İki değişkenli veri tablosu oluşturma

İki değişkenli veri tabloları (veri tablosu: Bir veya birden çok formüle farklı değerlerin konulmasının sonuçlarını gösteren bir hücre aralığı. İki tür veri tablosu vardır: tek girişli tablolar ve çift girişli tablolar.), iki giriş değeri listesi içeren tek bir formül (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) kullanır. Formülün iki farklı giriş hücresine (giriş hücresi: Veri tablosundaki her giriş değerinin konmakta olduğu hücre. Çalışma sayfası üzerindeki herhangi bir hücre giriş hücresi olabilir. Giriş hücresinin veri tablosunun parçası olması şart değilse de, veri tablolarındaki formüller giriş hücresine başvurmalıdır.) başvurması gerekir.

  1. Çalışma sayfasının bir hücresinde, iki giriş hücresine başvuran formülü girin.

Formülün başlangıç değerlerinin B3, B4 ve B5 hücrelerine girildiği aşağıdaki örnekte, =DEVRESEL_ÖDEME(B3/12,B4,-B5) formülü C2 hücresine yazılır.

  1. Giriş değerlerinin bir listesini formülün altındaki aynı sütuna yazın.

Aşağıdaki örnekte, farklı faiz oranlarını C3, C4 ve C5 hücrelerine yazabilirsiniz. 

  1. İkinci listeyi, aynı satıra, formülün sağına yazın.

Aşağıdaki örnekte, ay cinsinden borçlanma süresini D2 ve E2 hücrelerine yazabilirsiniz. 

  1. Formülü içeren hücre aralığını, satır ve sütun değerlerini seçin.

Aşağıdaki örnekte C2:E5 aralığını seçin.

  1. Veri menüsünden Tablo'yu tıklatın.
  2. Satır giriş hücresi kutusunda, satırdaki giriş değerleri için giriş hücresinin başvurusunu girin.

Aşağıdaki örnekte, Satır giriş hücresi kutusunda B4 hücresini seçin.

  1. Sütun giriş hücresi kutusunda, sütundaki giriş hücreleri için giriş hücresinin başvurusunu girin.

Aşağıdaki örnekte, Sütun giriş hücresi kutusunda B3 hücresini seçin.

  1. Tamam'ı tıklatın.

Örnek

İki değişkenli veri tablosu, faiz oranları ve borçlanma şartlarının ipotek ödemesini ne kadar farklı etkilediğini gösterebilir. Aşağıdaki örnekte, C2 hücresi B3 ve B4 olmak üzere iki giriş hücresi kullanan , =PMT(B3/12,B4,-B5) ödeme formülünü içerir.

İki değişkenli veri tablosu

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003