Yazdır

GösterSeçimi, geçerli çalışma sayfasını/sayfalarını veya bir çalışma kitabını yazdırma

Çalışma sayfasının tanımlanmış bir yazdırma alanı varsa, belirli bir seçim yapılmadıkça, Microsoft Excel yalnızca yazdırma alanını yazdırır. Örneğin, yazdırmak için bir hücre aralığı seçer ve sonra Seçim'i tıklatırsanız, Excel seçimi yazdırır ve çalışma sayfasındaki tüm tanımlanmış yazdırma alanlarını yoksayar.

  1. Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
  2. Yazdırılacak olan'ın altında, seçimi, etkin sayfayı/sayfaları veya tüm çalışma kitabını yazdırma seçeneğini belirleyin.

GösterBir kerede birçok çalışma sayfasını yazdırma

  1. Yazdırmak istediğiniz çalışma sayfalarını seçin.

GösterNasıl?

Verileri girdiğinizde veya değiştirdiğinizde, değişiklikler tüm seçili sayfaları etkiler. Bu değişiklikler etkin sayfadaki veya diğer seçili sayfalardaki verileri değiştirebilir.

Bunu seçmek için Bunu yapın
Tek bir sayfa

Sayfa sekmesini tıklatın.

Sayfa2'yi seçilmiş gösteren sayfa sekmeleri

İstediğiniz sekmeyi görmezseniz, sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini tıklatın, sonra sekmeyi tıklatın.

Sekme kaydırma düğmeleri

İki veya daha fazla bitişik sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın, daha sonra ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve son sayfanın sekmesini tıklatın.
İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın, daha sonra CTRL tuşunu basılı tutun ve diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.
Çalışma kitabındaki bütün sayfalar Bir sayfa sekmesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın, daha sonra kısayol menüsünden (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

 Not   Sayfa sekmeleri renk kodluysa, sayfa sekme adı seçildiğinde kullanıcı tanımlı bir renkte altı çizili olacaktır. Sayfa sekmesi arka plan rengiyle görüntülenirse, sayfa seçilmemiş demektir.

GösterÇok sayıda sayfanın seçimini iptal etme

Bir çalışma kitabında çok sayıda hücrenin seçimini iptal etmek için seçilmemiş herhangi bir sayfayı tıklatın.

Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçili bir sayfanın sekmesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın, daha sonra kısayol menüsünden Sayfaları Çöz'ü tıklatın.

  1. Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.

GösterBir kerede birçok çalışma kitabını yazdırma

Yazdırmak istediğiniz bütün çalışma kitabı dosyalarının aynı klasörde olması gerekir.

  1. Dosya menüsünden, 'ı tıklatın.
  2. CTRL tuşunu basılı tutun ve yazdırmak istediğiniz her çalışma kitabının adını tıklatın.
  3. iletişim kutusunda, önce Araçlar'ı, sonra da Yazdır'ı tıklatın.

GösterListe yazdırma

Yalnızca listenin (liste: İlişkili veriler içeren bir satır serisi veya Liste Oluştur komutunu kullanarak veri sayfası olarak işlev göreceğini belirlediğiniz bir satır serisi.) içerdiği verileri yazdırabilirsiniz.

  1. Listenin içindeki bir hücreyi seçerek listeyi etkin hale getirin.
  2. Liste araç çubuğundan Listeyi YazdırDüğme görüntüsü tıklatın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003