirir. ENTER
Akıllı etiket menüsünü veya iletisini kapatır. ESC

Gösterİpucu

Her akıllı etiket görüntülendiğinde sesle uyarılmanızı sağlayabilirsiniz. Sesli yardımları işitebilmek için ses kartınız olması gerekir. Ayrıca, Microsoft Office Sesleri bilgisayarınızda yüklü olmalıdır.

World Wide Web erişiminiz varsa, Microsoft Office Sesleri'ni Microsoft Office Web sitesinden yükleyebilirsiniz. Yardım menüsünde, Microsoft Office Online seçeneğini tıklatın ve "Microsoft Office Sesleri"ni arayın. Ses dosyalarını yükledikten sonra Seçenekler iletişim kutusunun (Araçlar menüsü) Genel sekmesindeki Ses çıkar onay kutusunu seçmeniz gerekir. Bu onay kutusunu seçtiğinizde veya temizlediğinizde, bu ayar ses desteği sunan tüm Office programlarını etkiler.

GösterGörev bölmelerine erişme ve kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Program penceresindeki bir görev bölmesinden (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) diğer bir görev bölmesine gider. (F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir.)

F6 Note F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, menü çubuğuna odaklanmak için ALT tuşuna ve ardından görev bölmesine geçmek için CTRL+SEKME tuşlarına basmayı deneyin.

Bir menü veya araç çubuğu (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) etkin durumdayken, bir görev bölmesine gider. (CTRL+SEKME tuşlarına birkaç kez basmanız gerekebilir.) CTRL+SEKME
Bir görev bölmesi etkin durumdayken, görev bölmesindeki bir sonraki veya bir önceki seçeneği seçer SEKME veya ÜSTKARAKTER+SEKME
Görev bölmesi menüsündeki tam komut kümesini görüntüler CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU
Seçili bir alt menünün seçenekleri arasında hareket etmenizi sağlar; bir seçenek grubunun belirli seçenekleri arasında hareket etmenizi sağlar AŞAĞI OK veya YUKARI OK
Seçili menüyü açar veya seçili düğmeye atanmış eylemi gerçekleştirir BOŞLUK ÇUBUĞU veya ENTER
Bir kısayol menüsünü (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) açar; seçili galeri öğesiyle ilgili bir açılır menüyü açar ÜSTKARAKTER+F10
Bir menü veya alt menü görünür durumdayken, menü veya alt menüdeki ilk ya da son komutu seçer HOME veya END
Seçili galeri listesinde yukarıya veya aşağıya doğru kaydırma yapar PAGE UP veya PAGE DOWN
Seçili galeri listesinin en başına veya en sonuna gider CTRL+HOME veya CTRL+END

GösterMenülere ve araç çubuklarına erişme ve bunları kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Menü çubuğunu (menü çubuğu: Başlık çubuğunun altındaki, menülerin adlarını içeren yatay çubuk. Menü çubuğu yerleşik menü çubuğu veya bir özel menü çubuğu olabilir.) seçer veya açık bir menüyü ve alt menüyü aynı anda kapatır. F10 veya ALT
Bir araç çubuğu seçildiğinde, araç çubuğundaki bir sonraki veya bir önceki düğmeyi ya da menüyü seçer. SEKME veya ÜSTKARAKTER+SEKME
Bir araç çubuğu seçildiğinde, bir sonraki veya bir önceki araç çubuğunu seçer. CTRL+SEKME veya CTRL+ÜSTKARAKTER+SEKME
Seçili menüyü açar veya seçili düğme ya da komutla ilgili eylemi gerçekleştirir. ENTER
Seçili öğenin kısayol menüsünü (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) görüntüler. ÜSTKARAKTER+F10
Excel penceresinin Denetim menüsünü görüntüler. ALT+BOŞLUK ÇUBUĞU
Bir menü veya alt menü açık durumdayken, bir sonraki veya bir önceki komutu seçer. AŞAĞI OK veya YUKARI OK
Soldaki veya sağdaki menüyü seçer. Bir alt menü açık durumdayken, ana menü ve alt menü arasında geçiş yapar. SOL OK veya SAĞ OK
Menü veya alt menüdeki ilk veya son komutu seçer. HOME veya END
Açık bir menüyü kapatır. Bir alt menü açık durumdayken, yalnızca alt menüyü kapatır. ESC
Bir menüdeki tam komut kümesini görüntüler. CTRL+AŞAĞI OK
Standart araç çubuğunu gösterir veya gizler. CTRL+7

 Not   Menü çubuğundaki veya görüntülenen bir araç çubuğundaki tüm menü komutlarını klavye ile seçebilirsiniz. Menü çubuğunu seçmek için ALT tuşuna basın. Ardından bir araç çubuğunu seçmek için, istediğiniz araç çubuğu seçilinceye kadar CTRL+SEKME tuşlarına art arda basın. İstediğiniz komutu içeren menüdeki altı çizili harfe basın. Görüntülenen menüde, istediğiniz komuttaki altı çizili harfe basın.

GösterAraç çubuklarını ve görev bölmelerini yeniden boyutlandırma ve taşıma

 1. Menü çubuğunu (menü çubuğu: Başlık çubuğunun altındaki, menülerin adlarını içeren yatay çubuk. Menü çubuğu yerleşik menü çubuğu veya bir özel menü çubuğu olabilir.) seçmek için ALT tuşuna basın.
 2. İstediğiniz araç çubuğunu (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) veya görev bölmesini (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) seçmek için CTRL+SEKME tuşlarına art arda basın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterAraç çubuğunu yeniden boyutlandırma

 1. Araç çubuğunda, CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU'na basarak Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntüleyin.
 2. Boyut komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.
 3. Araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın.

GösterAraç çubuğunu taşıma

 1. Araç çubuğunda, CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU'na basarak Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntüleyin.
 2. Taşı komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.
 3. Araç çubuğunu konumlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Her defasında bir piksel hareket etmek için CTRL+ ok tuşlarına basın. Araç çubuğunun kilidini açmak için AŞAĞI OK tuşuna art arda basın. Araç çubuğunu sol veya sağ tarafta dikey olarak konumlandırmak için, araç çubuğu en sola veya en sağa gelinceye kadar SOL OK veya SAĞ OK tuşuna art arda basın.

