Satır veya sütunları gösterme veya gizleme

Gizli bir satırı veya sütunu gösterme

  1. Görüntülemek istediğiniz gizli satır veya sütunların her iki yanındaki satır veya sütunu seçin.
  2. Biçim menüsünden Satır'ı veya Sütun'u seçin, sonra Göster'i tıklatın.

Gösterİpucu

Bir çalışma sayfasının ilk satırı veya sütunu gizliyse, Düzen menüsünde Git'i tıklatın. Başvuru kutusuna A1 yazıp Tamam'ı tıklatın. Biçim menüsünde Satır veya Sütun'u seçip Göster'i tıklatın.

Satır veya sütunun yükseklik veya genişliği sıfır olarak ayarlanmış olabilir. Fare işaretçisini, imleç Çift başlı ok veya Bölme işaretçisi biçimini alıncaya kadar Tümünü Seç Tümünü seç düğmesi düğmesinin kenarlığı üzerinde tutun ve satırı veya sütunu genişletmek için sürükleyin.

Satır veya sütunu saklama

  1. Gizlemek istediğiniz satır veya sütunları seçin.

GösterNasıl Yapılır?

Bunu seçmek için Bunu yapın
Hücredeki metin

Hücrede düzenleme etkinleştirilmişse, hücreyi seçin, çift tıklatın, sonra hücredeki metni seçin.

Hücrede düzenleme etkinleştirilmemişse, hücreyi seçin, sonra formül çubuğundaki metni seçin.

Formül çubuğu

Tek bir hücre Hücreyi tıklatın veya hücreye taşınmak için ok tuşlarına basın.
Bir hücre aralığı (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) Aralığın ilk hücresini tıklatın, sonra da son hücreye kadar sürükleyin.
Geniş bir hücre aralığı Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın, sonra da ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve aralıktaki son hücreyi tıklatın. Son hücreyi görünür yapmak için kaydırabilirsiniz.
Çalışma sayfasındaki tüm hücreler

Tümünü Seç düğmesini tıklatın.

Tümünü Seç düğmesi

Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıkları İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, daha sonra CTRL tuşunu basılı tutun ve diğer hücreleri veya aralıkları seçin.
Tüm satır veya sütun

Satır veya sütun başlığını tıklatın.

Satır başlığını gösteren çalışma sayfası

Bitişik satırlar veya sütunlar Satır veya sütun başlıkları boyunca sürükleyin. Veya ilk satırı veya sütunu seçin; sonra ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve son satırı veya sütunu seçin.
Bitişik olmayan satırlar veya sütunlar İlk satırı veya sütunu seçin, sonra CTRL tuşunu basılı tutun ve diğer satırları veya sütunları seçin.
Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve yeni seçime eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatın. Etkin hücre (etkin hücre: Yazmaya başladığınızda verilerin girildiği seçili hücre. Bir defada tek bir hücre etkindir. Etkin hücrenin etrafında kalın bir kenarlık vardır.) ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen aralık, yeni seçim haline gelir.
Hücre seçimini iptal etme Çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.
  1. Biçim menüsünden Satır'ı veya Sütun'u seçin, sonra Gizle'yi tıklatın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003