Çalışma kitabı için salt okunur durumunu ayarlama veya kaldırma

GösterDosyanın salt okunur açılmasını önerme

Bu seçeneği ayarladığınızda, kullanıcılar dosya açtıkları sırada salt okunur (salt okunur: Dosyanın okunmasına veya kopyalanmasına izin veren, ancak değiştirilmesine veya kaydedilmesine izin vermeyen bir ayar.) olarak açma önerisi alırlar. Bu seçenek, kullanıcıların düzenleme yapıp değişikliklerini kaydedebilmek üzere dosyaları oku-yaz durumunda açmalarını önlemez.

 1. Dosya menüsünden Farklı Kaydet'i tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde Farklı Kaydet iletişim kutusunda Genel Seçenekler'i tıklatın.
 3. Salt okunur öner onay kutusunu işaretleyin, daha sonra Tamam'ı tıklatın.
 4. Kaydet'i tıklatın.
 5. İstenirse, Evet'i tıklatıp varolan çalışma kitabının üzerine yazın.

GösterÇalışma kitabı dosyasını salt okunur kılma

 1. Windows Başlat menüsünde sırasıyla Programlar ve Donatılar'ın üzerine gelip Windows Gezgini'ni tıklatın.
 2. Araştırılıyor penceresinde, dosyayı içeren sürücüyü ya da klasörü açın.
 3. Dosya adını tıklatın.
 4. Dosya menüsünden Özellikler'i tıklatın.
 5. Genel sekmesini tıklatın.
 6. Salt okunur onay kutusunu seçin.

GösterÇalışma kitabı dosyasını oku-yaz özellikli kılma

 1. Windows Başlat menüsünde sırasıyla Programlar ve Donatılar'ın üzerine gelip Windows Gezgini'ni tıklatın.
 2. Araştırılıyor penceresinde, dosyayı içeren sürücüyü ya da klasörü açın.
 3. Dosya adını tıklatın.
 4. Dosya menüsünden Özellikler'i tıklatın.
 5. Genel sekmesini tıklatın.
 6. Salt okunur onay kutusunu temizleyin.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003