GösterGörev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. Görev bölmesinde, ek bir komut menüsünü görüntülemek için CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU'na basın.
 2. AŞAĞI OK tuşunu kullanarak Boyut komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.
 3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Her defasında bir piksellik adımlarla boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

GösterGörev bölmesini taşıma

 1. Görev bölmesinde, ek bir komut menüsünü görüntülemek için CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU'na basın.
 2. AŞAĞI OK tuşunu kullanarak Taşı komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.
 3. Görev bölmesini konumlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Her defasında bir piksel ilerlemek için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.
 1. Taşıma veya yeniden boyutlandırma işlemini tamamladığınızda ESC tuşuna basın.

Gösterİletişim kutularını kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Bir sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gider. SEKME
Bir önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gider. ÜSTKARAKTER+SEKME
İletişim kutusunun bir sonraki sekmesine geçer. CTRL+SEKME veya CTRL+PAGE DOWN
İletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+SEKME veya CTRL+PAGE UP
Açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar. Ok tuşları
Seçili düğmeyle ilgili eylemi gerçekleştirir veya seçili onay kutusunu seçer ya da temizler. BOŞLUK ÇUBUĞU
Kapalıysa, listeyi açar ve listedeki bu seçeneğe gider. Açılır listedeki bir seçeneğin ilk harfi
Bir seçeneği seçer veya bir onay kutusunu seçer ya da temizler. ALT+ seçeneğin altı çizili harfi
Seçili açılır listeyi açar. ALT+AŞAĞI OK
İletişim kutusundaki varsayılan komut düğmesiyle ilgili eylemi gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi). ENTER
Komutu iptal eder ve iletişim kutusunu kapatır. ESC

Gösterİletişim kutuları içindeki düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu (yol: İşletim sisteminin bir klasör veya dosyayı bulmak için kullandığı yol; örneğin, C:\Ev giderleri\\Mart.doc) gibi bir girişi yazabileceğiniz veya yapıştırabileceğiniz boş bir kutudur.

İşlem Basılacak Tuş
Girişin başlangıcına gider. HOME
Girişin sonuna gider. END
Bir karakter sola veya sağa gider. SOL OK veya SAĞ OK
Bir sözcük sola gider. CTRL+SOL OK
Bir sözcük sağa gider. CTRL+SAĞ OK
Soldaki bir karakteri seçer veya seçimini kaldırır. ÜSTKARAKTER+SOL OK
Sağdaki bir karakteri seçer veya seçimini kaldırır. ÜSTKARAKTER+SAĞ OK
Soldaki bir sözcüğü seçer veya seçimini kaldırır. CTRL+ÜSTKARAKTER+SOL OK
Sağdaki bir sözcüğü seçer veya seçimini kaldırır. CTRL+ÜSTKARAKTER+SAĞ OK
Ekleme noktasından girişin başlangıcına kadar seçer. ÜSTKARAKTER+HOME
Ekleme noktasından girişin sonuna kadar seçer. ÜSTKARAKTER+END

Göster, Farklı Kaydet ve Resim Ekle iletişim kutularını kullanma

, Resim Ekle ve Farklı Kaydet iletişim kutuları, standart iletişim kutusu klavye kısayollarını destekler. (İletişim kutularının standart kısayollarını görüntülemek için ana Klavye Kısayolları konusundaki İletişim Kutularını Kullanma ve İletişim Kutuları İçindeki Düzenleme Kutularını Kullanma bölümlerine bakın.) Bu iletişim kutuları, aşağıdaki kısayolları da destekler.

İşlem Basılacak Tuş
Bir önceki klasöre gider Düğme görüntüsü ALT+1
Bir Düzey Yukarı Düğme resmi düğmesi: klasörü, açık klasörün üzerinde bir düzey yukarıya açma ALT+2
Web'de Ara Düğme resmi düğmesi: iletişim kutusunu kapatır ve Web arama sayfanızı (arama sayfası: Diğer Internet sitelerini veya bir intranet üzerindeki belgeleri bulup onlara gidebileceğiniz bir sayfa. Çoğu arama sayfası, konuya, anahtar sözcüğe veya kullanıcı sorgularıyla eşleştirmelere göre arama yapma gibi çeşitli arama yolları sağlar.) açar ALT+3
Sil Düğme resmi düğmesi: seçili klasörü veya dosyayı siler ALT+4
Yeni Klasör Oluştur Düğme resmi düğmesi: yeni bir klasör oluşturur ALT+5
Görünümler Düğme resmi düğmesi: kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapar ALT+6
Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü gösterir ALT+7 veya ALT+Ç
Klasör veya dosya gibi seçili bir öğenin kısayol menüsünü (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) görüntüler ÜSTKARAKTER+F10
İletişim kutusunun seçenekleri veya alanları arasında hareket etmenizi sağlar SEKME
Bak listesini açar F4 veya ALT+I
Dosya listesini yeniler F5

GösterYardım görev bölmesini ve Yardım penceresini kullanma

Yardım Bölmesi, tüm Office Yardım içeriğine erişim sağlayan görev bölmesidir. Görev bölmesi olarak Yardım Bölmesi, etkin uygulamanın bir parçası olarak görüntülenir. Yardım penceresi, konuları ve diğer Yardım içeriğini görüntüler ve etkin uygulamanın yanında ayrı bir pencere olarak görüntülenir.

