Yazdırma sorunlarını giderme

Yanlış veri yazdırma.

GösterBelgeyi yazdırmaya çalıştığımda, hiçbir şey olmuyor.

Windows'da yazıcı kurulumunu denetleyin       Bilgisayarınızdan yazdırma öncelikli olarak Windows ayarları tarafından denetlenir. Windows Yazdırma Sorun Giderici'yi kullanarak, Windows'taki yazıcı yüklemenizin doğru olup olmadığını saptayın.

 1. Windows Başlat menüsünden Yardım'ı tıklatın. 
 2. Önce İçindekiler'i, sonra da Dosyalar ve Yazıcılar'ı tıklatın. 
 3. Yazdırma'yı tıklatıp Sorun Giderme'deki yönergeleri izleyin.

Microsoft Excel yazıcı ayarlarını denetleyin       Windows yazıcı yükleme doğru gibi görünüyorsa, seçili yazıcının kullandığınız yazıcıyla eşleştiğinden emin olmak için Excel yazıcı ayarlarını denetleyin..

Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın ve Yazıcı'nın altında Ad kurusunda, istediğiniz yazıcının adını tıklatın.

GösterExcel, çalışma sayfamın yalnızca bir bölümünü yazdırıyor.

Yazdırma alanının tanımlanmış olup olmadığını denetleyin       Çalışma sayfasında yazdırma alanı (yazdırma alanı: Çalışma sayfasının tamamını yazdırmak istemediğinizde yazdırmak üzere belirlediğiniz bir veya birden çok hücre aralığı. Çalışma sayfası bir yazdırma alanı içeriyorsa, yalnızca yazdırma alanı yazdırılır.) varsa, Excel yalnızca yazdırma alanını yazdırır. Çalışma sayfanızda yazdırma alanı olup olmadığını saptamak için Görünüm menüsünden Sayfa Sonu Önizleme'yi tıklatın. Çalışma sayfasının beyaz bir arka planla görünen alanı yazdırılan alandır.

GösterExcel çok fazla satır ve sütun yazdırıyor

 • Yazdırma alanını tanımlayın

GösterNasıl?

 1. Görünüm menüsünden, Sayfa Sonu Önizleme'yi tıklatın.
 2. Yazdırmak istediğiniz alanı seçin.
 3. Dosya menüsünde, Yazdırma Alanı'nı seçin, sonra Yazdırma Alanını Belirle'yi tıklatın.
 4. Belgeyi kaydettiğinizde, yazdırma alanı (yazdırma alanı: Çalışma sayfasının tamamını yazdırmak istemediğinizde yazdırmak üzere belirlediğiniz bir veya birden çok hücre aralığı. Çalışma sayfası bir yazdırma alanı içeriyorsa, yalnızca yazdırma alanı yazdırılır.) seçiminiz de kaydedilir.

GösterExcel çalışma sayfama fazladan satırlar ekledi.

Biçimlendirme uygulamadan önce tüm bir satırı veya sütunu seçerseniz (satır numarasını veya sütun harfini tıklatırsanız), Excel en alt satıra veya son sütuna kadar hücreleri biçimlendirir. Excel bunun dışındaki boş hücrelerin de biçimlendirme bilgilerini saklar ve dosya çok büyür.

Bu sorunu gidermek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yani bir çalışma sayfası başlatmak istemezseniz F5 tuşuna basın, Git iletişim kutusunda Özel'i tıklatın ve Son hücre'yi işaretleyin. Gerçek verilerinizin dışındaki tüm satırları silin ve çalışma kitabını kaydedin.
 • Boş bir çalışma sayfası ekleyin. Yazdırmak istediğiniz çalışma sayfasında, yalnızca yazdırmak istediğiniz hücreleri seçin ve yeni boş çalışma sayfasına kopyalayın.

Yazıcı çıktısının gerektiği gibi görünmemesi.

GösterBasılı üstbilgi veya altbilgi, istediğim gibi görünmüyor.

Birçok üstbilgi ve altbilgi arasından seçebilir veya kendi üstbilgilerinizi ve altbilgilerinizi oluşturabilirsiniz. Üstbilgi ve altbilgilerde çizim ve belirli hücrelere bağlantı yoktur.

