Dosya açma sorunlarını giderme

GösterDosya açamıyorum.

GösterDosya zarar görmüş olabilir

Açmaya çalıştığınız dosya zarar görmüş olabilir. Microsoft Office programınız, zarar görmüş dosyadaki metni kurtarmanızı sağlayabilir. Kurtarma işlemi sonuç vermezse, zarar gören dosyayı silip yedek kopyasını açabilirsiniz.

GösterNasıl?

 1. Kullandığınız Microsoft Office programı yanıt vermiyorsa, programı kurtarın.

GösterNasıl?

 1. Microsoft Windows'da sırasıyla Başlat menüsünün, Programlar'ın Microsoft Office Araçları'nın üzerine geldikten sonra Microsoft Office Uygulama Kurtarma'yı tıklatın.
 2. Uygulama listesinde, yanıt vermeyen programı veya belgeyi tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapınız:
  • Üzeride çalışmakta olduğunuz dosyaları kurtarmaya çalışmak için Uygulamayı Kurtar veya Uygulamayı Yeniden Başlat'ı tıklatın.
  • Eğer sadece programı kapatmayı ve dosyalara en son yapılmış olan değişiklikleri kaybetmek istiyorsanız Uygulamayı Sonlandır'ı tıklatın.
 4. Probleme neden olan hata, programın gelecekteki sürümlerin iyileştirilmesinde kullanılması için Microsoft'a raporlanabilir. Hatayı gönder'i veya Hatayı gönderme'yi tıklatın.
 1. Office programını açın.
 2. Belge Kurtarma görev bölmesinde (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) listelenen dosyaları gözden geçirin ve hangilerini alıkoymak istediğinize karar verin.

GösterNasıl?

 • Dosyanın başlığında [Kurtarılmış] bulunuyorsa, genellikle bu dosya; başlığında [Özgün] ifadesi bulunan dosyadan daha yakın zamanda yapılmış değişiklikler içermektedir.
 • Dosyaya yapılmış olan onarımları görmek isterseniz Belge Kurtarma görev bölmesinin üzerine gelip sırasıyla dosya adının yanındaki oku, Onarımları Göster'i tıklatın.
 • Kurtarılmış oIan sürümleri gözden geçirmek istiyorsanız, sürümlerin tümünü açıp en iyisini kaydedin.
 1. Saklamak istediğiniz her bir dosya için Belge Kurtarma görev bölmesindeki dosyanın üzerine gelip dosya adının yanındaki oku tıklattıktan sonra aşağıdakilerden birini yapın:
 • Dosyayla çalışmak için tıklatın.
 • Dosyayı kaydetmek için Farklı Kaydet'i tıklatın ve sonra dosya için bir ad girin. Varsayılan olarak dosya, özgün dosyanın bulunduğu klasöre kaydedilir. Özgün dosyanın adıyla aynı adı kullanırsanız, özgün dosyanın üstüne yazılır. Varolan dosyayı (en son dosyayı kaydederken yapmış olduğunuz değişiklikler ile) değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir ileti gördüğünüzde, Evet'i tıklatın.
 1. Saklamak istediğiniz tüm dosyaları açtıktan veya kaydettikten sonra Belge Kurtarma görev bölmesindeki Kapat'ı tıklatın.

GösterDosya adı çok uzun olabilir

Dosya adı ve yol adı 223 karakteri aşmamalıdır. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Dosya adını kısaltın.
 • Dosyayı, yol adı daha kısa olan bir klasöre taşıyın.

Dosyayı yeniden açmayı deneyin.

GösterDosyanın bulunduğu disk dolu olabilir

Bazı dosyaları başka bir diske taşıyarak kullanılabilir alanı artırın.

GösterAç iletişim kutusu, aradığım dosyayı listelemiyor.

GösterDosya türünü denetleyin

Dosya türü kutusundaki dosya türünü doğru seçtiğinize emin olun. Ayrıca tüm dosyaları göstermek için *.* kullanabilirsiniz.

GösterArama yürütme

iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna dosyanın adını yazıp Araçlar'ı ve sonra Ara'yı tıklatın. Ölçütü seçin ve Ara'yı tıklatın.