Yardım görev bölmesinde

İşlem Basılacak Tuş
Yardım görev bölmesini görüntüler. F1
Yardım görev bölmesi ve etkin uygulama arasında geçiş yapar. F6
Yardım görev bölmesindeki bir sonraki öğeyi seçer. SEKME
Yardım görev bölmesindeki bir önceki öğeyi seçer. ÜSTKARAKTER+SEKME
Seçili öğe ile ilgili eylemi gerçekleştirir. ENTER
İçindekiler tablosunda, bir sonraki ve bir önceki öğeyi seçer. AŞAĞI OK ve YUKARI OK
İçindekiler tablosunda, seçili öğeyi genişletir ve daraltır. SAĞ OK ve SOL OK
Önceki görev bölmesine gider. ALT+SOL OK
Sonraki görev bölmesine gider. ALT+SAĞ OK
Bölme seçeneklerinin menüsünü açar. CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU
Geçerli görev bölmesini kapatır ve yeniden açar. CTRL+F1
+/- listesini genişletir. SAĞ OK
+/- listesini daraltır. SOL OK

Yardım penceresinde

İşlem Basılacak Tuş
Sonraki gizli metni veya köprüyü ya da bir konunun üst kısmındaki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle'yi seçer SEKME
Önceki gizli metni veya köprüyü ya da bir Microsoft Office Web sitesi makalesinin üst kısmındaki Tarayıcı Görünümü düğmesini seçer ÜSTKARAKTER+SEKME
Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü ile ilgili eylemi gerçekleştirir ENTER
Önceki Yardım konusuna gider. ALT+SOL OK
Sonraki Yardım konusuna gider. ALT+SAĞ OK
Geçerli Yardım konusunu yazdırır. CTRL+P
Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde küçük miktarlarda yukarıya ve aşağıya kaydırır. YUKARI OK ve AŞAĞI OK
Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde büyük miktarlarda yukarıya ve aşağıya kaydırır. PAGE UP VE PAGE DOWN
Yardım penceresini etkin uygulamaya bağlı veya uygulamadan ayrı olarak görüntüler. ALT+U
Yardım penceresiyle ilgili bir komut menüsü görüntüler; odağın Yardım penceresinde olması gerekir (Yardım penceresindeki bir öğeyi tıklatın). ÜSTKARAKTER+F10

Çalışma kitapları ve çalışma sayfaları için düğmeler

GösterÖnizleme ve yazdırma

İşlem Basılacak Tuş
Yazdır iletişim kutusunu görüntüler. CTRL+P veya CTRL+ÜSTKARAKTER+F12

Baskı önizleme içinde aşağıdaki tuşları kullanın (baskı önizlemeye erişmek için ALT+D tuşlarına ve ardından N tuşuna basın):

İşlem Basılacak Tuş
Yakınlaştırılan sayfada hareket etmenizi sağlar. Ok tuşları
Uzaklaştırıldığında, sayfalar halinde hareket etmenizi sağlar. PAGE UP veya PAGE DOWN
Uzaklaştırıldığında, ilk sayfaya gider. CTRL+YUKARI OK veya CTRL+SOL OK
Uzaklaştırıldığında, son sayfaya gider. CTRL+AŞAĞI OK veya CTRL+SAĞ OK

GösterÇalışma sayfalarıyla çalışma

İşlem Basılacak Tuş
Yeni bir çalışma sayfası ekler. ÜSTKARAKTER+F11 veya ALT+ÜSTKARAKTER+F1
Çalışma kitabındaki bir sonraki sayfaya gider. CTRL+PAGE DOWN
Çalışma kitabındaki bir önceki sayfaya gider. CTRL+PAGE UP
Geçerli ve bir sonraki sayfayı seçer. Birden çok sayfanın seçimini iptal etmek için CTRL+PAGE DOWN tuşlarına basın veya farklı bir sayfa seçmek için CTRL+PAGE UP tuşlarına basın. ÜSTKARAKTER+CTRL+PAGE DOWN
Geçerli ve bir önceki sayfayı seçer. ÜSTKARAKTER+CTRL+PAGE UP
Geçerli sayfayı yeniden adlandırır (Biçim menüsü, Sayfa alt menüsü, Yeniden Adlandır komutu). ALT+B F E
Geçerli sayfayı taşır veya kopyalar (Düzen menüsü, Sayfayı Taşı veya Kopyala komutu). ALT+Z V
Geçerli sayfayı siler (Düzen menüsü, Sayfayı Sil komutu). ALT+E L

GösterÇalışma sayfaları içinde dolaşma ve kaydırma

İşlem Basılacak Tuş
Bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar. Ok tuşları
Bir hücre sağa hareket etmenizi sağlar. SEKME
Bir hücre sola hareket etmenizi sağlar. ÜSTKRKT+SEKME
Geçerli veri alanının (veri alanı: Veri içeren ve boş hücreler veya çalışma sayfası kenarlıklarıyla çevrelenmiş hücre aralığı.) kenarına gider. CTRL+ok tuşu
Satırın başına gider. HOME
Çalışma sayfasının başına gider. CTRL+HOME
Sayfada, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider. CTRL+END
Bir ekran aşağıya gider. PAGE DOWN
Bir ekran yukarıya gider. PAGE UP
Bir ekran sağa gider. ALT+PAGE DOWN
Bir ekran sola gider. ALT+PAGE UP
Bölünmüş (Pencere menüsü, Böl komutu) bir çalışma sayfasındaki bir sonraki bölmeye geçer. F6
Bölünmüş bir çalışma sayfasındaki bir önceki bölmeye geçer. ÜSTKARAKTER+F6
Etkin hücreyi görüntülemek üzere kaydırma yapar. CTRL+GERİAL
Git iletişim kutusunu görüntüler. F5
Bul iletişim kutusunu görüntüler. ÜSTKARAKTER+F5
Son Bul eylemini yineler (Sonrakini Bul komutu ile aynıdır). ÜSTKARAKTER+F4
Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar. SEKME

GösterSeçili bir aralık içinde hareket etme

İşlem Basılacak Tuş
Seçili aralık içinde yukarıdan aşağıya doğru hareket etmenizi sağlar. ENTER
Seçili aralık içinde aşağıdan yukarıya doğru hareket etmenizi sağlar. ÜSTKARAKTER+ENTER
Seçili aralık içinde soldan sağa doğru hareket etmenizi sağlar. Tek bir sütundaki hücreler seçiliyse, aşağıya doğru hareket etmenizi sağlar. SEKME
Seçili aralık içinde sağdan sola doğru hareket etmenizi sağlar. Tek bir sütundaki hücreler seçiliyse, yukarıya doğru hareket etmenizi sağlar. ÜSTKARAKTER+SEKME
Seçili aralığın saat yönündeki bir sonraki köşesine gider. CTRL+NOKTA
Bitişik olmayan seçimlerde, sağdaki bir sonraki seçime geçer. CTRL+ALT+SAĞ OK
Bitişik olmayan seçimlerde, soldaki bir sonraki seçime geçer. CTRL+ALT+SOL OK

 Not   ENTER veya ÜSTKARAKTER+ENTER tuşlarına basıldığında hareket edilen yönü değiştirebilirsiniz: ALT+A ve ardından N (Araçlar menüsü, Seçenekler komutu) tuşuna basın, Düzen sekmesi seçilinceye kadar CTRL+SEKME tuşlarına basın ve Seçimi Enter tuşundan sonra taşı ayarlarını değiştirin.