Yalnızca siyah-beyaz kullanın       Üstbilgi ve altbilgilerdeki metin her zaman siyah yazdırılır. Renkli bir yazıcınız olsa bile söz konusu alanlardaki metne renk uygulayamazsınız.

Grafik ve bağlantılı bilgileri yinelemek için yazdırma başlıklarını kullanın       Sayfaların üst kısmında çizimler veya bağlantılı bilgileri yinelemek istiyorsanız, başlık yerine yazdırma başlıkları (yazdırma başlıkları: Basılmış bir çalışma sayfasının her bir sayfasının üstünde veya sol kenarında yazdırılan satır veya sütun etiketleri.) kullanın. Örneğin, her sayfanın üst kısmına şirket logosu ve adres yazdırmak için:

 1. Logo veya adres bilgilerini çalışma sayfasının ilk birkaç satırına koyun.
 2. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın, Sayfa sekmesini tıklatın, sonra Üstte yinelenecek satırlar iletişim kutusuna logo ve adresi içeren satırları girin.

Geniş bir çalışma sayfasını birden çok sayfada yazdırıyorsanız, yinelenen bilgileri ek satır ve sütunlara gereken şekilde kopyaladığınızdan emin olun.

Bir 've' işareti yazdırmak için iki 've' işareti karakteri (&)kullanın       Microsoft Excel, 've' işaretini üstbilgi ve altbilgilerde özel biçimlendirmeler için kodları başlatmak üzere kullanır. Bu yüzden, üstbilgi veya altbilgiye bir 've' işareti girmek için && girmeniz gerekir. Örneğin, bir üstbilgide "Taşeronlar & Hizmetler"i içermek için Taşeronlar && Hizmetler girin.

GösterÜstbilgi ve altbilgi kenar boşlukları doğru görünmüyor.

Varolan sol ve sağ kenar boşluklarını kullanma       Sol ve sağ kenar boşlukları, sayfa üzerindeki sol ve sağ kenar boşlukların bağlı olmadan bir inçin dörtte üçüne (.75) eşittir. Sol kısım düzenleme kutusundaki metnin önüne ve Sağ kısım düzenleme kutusundaki metnin arkasına boşluk yazarak daha geniş kenar boşlukları etkisi oluşturabilirsiniz. (Bu düzenleme kutularını yerleştirmek için Sayfa Yapısı iletişim kutusundaki Özel Altbilgi veya Özel Üstbilgi'yi tıklatın.) Sağ kısım düzenleme kutusunda yazdığınız boşluklar düzenleme kutusunda görünmez, ancak yazdırılan çalışma sayfasında görünür.

Üstbilgi ve altbilgi için boşluk ayarlama       Sayfanın üstü ile üstbilgi veya altbilgi arasındaki uzaklığı ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda, bir sayfada yazdırılan verilerle üstbilgi veya altbilgi arasındaki uzaklığı da değiştirebilirsiniz. Baskı Önizleme  Düğme görüntüsü simgesini tıklatın, Kenar boşlukları düğmesini tıklatın ve boşlukları ayarlamak üzere kenar boşluğu tutamaçlarını sürükleyin.

Boyutlandırma tutamaçları

Çağrı 1   Kenar boşluğu boyutlandırma tutamaçları

Çağrı 2   Sütun boyutlandırma tutamaçları

GösterSayfanın bir sayfa genişlikte (veya yükseklikte) yazdırılmasını istiyorum.

Sayfaları, bir sayfa genişlikte veya yükseklikte olacak şekilde ayarlayarak, sütunların veya satırların sayfanın kenarından dışarı taşmasını önleyebilirsiniz.

GösterNasıl?

 1. Çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın, sonra Sayfa sekmesini tıklatın.
 3. Ölçek altında Sığdır'ı tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterÇalışma sayfasını bir kağıt genişliğine sığacak şekilde yazdırma

Sığdır'ın yanındaki ilk kutuda, 1 girin (1 sayfa genişliği için).

