Boş hücre, satır veya sütun ekleme

  1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yeni boş hücre ekleme   Yeni boş hücre eklemek istediğiniz hücre aralığını (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) seçin. Eklemek istediğiniz hücre sayısı kadar hücre seçin.

Tek bir satır ekleme  Yeni satırı eklemek istediğiniz yerin hemen altındaki satırda bir hücreyi tıklatın. Örneğin, 5. satırın üstüne yeni bir satır eklemek için 5. satırdaki bir hücreyi tıklatın.

Çok sayıda satır ekleme  Yeni satırları eklemek istediğiniz yerin hemen altındaki satırları seçin. Eklemek istediğiniz satır sayısıyla aynı sayıda satır seçin.

Tek bir sütun ekleme  Yeni sütunu eklemek istediğiniz yerin hemen sağındaki sütunda bir hücreyi tıklatın. Örneğin, B sütununun soluna yeni bir sütun eklemek istiyorsanız, B sütunundaki bir hücreyi tıklatın.

Çok sayıda sütun ekleme  Yeni sütunları eklemek istediğiniz yerin hemen sağındaki sütunları seçin. Eklemek istediğiniz sütun sayısıyla aynı sayıda sütun seçin.

  1. Ekle menüsünden Hücreler, Satır veya Sütun seçeneğini tıklatın.
  2. Bir satırı veya sütunu değil, bir hücre aralığını taşıyor veya kopyalıyorsanız, Ekleyerek Yapıştır iletişim kutusunda, yapıştırma alanının çevresindeki hücrelerin ötelenmesini istediğiniz yönü gösteren seçeneği tıklatın.

Gösterİpucu

Taşıdığınız veya kopyaladığınız hücreler biçimlendirme içeriyorsa, eklenen hücrelerin, satırların veya sütunların biçimlendirmesini ayarlamak için Ekleme Seçenekleri Düğme Görüntüsü simgesini kullanabilirsiniz.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003