GösterSon modunda dolaşma ve kaydırma

Son modu seçildiğinde, durum çubuğunda SON görüntülenir.

İşlem Basılacak Tuş
Son modunu açar veya kapatır. END tuşu
Satır veya sütun içinde bir veri bloğu hareket etmenizi sağlar. END+ok tuşu
Sayfada, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider. END+HOME
Geçerli satırın en sağdaki boş olmayan hücresine gider. Geçiş kılavuz tuşlarını açık duruma getirirseniz, bu tuş sırası işlev görmez (Araçlar menüsü, Seçenekler komutu, Geçiş sekmesi). END+ENTER

GösterSCROLL LOCK açık durumdayken dolaşma ve kaydırma

Kaydırma tuşlarını (PAGE UP ve PAGE DOWN gibi) SCROLL LOCK kapalı durumdayken kullanırsanız, hücre seçimi kaydırdığınız mesafe kadar hareket eder. Hangi hücrelerin seçildiğini değiştirmeksizin kaydırma yapmak için önce SCROLL LOCK'u açın.

İşlem Basılacak Tuş
SCROLL LOCK'u açar veya kapatır. SCROLL LOCK
Pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider. HOME
Pencerenin sağ alt köşesindeki hücreye gider. END
Bir satır yukarıya veya aşağıya kaydırır. YUKARI OK veya AŞAĞI OK
Bir sütun sola veya sağa kaydırır. SOL OK veya SAĞ OK

Veri ve hücre seçme tuşları

GösterHücre, satır, sütun ve nesne seçme

İşlem Basılacak Tuş
Tüm sütunu seçer. CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU
Tüm satırı seçer. ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU
Tüm çalışma sayfasını seçer. Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir. CTRL+B
Birden çok hücre seçildiğinde, yalnızca etkin hücreyi seçer. ÜSTKARAKTER+GERİ AL
Tüm çalışma sayfasını seçer. Çalışma sayfası veri içeriyorsa, CTRL+ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU geçerli bölgeyi seçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU tuşlarına ikinci kez basıldığında, çalışma sayfasının tamamı seçilir. Bir nesne seçiliyse, CTRL+ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU
Nesneleri gizleme, görüntüleme, nesneler için yer tutucuları görüntüleme arasında geçiş yapar. CTRL+6

GösterBelirli özelliklere sahip hücreleri seçme

İşlem Basılacak Tuş
Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı). Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer. CTRL+* (yıldız)
Etkin hücreyi içeren diziyi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) seçer. CTRL+/
Açıklama içeren tüm hücreleri seçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+O (O harfi)
Seçili bir satırda, etkin hücredeki değerle eşleşmeyen hücreleri seçer. CTRL+\
Seçili bir sütunda, etkin hücredeki değerle eşleşmeyen hücreleri seçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+|
Seçimdeki formüller tarafından doğrudan başvurulan tüm hücreleri seçer. CTRL+[ (açma parantezi)
Seçimdeki formüller tarafından doğrudan veya dolaylı olarak başvurulan tüm hücreleri seçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+{ (açma kaşlı ayracı)
Etkin hücreye doğrudan başvuran formüller içeren hücreleri seçer. CTRL+] (kapatma parantezi)
Etkin hücreye doğrudan veya dolaylı olarak başvuran formüller içeren hücreleri seçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+} (kapatma kaşlı ayracı)
Geçerli seçimdeki görünür hücreleri seçer. ALT+; (noktalı virgül)

GösterSeçimi genişletme

İşlem Basılacak Tuş
Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda SEÇ görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir. F8
Seçime başka bir hücre aralığı ekler; veya ok tuşlarını kullanarak eklemek istediğiniz aralığın başına gidebilir ve ardından F8 tuşuna ve ok tuşlarına basarak bir sonraki aralığı seçebilirsiniz. ÜSTKARAKTER+F8
Seçimi bir hücre genişletir. ÜSTKARAKTER+ok tuşu
Seçimi, etkin hücreyle aynı sütundaki veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir. CTRL+ÜSTKARAKTER+ok tuşu
Seçimi satırın başına genişletir. ÜSTKARAKTER+HOME
Seçimi çalışma sayfasının başına genişletir. CTRL+ÜSTKARAKTER+HOME
Seçimi, çalışma sayfasındaki son kullanılan hücreye (sağ alt köşe) genişletir. CTRL+ÜSTKARAKTER+END
Seçimi aşağıya doğru bir ekran genişletir. ÜSTKARAKTER+PAGE DOWN
Seçimi yukarıya doğru bir ekran genişletir. ÜSTKARAKTER+PAGE UP
Seçimi, etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir. END+ÜSTKARAKTER+ok tuşu
Seçimi, sayfadaki son kullanılan hücreye (sağ alt köşe) genişletir. END+ÜSTKARAKTER+HOME
Seçimi, geçerli satırdaki son hücreye genişletir. Geçiş kılavuz tuşlarını açık duruma getirirseniz, bu tuş sırası işlev görmez (Araçlar menüsü, Seçenekler komutu, Geçiş sekmesi). END+ÜSTKARAKTER+ENTER
Seçimi, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye genişletir. SCROLL LOCK+ÜSTKARAKTER+HOME
Seçimi, pencerenin sağ alt köşesindeki hücreye genişletir. SCROLL LOCK+ÜSTKARAKTER+END