Sığdır'ın yanındaki ikinci kutuda, değeri silin, böylece sayfa uzunluğu sayısı belirtilmemiş olur.

GösterÇalışma sayfasını belirtilen sayıda sayfaya yazdırma

Sığdır'ın yanındaki kutularda, çalışmayı yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını girin.

 Notlar 

 • Sığdır seçeneğini kullandığınızda, Microsoft Excel el ile yapılan sayfa kesmelerini dikkate almaz.
 • Sığdır komutunun değerlerini değiştirdiğinizde, Excel yazdırılan resmi (en fazla yüzde 100'e kadar) gerektiği oranda küçültür veya büyütür. Resmin, yeni değerlerinize göre nasıl ayarlanacağını görmek için TAMAM'ı tıklatın ve sonra Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın. Sayfa sekmesindeki Küçültme/Büyütme iletişim kutusu, yazdırılan boyutun ayarlanacağı yüzdeyi gösterir.
 • Yazdırılan veriler belirtilen sayfa sayısını aşmaz. Excel verileri sayfaları doldurmak üzere genişletmez.

GösterGrafiği, istediğim boyutta yazdırmak için ölçeklendiremiyorum veya tek bir sayfada çok sayıda grafik yazdıramıyorum.

Grafik sayfaları için yazdırma boyutunu ayarlama       Grafik, grafik sayfasındaysa (grafik sayfası: Çalışma kitabında, yalnızca bir grafik içeren sayfa. Grafik sayfası bir grafik veya PivotChart raporunu çalışma sayfası verilerinden veya bir Özet Tablo raporundan ayrı olarak görüntülemek istediğinizde yararlıdır) sayfayı yazdırırken ölçeklendiremezsiniz.

 1. Grafik sayfasını etkinleştirin (etkinleştirme: Bir grafik sayfasını veya çalışma sayfasını etkin veya seçili sayfa yapma. Etkinleştirdiğiniz sayfa görüntülenecek çubuğu ve araç çubuklarını belirler. Sayfa etkinleştirmek için çalışma kitabında sayfanın sekmesini tıklatın.), Dosya menüsünden önce Sayfa Yapısı'nı, sonra da Grafik sekmesini tıklatın. 
 2. Yazılı grafik boyutu başlığının altında, istediğiniz ölçeklendirme seçeneğini tıklatın.

Özel'i tıklatırsanız grafik, seçim tutamaçlarını (boyutlandırma tutamacı: Seçilen nesnenin köşelerinde ve kenarlarında görünen küçük daire veya karelerden biri. Nesnenin boyutunu değiştirmek için bu tutamaçları sürükleyebilirsiniz.) sürüklediğinizde getirdiğiniz boyutta yazdırılır.

Katıştırılmış grafiklerde, boyutlandırmak için sürükleme       Grafik, çalışma sayfasındaki bir katıştırılmış grafik (katıştırılmış grafik: Ayrı bir grafik sayfası yerine bir çalışma sayfasına yerleştirilen bir grafik. Katıştırılmış grafikler bir grafik veya PivotChart raporunu kaynak verileriyle veya çalışma sayfasındaki başka bilgilerle birlikte görüntülemek veya yazdırmak istediğinizde yararlıdır.) ise, grafiği tıklatarak, sonra da seçim tutamaçlarını sürükleyerek, yeniden boyutlandırın.

Grafikleri birlikte aynı sayfada yazdırmak için bunları katıştırma      Tek bir sayfada çok sayıda grafik sayfası yazdıramazsınız. Bir sayfada iki veya daha fazla grafik yazdırmak için katıştırılmış grafikler oluşturun, sonra da bu grafikleri boyutlandırarak tek sayfaya uymalarını sağlayın. Yazdırma alanındaki grafiklerin konumunu incelemek için Görünüm menüsünden Sayfa Sonu Önizleme komutunu kullanabilirsiniz.

GösterYazdırma başlıklarım bazı sayfalarda görünmüyor.