GösterArama ölçütlerini denetleme

 • Arama yaparken Ara iletişim kutusundaki girdilerin aramakta olduğunuz dosyalar için uygun olduğuna emin olun. Dosya konumu dışındaki tüm geçerli arama ölçütlerini temizlemek ve varsayılan dosya türüne sıfırlamak için Geri Yükle'yi tıklatın.
 • Doğru sürücüde ve klasörde aramakta olduğunuza emin olun. Klasör adını bilmiyorsanız Aranacak yer seçeneğindeki uygun sürücüyü seçerek sürücüdeki tüm klasörleri ve alt klasörleri arayabilirsiniz.

GösterAğ bağlantısını denetleyin

Ağdaki bir dosyayı arıyorsanız ve Bak altındaki iletişim kutusunda ağ sürücüsü görünmüyorsa, aşağıdakilerden birini yapın:

 1. Araçlar'ı ve sonra Ağ Sürücüsüne Bağlan'ı tıklatın.
 2. Sürücü kutusunda, ağa bağlanmak için kullanmak istediğiniz harfi tıklatın.
 3. Klasör kutusunda, dosyanın ağdaki konumunu belirten yolu girin.

Gösterİpucu

Ağınız UNC (evrensel adlandırma kuralı (UNC): Dosya konumunu belirlemek için makineden bağımsız bir yol sunan adlandırma kuralı. Bir sürücü harfi ve yol belirlemek yerine, UNC adı \\sunucu\paylaşım\yol\dosya_adı söz dizimini kullanır.)'yi destekliyorsa ağ sürücüsündeki dosyaları da arayabilirsiniz. Yalnızca iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna UNC yolunu yazın — örneğin, \\planlar\belgeler yazın.

GösterAğa veya Web'e bakın

GösterDosyayı açmak için yazdığım parola çalışmıyor.

CAPS LOCK tuşunun kapalı olduğundan ve doğru kullanıcı adı ve parolası girdiğinizden emin olun. Ağ sunucusuna hala erişemiyorsanız, ağ yöneticinize başvurun.

GösterDosyamın kısayolu artık çalışmıyor.

GösterDosya yeniden adlandırılmış veya silinmiş olabilir.

Hedef dosyanın adında veya uzantısında bir değişiklik olduysa kısayol çalışmayacaktır. Benzer dosya adları olan veya açmaya çalıştığınız dosya aynı tarihte oluşturulan veya değiştirilen dosyaları aramak için Microsoft Office Ara özelliğini kullanın.

GösterNasıl?

 1. Düğme görüntüsü tıklatın.
 2. iletişim kutusundaki Araçlar'ı ve Ara'yı tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterBelirtilen metni içeren dosyayı arayın

Dosyanın başlığında, içeriğinde veya özelliklerinde metni içeren bir dosya bulabilirsiniz.

 1. Temel sekmesinde, Metin ara kutusunda, Microsoft Office dosyalarında, Web sayfalarında ve Microsoft Outlook öğelerinde aranacak metni yazın.

Gösterİpucu

Metin ara kutusunda joker karakterler kullanabilirsiniz. Tek bir karakterle eşleşmesi için soru işareti (?) veya birden fazla karakterle eşleşmesi için yıldız (*) yazın. Örneğin, k?t "kat" ve "kot" sözcükleri bulur; k*ş "kaş" ve "katıştırılmış" sözcüklerini bulur.

 1. Aradığınız yeri sınırlamak için, Ara kutusunda, bir veya daha fazla sürücü, klasör, Web sitesi veya Outlook posta kutusu seçin. Her yerde aramak için, Her yerde'yi seçin. Tek bir konum belirlemek için, doğrudan Ara kutusuna yazın.
 2. Arama sonucunun türlerini sınırlamak için, Olası sonuçlar kutusunda, bulmak istediğiniz öğe türünü seçin. Tüm dosya, Web sayfası ve Outlook öğelerini bulmak için, Hepsi'ni seçin.
 3. Ara'yı tıklatın.

Gösterİpucu

Bulunan öğenin tüm özelliklerini görüntülemek için öğenin yanındaki komut düğmesini tıklatın ve Özellikler'i seçin.

GösterBir veya birden fazla özelliği olan dosyayı arama

 1. Gelişmiş sekmesinde, bir veya daha fazla arama ölçütü girin.

GösterNasıl?

 1. Özellik kutusunda, listeden bir özellik seçin veya özellik adına yazın. Özellik kutusu açık belgedeki varolan özellikleri görüntüler.