Veri girme, düzenleme, biçimlendirme ve hesaplama tuşları

GösterVeri girme

İşlem Basılacak Tuş
Hücre girişini tamamlar ve altındaki hücreyi seçer. ENTER
Aynı hücrede yeni bir satıra başlar. ALT+ENTER
Seçili hücre aralığını geçerli girişle doldurur. CTRL+ENTER
Hücre girişini tamamlar ve yukarıdaki bir önceki hücreyi seçer. ÜSTKARAKTER+ENTER
Hücre girişini tamamlar ve sağdaki bir sonraki hücreyi seçer. SEKME
Hücre girişini tamamlar ve soldaki bir önceki hücreyi seçer. ÜSTKARAKTER+SEKME
Hücre girişini iptal eder. ESC
Bir karakter yukarı, aşağı, sola veya sağa gider. Ok tuşları
Satırın başına gider. HOME
Son eylemi yineler. F4 veya CTRL+Y
Satır ve sütun etiketlerinden adlar (ad: Bir hücreyi, hücre aralığını, formülü veya sabit değeri temsil eden bir sözcük veya karakter dizesi. Satışlar!C20:C30 gibi zor anlaşılır aralıklara başvurmak için Ürünler gibi kolay anlaşılır adlar kullanın.) oluşturur. CTRL+ÜSTKARAKTER+F3
Aşağıya doğru doldurur. CTRL+D
Sağa doğru doldurur. CTRL+R
Ad tanımlar. CTRL+F3
Köprü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) ekler. CTRL+ALT+K
Tarihi girer. CTRL+; (noktalı virgül)
Saati girer. CTRL+ÜSTKARAKTER+: (noktalı virgül)
Aralığın geçerli sütunundaki değerlerin açılır listesini görüntüler. ALT+AŞAĞI OK
Son eylemi geri alır. CTRL+Z

GösterÖzel karakterler girme

Hücreyi düzenlemek için F2 tuşuna basın, NUM LOCK'u açık duruma getirin ve ardından sayısal tuş takımında aşağıdaki tuşlara basın:

İşlem Basılacak Tuş
¢ sent karakterini girer. ALT+0162
£ sterlin karakterini girer. ALT+0163
¥ yen simgesini girer. ALT+0165
€ euro simgesini girer. ALT+0128

GösterFormül girme ve hesaplama

İşlem Basılacak Tuş
Formül başlatır. = (eşittir işareti)
Hücrede düzenleme kapalıyken ekleme noktasını Formül Çubuğu'na taşır. F2
Formül Çubuğu'nda, soldaki karakteri siler. GERİ AL
Hücredeki veya Formül Çubuğu'ndaki girişi tamamlar. ENTER
Bir formülü dizi formülü (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) olarak girer. CTRL+ÜSTKARAKTER+ENTER
Hücredeki veya Formül Çubuğu'ndaki bir girişi iptal eder. ESC
Bir formülde, Fonksiyon Ekle iletişim kutusunu görüntüler. ÜSTKARAKTER+F3
Ekleme noktası bir formüldeki fonksiyon adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler. CTRL+A
Ekleme noktası bir formüldeki fonksiyon adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler. CTRL+ÜSTKARAKTER+A
Formüle tanımlanmış ad (ad: Bir hücreyi, hücre aralığını, formülü veya sabit değeri temsil eden bir sözcük veya karakter dizesi. Satışlar!C20:C30 gibi zor anlaşılır aralıklara başvurmak için Ürünler gibi kolay anlaşılır adlar kullanın.) yapıştırır. F3
TOPLA fonksiyonlu bir Otomatik Toplam formülü ekler. ALT+= (eşittir işareti)
Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar. CTRL+ÜSTKARAKTER+' (kesme işareti)
Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar. CTRL+' (kesme işareti)
Hücre değerlerini ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar. CTRL+` (tek sol tırnak işareti)
Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar. F9 Formülün bir bölümü seçildiğinde, seçili bölümü hesaplar. Ardından ENTER veya CTRL+ÜSTKARAKTER+ENTER (dizi formülleri için ) tuşlarına basarak seçili bölümü hesaplanan değerle değiştirebilirsiniz.
Etkin çalışma sayfasını hesaplar. ÜSTKARAKTER+F9
Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar. CTRL+ALT+F9
Bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar. CTRL+ALT+ÜSTKARAKTER+F9

GösterVeri düzenleme

İşlem Basılacak Tuş
Etkin hücreyi düzenlemenizi sağlar ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır. F2
Aynı hücre içinde yeni bir satır başlatır. ALT+ENTER
Etkin hücreyi düzenlemenizi ve ardından temizlemenizi veya etkin hücrede, hücre içeriğini düzenlerken önceki karakteri silmenizi sağlar. GERİ AL
Ekleme noktasının solundaki karakteri veya seçimi siler. DELETE
Metni satırın sonuna kadar siler. CTRL+DELETE
Yazım Kılavuzu iletişim kutusunu açar. F7
Hücre açıklamasını düzenlemenizi sağlar. ÜSTKARAKTER+F2
Hücre girişini tamamlar ve alttaki bir sonraki hücreyi seçer. ENTER
Son eylemi geri alır. CTRL+Z
Hücre girişini iptal eder. ESC
Akıllı Etiketleri Otomatik Düzelt görüntülendiğinde, son otomatik düzeltmeyi geri alır veya yineler. CTRL+ÜSTKARAKTER+Z

GösterHücre ekleme, silme ve kopyalama

İşlem Basılacak Tuş
Seçili hücreleri kopyalar. CTRL+C
Microsoft Office Panosu'nu görüntüler (çoklu kopyalama ve yapıştırma). CTRL+C ve ardından tekrar CTRL+C
Seçili hücreleri keser. CTRL+X
Kopyalanan hücreleri yapıştırır. CTRL+V
Seçili hücrelerin içeriğini temizler. DELETE
Seçili hücreleri siler. CTRL+TİRE
Boş hücre ekler. CTRL+ÜSTKARAKTER+ARTI İŞARETİ

GösterVeri biçimlendirme

İşlem Basılacak Tuş
Stil iletişim kutusunu görüntüler. ALT+" (tırnak işareti)
Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler. CTRL+1
Genel sayı biçimini uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER+~
İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir). CTRL+ÜSTKARAKTER+$
Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER+%
İki ondalık basamaklı Üstel sayı biçimini uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER+^
Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER+#
Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER+@
İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER+!
Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır. CTRL+K
İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır. CTRL+T
Alt çizgi uygular veya kaldırır. CTRL+A
Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır. CTRL+5
Seçili satırları gizler. CTRL+9
Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir. CTRL+ÜSTKARAKTER+( (açma parantezi)
Seçili sütunları gizler. CTRL+0 (sıfır)
Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir. CTRL+ÜSTKARAKTER+) (kapatma parantezi)
Seçili hücrelere dış kenarlık uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER+&
Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır. CTRL+ÜSTKARAKTER+_

GösterHücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Kenarlık sekmesini kullanma

Bu iletişim kutusunu görüntülemek için CTRL+1 tuşlarına basın.