Excel, yalnızca etiketli satır veya sütunların yer aldığı sayfalarda yineleyen satır ve sütun etiketlerini yazdırır. Örneğin, yineleyen satır etiketleri olarak A1:A5 hücrelerini seçerseniz, Excel, bu etiketleri yalnızca satır 5'in altında satır içeren sayfalara yazdırmaz. Yineleyen sütun etiketleri olarak A1:E1 hücrelerini seçerseniz, Excel bu etiketleri E sütununun sağındaki sütunları içeren sayfalara yazdırmaz. Ek sayfalarda Excel yazdırma etiketlerinin olması için ek satırlara veya sütunlara etiketleri kopyalayın.

GösterEk satırlara satır etiketlerini kopyalama

 1. Satır etiketleri olarak yinelemek istediğiniz hücreleri seçin, sonra Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Kopyala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.
 2. Satır etiketlerinin yazdırılmasını istediğiniz ek satırların aynı sütunlarındaki hücreleri seçin, sonra YapıştırDüğme görüntüsü tıklatın.
 3. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın, sonra Sayfa sekmesini tıklatın.
 4. Solda yinelenecek sütunlar'ı tıklatın, sonra satır etiketlerini içeren tüm sütunları girin. Örneğin, A sütunundaki hücrelere kopyaladığınız satır etiketlerini yinelemek için TL A:TL A girin.

GösterSütun etiketlerini ek sütunlara kopyalama

 1. Sütun etiketleri olarak yinelemek istediğiniz hücreleri seçin, sonra Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Kopyala'yı Düğme görüntüsü tıklatın.
 2. Sütun etiketlerinizi yazdırılmasını istediğiniz ek sütunlarının aynı satırlarındaki hücreleri seçin, sonra YapıştırDüğme görüntüsü tıklatın.
 3. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın, sonra Sayfa sekmesini tıklatın.
 4. Üstte yinelenecek satırlar'ı tıklatın, sonra sütun etiketlerini içeren satırları girin. Örneğin, satır 1 ve satır 2'de hücrelere kopyaladığınız sütun etiketlerini yinelemek için 1 ve 2, 1 TL:2 TL girin.

GösterÇalışma sayfası arka planı yazdırılmadı.

Biçim menüsünde Arka Plan komutu kullanılarak çalışma sayfalarına eklenen arka plan desenleri yazdırılmaz. Bununla birlikte, Ekle menüsünde Resim komutu kullanılarak çalışma sayfalarına eklenen grafikler ve Biçim menüsünde Hücreler komutu kullanılarak eklenen desenli ve gölgeli hücreler yazdırılır.

Yanlış sayfalandırma.

GösterExcel belirlediğim sayfa sonlarını göz ardı ediyor.

Çalışma kitabınız, Excel yazdırılan işinizi belirli sayıda sayfaya sığdıracak şekilde ayarlanmışsa, Excel el ile ayarladığınız sayfa kesmelerinizi göz ardı eder ve yazdırılan çalışma sayfasının boyutunu azaltır. (Bu durumun geçerli olup olmadığını görmek için Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın, Sayfa sekmesini tıklatın, sonra Ölçeklendirme altında Sığdır seçeneğini denetleyin.)

Sığdır yerine Küçültme/Büyütme'yi kullanın       Çalışma sayfasını belirli sayıdaki sayfaya sığdırmak ve eklediğiniz el ile sayfa kesmelerini kullanmak için Dosya menüsünde sırasıyla Sayfa Yapısı'nı, Sayfa sekmesini ve Küçültme/Büyütme'yi tıklatın.

Her sayfayı ayrı bir yazdırma aralığı olarak ayarlayın       Küçültme/Büyütme istediğiniz sonuçları vermiyorsa, yazdırma alanını her sayfayı ayrı bir aralık olarak seçerek ayarlayabilirsiniz. Excel bir yazdırma aralığında bitişik olmayan aralıkları farklı sayfalara yazdırır.

 1. El ile yapılan bir sayfa kesmesi istediğiniz her konum için boş bir satır veya sütun ekleyin.
 2. İlk sayfanın tümü olarak içermek istediğiniz aralığı, boş satır veya sütunu dışarıda bırakarak seçin.
 3. CTRL tuşunu basılı tutun ve boş satır veya sütunları dışarıda bırakarak ikinci sayfanın aralığını seçin. Yazdırmak istediğiniz tüm sayfaları seçinceye kadar devam edin.
 4. Dosya menüsünde, Yazdırma Alanı'nı seçin, sonra Yazdırma Alanını Belirle'yi tıklatın.
 5. Dosya menüsünde, Sayfa Yapısı'nı seçin, Sayfa sekmesini tıklatın, Sığdır'ı tıklatın ve istediğiniz sayfa sayısını girin.