Gösterİpucu

Özellik kutusunda joker karakterler kullanabilirsiniz. Tek bir karakterle eşleşmesi için soru işareti (?) veya birden fazla karakterle eşleşmesi için yıldız (*) yazın. Örneğin, k?t "kat" ve "kot" sözcükleri bulur; k*ş "kaş" ve "katıştırılmış" sözcüklerini bulur.

 1. Koşul kutusunda, listeden bir koşul seçin veya koşula yazın.
 2. Değer kutusunda, koşulla ilişkilendirilen değeri girin.
 3. Önceki arama ölçütünüzü varsa, önceki ölçüte göre doğru olması gereken ölçütleri eklemek için And'i tıklatın. Önceki ölçütü yeterli düzeyde önemsemeyerek ölçütler eklemek için Or'u tıklatın.
 4. Arama ölçütlerini eklemek için Ekle'yi tıklatın.

 Not    Koşul veya özelliğin değeri geçersizse, Ekle düğmesi kullanılamaz.

 1. Aradığınız yeri sınırlamak için, Ara kutusunda, bir veya daha fazla sürücü, klasör, Web sitesi veya Outlook posta kutusu seçin. Her yerde aramak için, Her yerde'yi seçin. Tek bir sürücü, klasör veya Web sitesi belirlemek için, doğrudan Ara kutusuna yazın.
 2. Arama sonucunun türlerini sınırlamak için, Olası sonuçlar kutusunda, bulunacak dosya türlerini, Web sayfalarını ve Outlook öğelerini seçin. Tüm dosya ve öğe türlerini bulmak için, Hepsi'ni seçin.
 3. Ara'yı tıklatın.

Gösterİpucu

Bulunan öğenin tüm özelliklerini görüntülemek için öğenin yanındaki komut düğmesini tıklatın ve Özellikler'i seçin.

GösterDosya geçici olarak kullanılamıyor olabilir.

 • Dosya bir ağ sunucusunda bulunuyorsa, ağ yöneticinize başvurup sunucudaki sürücünün kullanılabilir durumda olup olmadığını araştırmasını isteyin.
 • Dosya, çıkartılabilir bir ortamda (örneğin, disket) bulunuyorsa, hedef dosyayı içeren ortamın sürücüye veya aygıta düzgün biçimde takıldığından emin olun.

GösterExcel'de bir Web sayfası açtığımda, hiçbir şey görünmüyor.

Excel'de oluşturulmamış bir Web sayfasını açmak için Microsoft Excel'i kullanıyorsanız, ancak hiçbir şey görünmüyorsa, Web sayfası bir çerçeveler sayfası içerebilir. Tek bir Web sayfası, her biri farklı Web sayfaları görüntüleyen bölümlere ayrılabilir ve her bölüm bir çerçeve olarak adlandırılır. Çerçeve grubuna ev sahipliği eden taşıyıcı çerçeveler sayfası olarak adlandırılır. Excel, çerçeveler sayfası içeren bir Web sayfasını açamaz.

HTML kaynak koduyla nasıl çalışacağınızı biliyorsanız, çerçeveler sayfa kodu olmadan istediğiniz bilgileri yeni bir dosyaya kopyalamak için HTML düzenleyicisini kullanabilirsiniz ve sonra yeni dosyayı Excel'de açabilirsiniz.

GösterÇalışma kitabım salt okunur kısıtlamasıyla açılıyor.

Aşağıdakilerin biri veya ikisi doğru olabilir.

GösterExcel'i kısayol veya simge kullanarak başlattığımda, varsayılan çalışma klasörü doğru klasör değil.

Microsoft Excel'i bir kısayol (kısayol: Başka bir konumda depolanmış program veya dosyayı işaret eden simge.) kullanarak başlatırsanız, kısayol için belirttiğiniz çalışma klasörü kullanılmayabilir. (Bu klasör, kısayol simgesini sağ tıklatarak ulaşılabilen kısayol menüsünden (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Özellikler'i tıklattıktan sonra gelen kutuda Kısayol sekmesinin Başlama yeri kutusunda yazarak belirttiğiniz konumdur). Araçlar menüsünden ulaşılabilen Seçenekler iletişim kutusundaki Genel sekmesinde bulunan Varsayılan dosya konumu kutusunda bir klasör belirlenmişse Excel, bu konumu çalışma klasörü olarak kullanır.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003