İşlem Basılacak Tuş
Üst kenarlık uygular veya kaldırır. ALT+S
Alt kenarlık ekler veya kaldırır. ALT+L
Sol kenarlık ekler veya kaldırır. ALT+O
Sağ kenarlık ekler veya kaldırır. ALT+A
Birden çok satırdaki hücreler seçilirse, yatay bölücü uygular veya kaldırır. ALT+T
Birden çok sütundaki hücreler seçilirse, dikey bölücü uygular veya kaldırır. ALT+D
Aşağı köşegen kenarlık uygular veya kaldırır. ALT+K
Yukarı köşegen kenarlık uygular veya kaldırır. ALT+G

Aralıklara filtre ve anahat uygulama ve aralıkları yönetme tuşları

GösterVeri formları kullanma (Veri menüsü, Form komutu)

İşlem Basılacak Tuş
Bir sonraki kayıttaki aynı alana gider. AŞAĞI OK
Bir önceki kayıttaki aynı alana gider. YUKARI OK
Kayıttaki her bir alana, ardından her bir komut düğmesine gider. SEKME ve ÜSTKARAKTER+SEKME
Bir sonraki kayıttaki ilk alana gider. ENTER
Bir önceki kayıttaki ilk alana gider. ÜSTKARAKTER+ENTER
10 kayıt ilerideki aynı alana gider. PAGE DOWN
Yeni, boş bir kayıt başlatır. CTRL+PAGE DOWN
10 kayıt gerideki aynı alana gider. PAGE UP
İlk kayda gider. CTRL+PAGE UP
Alanın başlangıcına veya sonuna gider. HOME veya END
Seçimi alanın sonuna genişletir. ÜSTKARAKTER+END
Seçimi alanın başlangıcına genişletir. ÜSTKARAKTER+HOME
Alan içinde bir karakter sola veya sağa gider. SOL OK veya SAĞ OK
Alan içinde soldaki karakteri seçer. ÜSTKARAKTER+SOL OK
Alan içinde soldaki karakteri seçer. ÜSTKARAKTER+SAĞ OK

GösterAralıklara filtre uygulama (Veri menüsü, Otomatik Filtre komutu)

İşlem Basılacak Tuş
Açılır liste okunu içeren hücrede, geçerli sütunla ilgili Otomatik Filtre listesini görüntüler. ALT+AŞAĞI OK
Otomatik Filtre listesindeki bir sonraki öğeyi seçer. AŞAĞI OK
Otomatik Filtre listesindeki bir önceki öğeyi seçer. YUKARI OK
Geçerli sütunla ilgili Otomatik Filtre listesini kapatır. ALT+YUKARI OK
Otomatik Filtre listesindeki ilk öğeyi (Tümü) seçer. HOME
Otomatik Filtre listesindeki son öğeyi seçer. END
Aralığa, Otomatik Filtre listesinden seçilen öğeye göre filtre uygular. ENTER

GösterVerileri gösterme, gizleme ve seviyelendirme

İşlem Basılacak Tuş
Satırları veya sütunları gruplandırır. ALT+ÜSTKARAKTER+SAĞ OK
Satırların ve sütunların gruplarını çözer. ALT+ÜSTKARAKTER+SOL OK
Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler. CTRL+8
Seçili satırları gizler. CTRL+9
Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir. CTRL+ÜSTKARAKTER+) (kapatma parantezi)
Seçili satırları gizler. CTRL+0 (sıfır)
Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir. CTRL+ÜSTKARAKTER+0

Özet Tablo ve Özet Grafik raporu tuşları

GösterEkran üzerinde rapor hazırlama

 1. Menü çubuğunu etkinleştirmek için F10 tuşuna basın.
 2. Özet Tablo Alan Listesi'ni etkinleştirmek için CTRL+SEKME veya CTRL+ÜSTKARAKTER+SEKME tuşlarına basın.
 3. İstediğiniz alanı seçmek için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna basın. Genişletilebilir bir alanı kapatmak veya açmak için SAĞ OK veya SOL OK tuşuna basın.
 4. Ekle listesini seçmek için SEKME tuşuna basın ve ardından listeyi açmak için AŞAĞI OK tuşuna basın.
 5. Alanı taşımak istediğiniz bölgeyi seçmek için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna ve ardından ENTER tuşuna basın.
 6. Ekle düğmesini seçmek için SEKME tuşuna ve ardından ENTER tuşuna basın.

GösterÖzet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı - Yerleşim iletişim kutusunu kullanma

Bu iletişim kutusunu görüntülemek için, Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı'nın 3. adımında Yerleşim seçilinceye kadar SEKME tuşuna basın.

İşlem Basılacak Tuş
Sağdaki listede bir önceki veya bir sonraki alan düğmesini seçer. YUKARI OK veya AŞAĞI OK
Alan düğmelerinin iki veya daha fazla sütunu ile, soldaki veya sağdaki düğmeyi seçer. SOL OK veya SAĞ OK
Seçili alanı Satır alanına taşır. ALT+A
Seçili alanı Sütun alanına taşır. ALT+N
Seçili alanı Veri alanına taşır. ALT+V
Seçili alanı Sayfa alanına taşır. ALT+S
Seçili alanla ilgili Özet Tablo Alanı iletişim kutusunu görüntüler. ALT+L

GösterAlandaki öğeleri görüntüleme ve gizleme

İşlem Basılacak Tuş
Özet Tablo veya Özet Grafik raporundaki bir alanla ilgili açılır listeyi görüntüler. Alanı seçmek için ok tuşlarını kullanın. ALT+AŞAĞI OK
Aralıktaki bir önceki öğeyi seçer. YUKARI OK
Aralıktaki bir sonraki öğeyi seçer. AŞAĞI OK
Alt öğeleri olan bir öğenin alt öğelerini görüntüler. SAĞ OK
Alt öğeleri görüntülenen bir öğenin alt öğelerini gizler. SOL OK
Listedeki ilk görünür öğeyi seçer. HOME
Listedeki son görünür öğeyi seçer. END
Listeyi kapatır ve seçili öğeleri görüntüler. ENTER
Listedeki bir onay kutusunu işaretler, çift işaretler veya temizler. Çift işaretleme, öğe ile birlikte alt öğelerinin tümünü seçer. BOŞLUK ÇUBUĞU
Liste, Tamam düğmesi ve İptal düğmesi arasında geçiş yapar. SEKME