GösterBazı satır ve sütunlar yanlış sayfada yazdırılıyor.

Sütun genişlikleri, satır yükseklikleri, sayfa kenar boşlukları ve sayfa sonları, bir sayfada yazdırılan sütunların ve satırların sayısını belirler.

Kenar boşluklarını azaltın       Bazı satır ve sütunlar sonraki sayfada yazdırılıyorsa, Üst, Alt, Sol ve Sağ kenar boşluklarını azaltmayı deneyin.

GösterNasıl?

 1. Yazdırmak istediğiniz çalışma sayfasını veya sayfalarını seçin.

GösterNasıl?

Verileri girdiğinizde veya değiştirdiğinizde, değişiklikler tüm seçili sayfaları etkiler. Bu değişiklikler etkin sayfadaki veya diğer seçili sayfalardaki verileri değiştirebilir.

Bunu seçmek için Bunu yapın
Tek bir sayfa

Sayfa sekmesini tıklatın.

Sayfa2'yi seçilmiş gösteren sayfa sekmeleri

İstediğiniz sekmeyi görmezseniz, sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini tıklatın, sonra sekmeyi tıklatın.

Sekme kaydırma düğmeleri

İki veya daha fazla bitişik sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın, daha sonra ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve son sayfanın sekmesini tıklatın.
İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın, daha sonra CTRL tuşunu basılı tutun ve diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.
Çalışma kitabındaki bütün sayfalar Bir sayfa sekmesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın, daha sonra kısayol menüsünden (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

 Not   Sayfa sekmeleri renk kodluysa, sayfa sekme adı seçildiğinde kullanıcı tanımlı bir renkte altı çizili olacaktır. Sayfa sekmesi arka plan rengiyle görüntülenirse, sayfa seçilmemiş demektir.

GösterÇok sayıda sayfanın seçimini iptal etme

Bir çalışma kitabında çok sayıda hücrenin seçimini iptal etmek için seçilmemiş herhangi bir sayfayı tıklatın.

Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçili bir sayfanın sekmesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın, daha sonra kısayol menüsünden Sayfaları Çöz'ü tıklatın.

 1. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın, sonra da Kenar Boşlukları sekmesini tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterSayfa kenar boşluklarını belirleme

Yeni çalışma sayfalarına ve çalışma kitaplarına aynı kenar boşluklarını uygulamak için bir sayfa çalışma sayfası veya çalışma kitabı şablonu oluşturabilirsiniz.

GösterÜstbilgi veya altbilgi kenar boşluklarını belirleme

 • Üstbilginin üstünden itibaren olan uzaklığı değiştirmek için Üstbilgi kutusuna yeni bir kenar boşluğu boyutu girin.
 • Altbilginin alt ucundan itibaren olan uzaklığı değiştirmek için Altbilgi kutusuna yeni bir kenar boşluğu boyutu girin.

Bu ayarlar alt ve üst kenar boşluğu ayarlarınızdan daha küçük ve yazıcı kenar boşluklarınıza eşit veya daha büyük olmalıdır.

Gösterİpucu

Kenar boşluklarının yazılı belgeyi nasıl etkileyeceğini görmek için belgeyi yazdırmadan önce Baskı Önizleme Düğme görüntüsü simgesini tıklatın. Baskı önizlemede kenar boşluklarını belirlemek için Kenar Boşluğu'nu tıklatın, sonra sayfanın iki yanındaki ve üstündeki siyah renkli kenar boşluğu tutamaçlarını sürükleyin.

