Belirlenen listeden hücreye veri girme

Veri doğrulama açılan listesi örneği

Seçimlerini çalışma sayfasının başka yerlerinden alan bir açılan liste oluşturabilirsiniz.
 1. Açılan liste için girişleri tek bir sütun veya satıra yazın. Listeye boş hücreleri eklemeyin.

Listeyi, veri giriş hücresinden farklı bir çalışma sayfasına yazarsanız, liste için bir ad (ad: Bir hücreyi, hücre aralığını, formülü veya sabit değeri temsil eden bir sözcük veya karakter dizesi. Satışlar!C20:C30 gibi zor anlaşılır aralıklara başvurmak için Ürünler gibi kolay anlaşılır adlar kullanın.) tanımlayın.

GösterNasıl?

Listeyi farklı bir çalışma kitabına yazarsanız, listeye dış başvurusu olan bir ad tanımlayın.

GösterNasıl?

 1. Açılan girişlerinin listesini içeren çalışma kitabını açın.
 2. Hücrelerini doğrulamak istediğiniz çalışma kitabını açın, Ekle menüsünde Ad'ı seçin ve Tanımla'yı tıklatın.
 3. Çalışma kitabındaki adlar kutusunda, bir ad yazın.
 4. Başvuru yeri kutusunda, içeriği silin ve ekleme imlecini kutuda tutun.
 5. Pencere menüsünde, önce açılan girişlerinin listesini içeren çalışma kitabının adını, sonra da listenin bulunduğu çalışma sayfasını tıklatın.
 6. Listenin bulunduğu hücreleri seçin.
 7. Ad Tanımla iletişim kutusunda, önce Ekle'yi, sonra da Kapat'ı tıklatın.
 1. Açılan listenin bulunmasını istediğiniz hücreyi seçin.
 2. Veri menüsünden Doğrulama'yı tıklatın, sonra Ayarlar sekmesini tıklatın.
 3. Olanak Sağla kutusunda Listele'yi tıklatın.
 4. Liste aynı çalışma sayfasında ise, Kaynak kutusunda listenize bir başvuru girin.

Liste başka bir yerdeyse, listeniz için tanımladığınız adı Kaynak kutusuna girin.

Başvuru veya adın önünde bir eşit işareti (=) olduğundan emin olun.

 1. Hücre içi aşağı açılma onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
 2. Hücrenin boş bırakılıp bırakılamayacağını belirtin: Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya seçimini kaldırın.
 3. Hücre tıklatıldığında, isteğe bağlı girdi yönergelerini görüntülemek için Girdi İletisi sekmesini tıklatın, Hücre seçildiğinde girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun, daha sonra ileti için başlık ve metni girin.
 4. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Excel'in nasıl yanıtlamasını istediğinizi belirtin.

GösterNasıl?

 1. Hata Uyarısı sekmesini tıklatın ve Geçersiz veri girildiğinde hata uyarısı göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
 2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Geçersiz veri girişini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi'yi tıklatın.

Geçersiz veri girişini engellemeyen uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı'yı tıklatın.

Geçersiz veri girişini engellemek için Durdur'u tıklatın.

 1. İleti için başlık ve metni girin (225 karaktere kadar).

 Not   Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bir kullanıcı bu hücreye girilebilecek değerleri kısıtlamış" olur.

 Not   Hücreye veri doğrulama uygulandığında, hücre biçimlendirilmez.

Gösterİpucu

Girdi listesi kısaysa, girdileri, Microsoft Windows liste ayırıcı karakterleriyle (varsayılan olarak virgüller) ayrılmış biçimde, doğrudan Kaynak kutusuna yazabilirsiniz. Örneğin, Düşük, Ortalama, Yüksek sözcüklerini bir çalışma sayfasına girmek yerine Kaynak kutusuna yazabilirsiniz.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003