GösterRaporun yerleşimini değiştirme

İşlem Basılacak Tuş
Tüm Özet Tablo raporunu seçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+* (yıldız)
Özet Tablo alanındaki seçili öğeleri gruplandırır. ALT+ÜSTKARAKTER+SAĞ OK
Özet Tablo alanındaki gruplandırılmış öğelerin grubunu çözer. ALT+ÜSTKARAKTER+SOL OK

Grafik tuşları

GösterGrafik oluşturma ve grafik öğelerini seçme

İşlem Basılacak Tuş
Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur. F11 veya ALT+F1
Grafik sayfası seçer: istediğiniz grafik sayfası seçilinceye kadar çalışma kitabındaki bir sonraki sayfayı seçer. CTRL+PAGE DOWN
Grafik sayfası seçer: istediğiniz grafik sayfası seçilinceye kadar çalışma kitabındaki bir önceki sayfayı seçer. CTRL+PAGE UP
Grafikteki bir önceki öğe grubunu seçer. AŞAĞI OK
Grafikteki bir sonraki öğe grubunu seçer. YUKARI OK
Gruptaki bir sonraki öğeyi seçer. SAĞ OK
Gruptaki bir önceki öğeyi seçer. SOL OK

GösterKatıştırılmış grafik seçme

 1. Çizim araç çubuğunu görüntüleyin: Sırasıyla ALT+V ve T tuşlarına basıp Çizim seçilinceye kadar AŞAĞI OK tuşuna ve ardından ENTER tuşuna basın.
 2. Menü çubuğunu etkinleştirmek için F10 tuşuna basın.
 3. CTRL+SEKME veya CTRL+ÜSTKARAKTER+SEKME tuşlarına basarak Çizim araç çubuğunu seçin.
 4. SAĞ OK tuşuna basarak Çizim araç çubuğundaki Nesneleri Seç Düğme görüntüsü düğmesini seçin.
 5. İlk nesneyi seçmek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.
 6. Seçmek istediğiniz katıştırılmış grafikte yuvarlak boyutlandırma tutamakları (boyutlandırma tutamacı: Seçilen nesnenin köşelerinde ve kenarlarında görünen küçük daire veya karelerden biri. Nesnenin boyutunu değiştirmek için bu tutamaçları sürükleyebilirsiniz.) görüntüleninceye kadar SEKME tuşuna basarak nesnelerde ileriye (veya ÜSTKARAKTER+SEKME tuşları ile geriye) doğru dolaşın.
 7. İçindeki öğeleri seçmek üzere grafiği etkinleştirmek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Çizim nesneleriyle ve diğer nesnelerle ilgili tuşlar

İnceleme ve Çizim araç çubuklarının her ikisi de ekrandayken, ALT+U Gözden geçir ve Otomatik Şekil komutu arasında geçiş yapar, ENTER tuşu ise seçili komutu gerçekleştirir.

GösterÇizim nesnesi seçme

Çizim nesnesinde metin düzenlerken, SEKME veya ÜSTKARAKTER+SEKME tuşlarına basarak bir sonraki veya bir önceki nesneyi seçebilirsiniz. Bir çalışma sayfasından başlayarak aşağıdakileri yapın:

 1. F10 ve CTRL+SEKME tuşlarına basarak Çizim araç çubuğunu seçtikten sonra SAĞ OK tuşuna basarak Nesneleri Seç Düğme görüntüsü düğmesini seçin.
 2. İlk çizim nesnesini seçmek için CTRL+ENTER tuşlarına basın.
 3. Seçmek istediğiniz grafikte boyutlandırma tutamakları görüntüleninceye kadar SEKME tuşuna basarak nesnelerde ileriye (veya ÜSTKARAKTER+SEKME tuşları ile geriye) doğru dolaşın.

Bir nesne gruplandırılmışsa, SEKME önce grubu, ardından gruptaki her bir nesneyi, sonra da bir sonraki nesneyi seçer.

 1. Bir nesne seçildiğinde çalışma sayfasına dönmek için ESC tuşuna basın.

GösterOtomatik şekil ekleme

 1. ALT+U tuşlarına basarak Çizim araç çubuğundan Otomatik Şekil menüsünü seçin.
 2. Ok tuşlarını kullanarak istediğiniz otomatik şekil kategorisine gidin ve ardından SAĞ OK tuşuna basın.
 3. Ok tuşlarını kullanarak istediğiniz otomatik şekli seçin.
 4. CTRL+ENTER tuşlarına basın.
 5. Otomatik şekli biçimlendirmek için CTRL+1 tuşlarına basarak Otomatik Şekil Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüleyin.

GösterMetin kutusu ekleme

 1. Sırasıyla F10 ve CTRL+SEKME tuşlarına basarak Çizim araç çubuğunu seçip ardından SAĞ OK tuşuna basarak Metin Kutusu Düğme görüntüsü düğmesini seçin.
 2. CTRL+ENTER tuşlarına basın.
 3. Metin kutusuna, istediğiniz metni yazın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yazmayı tamamladıktan sonra çalışma sayfasına dönmek için ESC tuşuna iki kez basın.

Metin kutusunu biçimlendirmek için, sırasıyla ESC ve CTRL+1 tuşlarına basarak Metin Kutusu Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüleyin. Biçimlendirmeyi tamamladıktan sonra ENTER tuşuna bastıktan sonra çalışma sayfasına dönmek üzere ESC tuşuna basın.