Sayfa sonlarını ayarlayın       Belgenizi yazdırmadan sayfa sonlarını taşıyabilirsiniz. Görünüm menüsünden, Sayfa Sonu Önizleme'yi tıklatın. Excel el ile yapılan sayfa sonu kesmelerini koyu mavi çizgiler olarak görüntüler; otomatik olarak yapılan sayfa sonları ise kesikli çizgilerle görünür. Sayfa sonlarını onları sağa, sola, yukarı veya aşağı sürükleyerek taşıyabilirsiniz.

Bir sütun yanlış sayfada yazdırılıyorsa (örneğin, ilk sayfa yerine ikinci sayfada), sütunun solundaki sayfa sonunu bir sütun sağa sürükleyin. Bir satır, yazdırılmasını istediğiniz sayfadan sonraki sayfada yazdırılırsa, satırın üstündeki sayfa sonunu, satırın altındaki bir konuma sürükleyin. Excel, çalışma sayfasını, sayfadaki sütunlara ve satırlara uyacak biçimde otomatik olarak ölçeklendirir.

Sayfayı bir sayfa genişliğinde yazdırın       Çalışma sayfasının, sayfa sayısına bakılmadan, yalnızca bir sayfa genişlikte olmasını istiyorsanız, çalışma sayfasını tek bir sayfa genişliğiyle sınırlandırabilirsiniz.

GösterNasıl?

 1. Çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın, sonra Sayfa sekmesini tıklatın.
 3. Ölçek altında Sığdır'ı tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterÇalışma sayfasını bir kağıt genişliğine sığacak şekilde yazdırma

Sığdır'ın yanındaki ilk kutuda, 1 girin (1 sayfa genişliği için).

Sığdır'ın yanındaki ikinci kutuda, değeri silin, böylece sayfa uzunluğu sayısı belirtilmemiş olur.

GösterÇalışma sayfasını belirtilen sayıda sayfaya yazdırma

Sığdır'ın yanındaki kutularda, çalışmayı yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını girin.

 Notlar 

 • Sığdır seçeneğini kullandığınızda, Microsoft Excel el ile yapılan sayfa kesmelerini dikkate almaz.
 • Sığdır komutunun değerlerini değiştirdiğinizde, Excel yazdırılan resmi (en fazla yüzde 100'e kadar) gerektiği oranda küçültür veya büyütür. Resmin, yeni değerlerinize göre nasıl ayarlanacağını görmek için TAMAM'ı tıklatın ve sonra Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın. Sayfa sekmesindeki Küçültme/Büyütme iletişim kutusu, yazdırılan boyutun ayarlanacağı yüzdeyi gösterir.
 • Yazdırılan veriler belirtilen sayfa sayısını aşmaz. Excel verileri sayfaları doldurmak üzere genişletmez.

Sayfa yönlendirmesini değiştirin       Aynı sayfada yazdırılacak fazladan sütunlarınız varsa, yönlendirmeyi yatay olarak değiştirin.

GösterNasıl?

 1. Çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı'nı tıklatın, sonra Sayfa sekmesini tıklatın.
 3. Yönlendirme'nin altında Düşey'i veya Yatay'ı tıklatın.
 4. Yazdır'ı tıklatın.

GösterExcel birden çok yazdırma alanını aynı sayfada yazdırmıyor.

Yazdırma alanında çalışma sayfasının bitişik olmayan alanları varsa, Excel her alanı ayrı bir sayfada varsayılan değer olarak yazdırır. Ancak, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak aynı sayfa üzerinde çalışma sayfasının farklı kısımlarını belirtebilirsiniz.

GösterBitişik olmayan sütunları yan yana yazdırma 

 1. Yazdırmak istemediğiniz sütunları seçin, Biçim menüsünde Sütun'un üzerine gelip Gizle'yi tıklatın. 
 2. Gizli sütunlar da içinde olmak üzere, tüm sütunların yer aldığı bir yazdırma alanı belirleyin.

GösterBitişik olmayan satırları birbirinin üstünde ve altında yazdırma

 1. Yazdırmak istemediğiniz satırları seçin, Biçim menüsünde Satır'ın üzerine gelip Gizle'yi tıklatın. 
 2. Gizli satırlar da içinde olmak üzere, bütün satırları içeren bir yazdırma alanı belirleyin.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003