GösterWordArt ekleme

 1. Sırasıyla ALT+E, R ve W tuşlarına basın (Ekle menüsü, Resim alt menüsü, WordArt komutu).
 2. Ok tuşlarını kullanarak istediğiniz WordArt stilini seçip ENTER tuşuna basın.
 3. İstediğiniz metni yazın ve SEKME tuşunu kullanarak iletişim kutusundaki diğer seçenekleri seçin.
 4. ENTER tuşuna basarak WordArt nesnesini ekleyin.
 5. WordArt nesnesini biçimlendirmek için, Word Art araç çubuğundaki araçları kullanın veya CTRL+1 tuşlarına basarak WordArt Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüleyin.

GösterÇizim nesnelerini döndürme

 1. Döndürmek istediğiniz çizim nesnesini seçin.
 2. CTRL+1 tuşlarına basarak nesne ile ilgili Biçim menüsünü görüntüledikten sonra CTRL+SEKME tuşlarına basarak Boyut sekmesini seçin.
 3. ALT+N tuşlarına basarak Döndürme kutusunu seçin.
 4. Ok tuşlarını kullanarak istediğiniz döndürme miktarını seçin.

GösterÇizim nesnelerinin boyutunu değiştirme

 1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz çizim nesnesini seçin.
 2. CTRL+1 tuşlarına basarak nesne ile ilgili Biçim menüsünü görüntüledikten sonra CTRL+SEKME tuşlarına basarak Boyut sekmesini seçin.
 3. Boyutu değiştirmek için istediğiniz seçenekleri seçin.

GösterÇizim nesnelerini taşıma

 1. Taşımak istediğiniz çizim nesnesini seçin.
 2. Ok tuşlarına basarak nesneyi taşıyın.
 3. Nesneyi hassas bir şekilde konumlandırmak için, CTRL+ ok tuşlarından birine basarak nesneyi bir piksellik adımlarla taşıyın.

GösterÇizim nesnelerini ve özniteliklerini kopyalama

Bir çizim nesnesinin kopyasını oluşturmak için, nesneyi seçip CTRL+D tuşlarına basın. Dolgu rengi ve çizgi stili gibi öznitelikleri bir nesneden diğerine kopyalamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Öznitelikleriyle birlikte kopyalamak istediğiniz çizim nesnesini seçin.

Metinli otomatik şekillerde, metin biçimi diğer özniteliklerle birlikte kopyalanır.

 1. CTRL+ÜSTKARAKTER+C tuşlarına basarak nesne özniteliklerini kopyalayın.
 2. SEKME veya ÜSTKARAKTER+SEKME tuşlarına basarak öznitelikleri kopyalamak istediğiniz nesneyi seçin.
 3. CTRL+ÜSTKARAKTER+V tuşlarına basarak öznitelikleri nesneye kopyalayın.

Konuşma, e-posta, makrolar ve diğer diller için kullanılan tuşlar

GösterKonuşma tanıma ve metinden konuşmaya özelliklerini kullanma

İşlem Basılacak Tuş
Komut ve dikte modu arasında geçiş yapar. CTRL
Metin yüksek sesle okunurken okumayı durdurur. ESC

GösterE-posta iletisi gönderme

E-posta iletisi gönderme tuşlarını kullanmak için Microsoft Outlook'u varsayılan e-posta programı olarak yapılandırmanız gerekir. Bu tuşların çoğu Outlook Express programıyla kullanılamaz.

İşlem Basılacak Tuş
A1 hücresi seçildiğinde, e-posta iletisi üstbilgisindeki Giriş kutusuna gider. İleti üstbilgisinde, Konu, Gizli Bilgi (görüntüleniyorsa), Bilgi, Kime ve Kimden (görüntüleniyorsa) kutularına ve ardından Gizli Bilgi, Bilgi, Kime ve Kimden kutularıyla ilgili Adres Defteri'ne ve ardından A1 hücresine gider. ÜSTKARAKTER+SEKME
E-posta iletisini gönderir. ALT+V
Adres defterini açar. CTRL+ÜSTKARAKTER+B
Seçenekler, Gizli Bilgi Alanı ve Kimden Alanı komutlarına erişim sağlayan Seçenekler menüsünü açar. ALT+O
Outlook İleti Seçenekleri iletişim kutusunu açar (Seçenekler menüsü, Seçenekler komutu). ALT+P
Kime, Bilgi ve Gizli Bilgi kutularındaki adları Adres Defteri ile karşılaştırarak denetler. ALT+K
Kime kutusu ile ilgili Adres Defteri'ni açar. ALT+NOKTA
Bilgi kutusuyla ilgili Adres Defteri'ni açar. ALT+C
Gizli Bilgi kutusu görüntüleniyorsa, Gizli Bilgi kutusuyla ilgili Adres Defteri'ni açar. ALT+B
Konu kutusuna gider. ALT+J
İleti bayrağı oluşturur. CTRL+ÜSTKARAKTER+G
Gönderilen aralığa veya sayfaya etkileşim ekler. ALT+A

GösterMakrolarla çalışma

İşlem Basılacak Tuş
Makro iletişim kutusunu görüntüler. ALT+F8
Visual Basic Düzenleyicisi'ni görüntüler. ALT+F11
Microsoft Excel 4.0 makro sayfası ekler. CTRL+F11

GösterBirden çok ulusal dille çalışma

İşlem Basılacak Tuş
Sağdan sola paragraf yönüne geçiş yapar (metin yalnızca nötr karakterler (belirsiz karakterler: Güçlü sağdan sola ve soldan sağa dil özniteliklerine sahip olmayan karakterler. Sayılar belirsiz karakterlere örnektir.) içermelidir). CTRL+SAĞ ÜSTKARAKTER
Soldan sağa paragraf yönüne geçiş yapar (metin yalnızca nötr karakterler içermelidir). CTRL+SOL ÜSTKARAKTER
Fonetik kılavuzlar görüntülediğiniz Japonca metinde, işaretçiyi fonetik kılavuzlara taşır. ALT+ÜSTKARAKTER+YUKARI OK
İşaretçiyi fonetik kılavuzlardan ana karakter dizesine taşır. ALT+ÜSTKARAKTER+AŞAĞI OK
Unicode karakter girer. NUM LOCK, ALT+sayısal tuş takımındaki sayılar
Bir unicode karakterin onaltılı kodu yazıldıktan hemen sonra basıldığında, sayıları karaktere dönüştürür.
Bir unicode karakterden hemen sonra basıldığında, karakteri onaltılı koduna dönüştürür.
ALT+X
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003